ყველა გეგმარება მარდი მოლი-ში

3 გაყიდული დაგეგმარების ნახვა

1 ოთახიანი

მარდი მოლი, ბათუმი-ში 49.7 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი49.7 2
მარდი მოლი, ბათუმი-ში 52.7 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი52.7 2

2 ოთახიანი

მარდი მოლი, ბათუმი-ში 70.9 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი70.9 2
მარდი მოლი, ბათუმი-ში 72.8 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი72.8 2
მარდი მოლი, ბათუმი-ში 73.8 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი73.8 2
მარდი მოლი, ბათუმი-ში 84.1 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი84.1 2
მარდი მოლი, ბათუმი-ში 89.5 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი89.5 2
მარდი მოლი, ბათუმი-ში 93.5 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი93.5 2
მარდი მოლი, ბათუმი-ში 104.7 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი104.7 2

3 ოთახიანი

მარდი მოლი, ბათუმი-ში 91.2 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი91.2 2
მარდი მოლი, ბათუმი-ში 97.9 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი97.9 2
მარდი მოლი, ბათუმი-ში 118.8 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი118.8 2

4 ოთახიანი

მარდი მოლი, ბათუმი-ში 124.5 4 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი124.5 2