ყველა გეგმარება ლაინ ჰაუსი-ში

1 ოთახიანი

ლაინ ჰაუსი, თბილისი-ში 50.2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი50.2 2
ლაინ ჰაუსი, თბილისი-ში 57.3 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი57.3 2

2 ოთახიანი

ლაინ ჰაუსი, თბილისი-ში 63.4 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი63.4 2
ლაინ ჰაუსი, თბილისი-ში 63.7 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი63.7 2
ლაინ ჰაუსი, თბილისი-ში 69.4 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი69.4 2
ლაინ ჰაუსი, თბილისი-ში 75.1 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი75.1 2

3 ოთახიანი

ლაინ ჰაუსი, თბილისი-ში 80.9 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი80.9 2
ლაინ ჰაუსი, თბილისი-ში 87.1 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი87.1 2
ლაინ ჰაუსი, თბილისი-ში 89.5 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი89.5 2
ლაინ ჰაუსი, თბილისი-ში 89.7 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი89.7 2
ლაინ ჰაუსი, თბილისი-ში 89.9 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი89.9 2
ლაინ ჰაუსი, თბილისი-ში 95.2 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი95.2 2
ლაინ ჰაუსი, თბილისი-ში 96.3 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი96.3 2
ლაინ ჰაუსი, თბილისი-ში 121.4 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი121.4 2

4 ოთახიანი

ლაინ ჰაუსი, თბილისი-ში 107.7 4 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი107.7 2
ლაინ ჰაუსი, თბილისი-ში 108.7 4 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი108.7 2
ლაინ ჰაუსი, თბილისი-ში 109 4 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი109 2

5 ოთახიანი

ლაინ ჰაუსი, თბილისი-ში 165 5 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი165 2
ლაინ ჰაუსი, თბილისი-ში 253 5 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი253 2
ლაინ ჰაუსი, თბილისი-ში 253 5 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი253 2

6 ოთახიანი

ლაინ ჰაუსი, თბილისი-ში 212 6 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი212 2