ყველა გეგმარება მარდი მოლი-ში

1 ოთახიანი

მარდი მოლი, ბათუმი-ში 49.7 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
57 085 GEL
( $ 19 880)
ფართობი49.7 2
მარდი მოლი, ბათუმი-ში 52.7 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
60 531 GEL
( $ 21 080)
ფართობი52.7 2

2 ოთახიანი

მარდი მოლი, ბათუმი-ში 70.9 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
81 435 GEL
( $ 28 360)
ფართობი70.9 2
მარდი მოლი, ბათუმი-ში 72.8 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
83 618 GEL
( $ 29 120)
ფართობი72.8 2
მარდი მოლი, ბათუმი-ში 73.8 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
84 766 GEL
( $ 29 520)
ფართობი73.8 2
მარდი მოლი, ბათუმი-ში 76.3 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
87 638 GEL
( $ 30 520)
ფართობი76.3 2
მარდი მოლი, ბათუმი-ში 84.1 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
96 597 GEL
( $ 33 640)
ფართობი84.1 2
მარდი მოლი, ბათუმი-ში 89.5 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
102 799 GEL
( $ 35 800)
ფართობი89.5 2
მარდი მოლი, ბათუმი-ში 93.5 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
107 394 GEL
( $ 37 400)
ფართობი93.5 2
მარდი მოლი, ბათუმი-ში 104.7 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
120 258 GEL
( $ 41 880)
ფართობი104.7 2

3 ოთახიანი

მარდი მოლი, ბათუმი-ში 91.2 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
104 752 GEL
( $ 36 480)
ფართობი91.2 2
მარდი მოლი, ბათუმი-ში 93.4 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
107 279 GEL
( $ 37 360)
ფართობი93.4 2
მარდი მოლი, ბათუმი-ში 97.9 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
112 447 GEL
( $ 39 160)
ფართობი97.9 2
მარდი მოლი, ბათუმი-ში 118.8 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
136 453 GEL
( $ 47 520)
ფართობი118.8 2
მარდი მოლი, ბათუმი-ში 124.6 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
143 115 GEL
( $ 49 840)
ფართობი124.6 2

4 ოთახიანი

მარდი მოლი, ბათუმი-ში 124.5 4 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
143 000 GEL
( $ 49 800)
ფართობი124.5 2