ყველა გეგმარება ფლექსი N1-ში

1 ოთახიანი

გაყიდულია
ფლექსი N1, თბილისი-ში 43.4 1 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი43.4 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
ფლექსი N1, თბილისი-ში 43.4 1 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი43.4 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
ფლექსი N1, თბილისი-ში 43.8 1 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი43.8 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
ფლექსი N1, თბილისი-ში 51.6 1 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი51.6 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
ფლექსი N1, თბილისი-ში 53 1 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი53 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
ფლექსი N1, თბილისი-ში 55.5 1 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი55.5 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
ფლექსი N1, თბილისი-ში 56.5 1 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი56.5 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
ფლექსი N1, თბილისი-ში 56.5 1 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი56.5 2
ყველა ბინა გაყიდულია

2 ოთახიანი

გაყიდულია
ფლექსი N1, თბილისი-ში 98 2 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი98 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
ფლექსი N1, თბილისი-ში 99.4 2 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი99.4 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
ფლექსი N1, თბილისი-ში 119.5 2 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი119.5 2
ყველა ბინა გაყიდულია

3 ოთახიანი

გაყიდულია
ფლექსი N1, თბილისი-ში 106 3 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი106 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
ფლექსი N1, თბილისი-ში 108.6 3 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი108.6 2
ყველა ბინა გაყიდულია