ყველა გეგმარება m² იპოდრომთან 2-ში

2 ოთახიანი

გაყიდულია
m² იპოდრომთან 2, თბილისი-ში 79.82 2 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი79.82 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
m² იპოდრომთან 2, თბილისი-ში 80.13 2 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი80.13 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
m² იპოდრომთან 2, თბილისი-ში 80.61 2 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი80.61 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
m² იპოდრომთან 2, თბილისი-ში 85.7 2 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი85.7 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
m² იპოდრომთან 2, თბილისი-ში 95.41 2 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი95.41 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
m² იპოდრომთან 2, თბილისი-ში 101.07 2 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი101.07 2
ყველა ბინა გაყიდულია

3 ოთახიანი

გაყიდულია
m² იპოდრომთან 2, თბილისი-ში 86.32 3 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი86.32 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
m² იპოდრომთან 2, თბილისი-ში 86.55 3 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი86.55 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
m² იპოდრომთან 2, თბილისი-ში 125.84 3 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი125.84 2
ყველა ბინა გაყიდულია

4 ოთახიანი

გაყიდულია
m² იპოდრომთან 2, თბილისი-ში 183.35 4 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი183.35 2
ყველა ბინა გაყიდულია

5 ოთახიანი

გაყიდულია
m² იპოდრომთან 2, თბილისი-ში 188.27 5 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი188.27 2
ყველა ბინა გაყიდულია