ყველა გეგმარება კრწანისი ვილა რეზიდენსი-ში

18 გაყიდული დაგეგმარების ნახვა

1 ოთახიანი

კრწანისი ვილა რეზიდენსი, თბილისი-ში 51.4 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი51.4 2
კრწანისი ვილა რეზიდენსი, თბილისი-ში 52.7 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი52.7 2
კრწანისი ვილა რეზიდენსი, თბილისი-ში 54.7 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი54.7 2
კრწანისი ვილა რეზიდენსი, თბილისი-ში 57.1 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი57.1 2
კრწანისი ვილა რეზიდენსი, თბილისი-ში 72.2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი72.2 2
კრწანისი ვილა რეზიდენსი, თბილისი-ში 72.2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი72.2 2
კრწანისი ვილა რეზიდენსი, თბილისი-ში 76.9 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი76.9 2
კრწანისი ვილა რეზიდენსი, თბილისი-ში 87.5 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი87.5 2
კრწანისი ვილა რეზიდენსი, თბილისი-ში 87.5 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი87.5 2
კრწანისი ვილა რეზიდენსი, თბილისი-ში 116.2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი116.2 2

2 ოთახიანი

კრწანისი ვილა რეზიდენსი, თბილისი-ში 72.2 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი72.2 2
კრწანისი ვილა რეზიდენსი, თბილისი-ში 72.2 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი72.2 2
კრწანისი ვილა რეზიდენსი, თბილისი-ში 92.2 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი92.2 2
კრწანისი ვილა რეზიდენსი, თბილისი-ში 93.6 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი93.6 2
კრწანისი ვილა რეზიდენსი, თბილისი-ში 96.3 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი96.3 2
კრწანისი ვილა რეზიდენსი, თბილისი-ში 96.4 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი96.4 2
კრწანისი ვილა რეზიდენსი, თბილისი-ში 97.6 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი97.6 2
კრწანისი ვილა რეზიდენსი, თბილისი-ში 98 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი98 2
კრწანისი ვილა რეზიდენსი, თბილისი-ში 102.7 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი102.7 2
კრწანისი ვილა რეზიდენსი, თბილისი-ში 102.7 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი102.7 2
კრწანისი ვილა რეზიდენსი, თბილისი-ში 110 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი110 2
კრწანისი ვილა რეზიდენსი, თბილისი-ში 116.2 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი116.2 2
კრწანისი ვილა რეზიდენსი, თბილისი-ში 118.7 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი118.7 2
კრწანისი ვილა რეზიდენსი, თბილისი-ში 130.3 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი130.3 2
კრწანისი ვილა რეზიდენსი, თბილისი-ში 118.7 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი118.7 2
კრწანისი ვილა რეზიდენსი, თბილისი-ში 130.3 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი130.3 2
კრწანისი ვილა რეზიდენსი, თბილისი-ში 132.4 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი132.4 2
კრწანისი ვილა რეზიდენსი, თბილისი-ში 132.4 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი132.4 2
კრწანისი ვილა რეზიდენსი, თბილისი-ში 145.9 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი145.9 2
კრწანისი ვილა რეზიდენსი, თბილისი-ში 155.9 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი155.9 2
კრწანისი ვილა რეზიდენსი, თბილისი-ში 162.8 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი162.8 2
კრწანისი ვილა რეზიდენსი, თბილისი-ში 162.8 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი162.8 2
კრწანისი ვილა რეზიდენსი, თბილისი-ში 164.8 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი164.8 2
კრწანისი ვილა რეზიდენსი, თბილისი-ში 175.3 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი175.3 2
კრწანისი ვილა რეზიდენსი, თბილისი-ში 185.7 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი185.7 2
კრწანისი ვილა რეზიდენსი, თბილისი-ში 195.9 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი195.9 2
კრწანისი ვილა რეზიდენსი, თბილისი-ში 195.9 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი195.9 2

3 ოთახიანი

კრწანისი ვილა რეზიდენსი, თბილისი-ში 143.7 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი143.7 2
კრწანისი ვილა რეზიდენსი, თბილისი-ში 143.7 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი143.7 2
კრწანისი ვილა რეზიდენსი, თბილისი-ში 144.1 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი144.1 2
კრწანისი ვილა რეზიდენსი, თბილისი-ში 144.1 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი144.1 2
კრწანისი ვილა რეზიდენსი, თბილისი-ში 145.3 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი145.3 2
კრწანისი ვილა რეზიდენსი, თბილისი-ში 145.3 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი145.3 2
კრწანისი ვილა რეზიდენსი, თბილისი-ში 165.9 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი165.9 2
კრწანისი ვილა რეზიდენსი, თბილისი-ში 165.9 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი165.9 2
კრწანისი ვილა რეზიდენსი, თბილისი-ში 175.3 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი175.3 2
კრწანისი ვილა რეზიდენსი, თბილისი-ში 307.3 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი307.3 2
კრწანისი ვილა რეზიდენსი, თბილისი-ში 357 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი357 2
კრწანისი ვილა რეზიდენსი, თბილისი-ში 357 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი357 2

4 ოთახიანი

კრწანისი ვილა რეზიდენსი, თბილისი-ში 530.6 4 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი530.6 2
კრწანისი ვილა რეზიდენსი, თბილისი-ში 584.3 4 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი584.3 2
კრწანისი ვილა რეზიდენსი, თბილისი-ში 584.3 4 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი584.3 2

5 ოთახიანი

კრწანისი ვილა რეზიდენსი, თბილისი-ში 400.5 5 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი400.5 2