ყველა ბინის გეგმარება კვირაცხოვლის ქ. 63 - ში

6 ოთახიანი თაუნჰაუსი

კვირაცხოვლის ქ. 63, თბილისი-ში 324 m2 6 ოთახიანი თაუნჰაუსი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი324 2
კვირაცხოვლის ქ. 63, თბილისი-ში 324 m2 6 ოთახიანი თაუნჰაუსი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი324 2