ყველა გეგმარება House on Kvachantiradze 23-ში

1 ოთახიანი

გაყიდულია
House on Kvachantiradze 23, თბილისი-ში 44.8 1 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი44.8 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
House on Kvachantiradze 23, თბილისი-ში 48.1 1 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი48.1 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
House on Kvachantiradze 23, თბილისი-ში 55.2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი55.2 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
House on Kvachantiradze 23, თბილისი-ში 56.8 1 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი56.8 2
ყველა ბინა გაყიდულია

2 ოთახიანი

გაყიდულია
House on Kvachantiradze 23, თბილისი-ში 66.7 2 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი66.7 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
House on Kvachantiradze 23, თბილისი-ში 75.78 2 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი75.78 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
House on Kvachantiradze 23, თბილისი-ში 77 2 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი77 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
House on Kvachantiradze 23, თბილისი-ში 81.7 2 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი81.7 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
House on Kvachantiradze 23, თბილისი-ში 86.9 2 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი86.9 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
House on Kvachantiradze 23, თბილისი-ში 142.5 2 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი142.5 2
ყველა ბინა გაყიდულია

3 ოთახიანი

გაყიდულია
House on Kvachantiradze 23, თბილისი-ში 68.8 3 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი68.8 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
House on Kvachantiradze 23, თბილისი-ში 71.8 3 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი71.8 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
House on Kvachantiradze 23, თბილისი-ში 72.3 3 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი72.3 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
House on Kvachantiradze 23, თბილისი-ში 73.6 3 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი73.6 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
House on Kvachantiradze 23, თბილისი-ში 75.5 3 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი75.5 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
House on Kvachantiradze 23, თბილისი-ში 85 3 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი85 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
House on Kvachantiradze 23, თბილისი-ში 86.4 3 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი86.4 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
House on Kvachantiradze 23, თბილისი-ში 86.4 3 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი86.4 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
House on Kvachantiradze 23, თბილისი-ში 112.3 3 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი112.3 2
ყველა ბინა გაყიდულია

5 ოთახიანი

გაყიდულია
House on Kvachantiradze 23, თბილისი-ში 145.7 5 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი145.7 2
ყველა ბინა გაყიდულია