ყველა გეგმარება m² ყაზბეგზე 2-ში

3 ოთახიანი

გაყიდულია
m² ყაზბეგზე 2, თბილისი-ში 108.66 3 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი108.66 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
m² ყაზბეგზე 2, თბილისი-ში 109.94 3 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი109.94 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
m² ყაზბეგზე 2, თბილისი-ში 118.34 3 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი118.34 2
ყველა ბინა გაყიდულია

4 ოთახიანი

გაყიდულია
m² ყაზბეგზე 2, თბილისი-ში 124.86 4 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი124.86 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
m² ყაზბეგზე 2, თბილისი-ში 137.9 4 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი137.9 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
m² ყაზბეგზე 2, თბილისი-ში 138.86 4 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი138.86 2
ყველა ბინა გაყიდულია