ამჟამად ამ საცხოვრებელი კომპლექსის დაგეგმარებები სანახავად მიუწვდომელია

ყველა გეგმარება Mega Isani 1-ში

1 ოთახიანი

Mega Isani 1, თბილისი-ში 41 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი41 2
Mega Isani 1, თბილისი-ში 55 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი55 2

2 ოთახიანი

Mega Isani 1, თბილისი-ში 61 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი61 2
Mega Isani 1, თბილისი-ში 67 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი67 2
Mega Isani 1, თბილისი-ში 73 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი73 2
Mega Isani 1, თბილისი-ში 87 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი87 2

3 ოთახიანი

Mega Isani 1, თბილისი-ში 87 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი87 2