ყველა გეგმარება House on Paichadze-ში

ბინა-სტუდიო

House on Paichadze, თბილისი-ში 42.6 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი42.6 2

1 ოთახიანი

House on Paichadze, თბილისი-ში 44.3 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი44.3 2
House on Paichadze, თბილისი-ში 37.3 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი37.3 2
House on Paichadze, თბილისი-ში 38.8 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი38.8 2
House on Paichadze, თბილისი-ში 49.6 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი49.6 2

2 ოთახიანი

House on Paichadze, თბილისი-ში 59.3 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი59.3 2
House on Paichadze, თბილისი-ში 60.3 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი60.3 2
House on Paichadze, თბილისი-ში 75.8 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი75.8 2
House on Paichadze, თბილისი-ში 92.8 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი92.8 2
House on Paichadze, თბილისი-ში 95.3 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი95.3 2

3 ოთახიანი

House on Paichadze, თბილისი-ში 102.4 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი102.4 2
House on Paichadze, თბილისი-ში 103.3 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი103.3 2
House on Paichadze, თბილისი-ში 106.9 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი106.9 2
House on Paichadze, თბილისი-ში 109.2 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი109.2 2
House on Paichadze, თბილისი-ში 109.8 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი109.8 2
House on Paichadze, თბილისი-ში 111.6 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი111.6 2
House on Paichadze, თბილისი-ში 111.9 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი111.9 2
House on Paichadze, თბილისი-ში 112.9 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი112.9 2
House on Paichadze, თბილისი-ში 131 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი131 2
House on Paichadze, თბილისი-ში 131.2 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი131.2 2
House on Paichadze, თბილისი-ში 132.9 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი132.9 2

4 ოთახიანი

House on Paichadze, თბილისი-ში 125.7 4 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი125.7 2

7 ოთახიანი

House on Paichadze, თბილისი-ში 246.8 7 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი246.8 2