ყველა გეგმარება House on Kvernadze 33-ში

1 ოთახიანი

House on Kvernadze 33, თბილისი-ში 40.95 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი40.95 2
House on Kvernadze 33, თბილისი-ში 44.66 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი44.66 2
House on Kvernadze 33, თბილისი-ში 44.66 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი44.66 2
House on Kvernadze 33, თბილისი-ში 56.47 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი56.47 2
House on Kvernadze 33, თბილისი-ში 56.66 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი56.66 2

2 ოთახიანი

House on Kvernadze 33, თბილისი-ში 56.65 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი56.65 2
House on Kvernadze 33, თბილისი-ში 57.69 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი57.69 2
House on Kvernadze 33, თბილისი-ში 62.22 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი62.22 2
House on Kvernadze 33, თბილისი-ში 72.09 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი72.09 2
House on Kvernadze 33, თბილისი-ში 75.63 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი75.63 2
House on Kvernadze 33, თბილისი-ში 77.88 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი77.88 2
House on Kvernadze 33, თბილისი-ში 78.39 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი78.39 2
House on Kvernadze 33, თბილისი-ში 80.06 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი80.06 2
House on Kvernadze 33, თბილისი-ში 82.18 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი82.18 2
House on Kvernadze 33, თბილისი-ში 82.4 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი82.4 2
House on Kvernadze 33, თბილისი-ში 84.39 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი84.39 2
House on Kvernadze 33, თბილისი-ში 99.04 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი99.04 2

3 ოთახიანი

House on Kvernadze 33, თბილისი-ში 77.92 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი77.92 2
House on Kvernadze 33, თბილისი-ში 78.08 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი78.08 2
House on Kvernadze 33, თბილისი-ში 78.12 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი78.12 2
House on Kvernadze 33, თბილისი-ში 88.22 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი88.22 2
House on Kvernadze 33, თბილისი-ში 88.22 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი88.22 2
House on Kvernadze 33, თბილისი-ში 88.22 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი88.22 2
House on Kvernadze 33, თბილისი-ში 88.22 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი88.22 2
House on Kvernadze 33, თბილისი-ში 96.75 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი96.75 2
House on Kvernadze 33, თბილისი-ში 104.33 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი104.33 2
House on Kvernadze 33, თბილისი-ში 104.33 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი104.33 2
House on Kvernadze 33, თბილისი-ში 110.28 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი110.28 2
House on Kvernadze 33, თბილისი-ში 115.05 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი115.05 2
House on Kvernadze 33, თბილისი-ში 122.53 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი122.53 2
House on Kvernadze 33, თბილისი-ში 122.53 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი122.53 2
House on Kvernadze 33, თბილისი-ში 122.54 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი122.54 2
House on Kvernadze 33, თბილისი-ში 122.54 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი122.54 2
House on Kvernadze 33, თბილისი-ში 122.54 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი122.54 2
House on Kvernadze 33, თბილისი-ში 127.02 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი127.02 2
House on Kvernadze 33, თბილისი-ში 127.02 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი127.02 2
House on Kvernadze 33, თბილისი-ში 127.84 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი127.84 2
House on Kvernadze 33, თბილისი-ში 127.93 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი127.93 2
House on Kvernadze 33, თბილისი-ში 127.93 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი127.93 2
House on Kvernadze 33, თბილისი-ში 127.93 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი127.93 2
House on Kvernadze 33, თბილისი-ში 127.93 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი127.93 2

5 ოთახიანი

House on Kvernadze 33, თბილისი-ში 136.93 5 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი136.93 2
House on Kvernadze 33, თბილისი-ში 136.93 5 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი136.93 2