ყველა გეგმარება მეფე დავითი-ში

8 გაყიდული დაგეგმარების ნახვა

ბინა-სტუდიო

მეფე დავითი, თბილისი-ში 40.97 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
236 425 GEL
( $ 73 746)
ფართობი40.97 2
მეფე დავითი, თბილისი-ში 49.45 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
285 361 GEL
( $ 89 010)
ფართობი49.45 2
მეფე დავითი, თბილისი-ში 49.9 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
287 958 GEL
( $ 89 820)
ფართობი49.9 2
მეფე დავითი, თბილისი-ში 54.8 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
316 234 GEL
( $ 98 640)
ფართობი54.8 2
მეფე დავითი, თბილისი-ში 57 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
328 930 GEL
( $ 102 600)
ფართობი57 2

1 ოთახიანი

მეფე დავითი, თბილისი-ში 63.3 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
365 285 GEL
( $ 113 940)
ფართობი63.3 2
მეფე დავითი, თბილისი-ში 66.4 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
383 175 GEL
( $ 119 520)
ფართობი66.4 2
მეფე დავითი, თბილისი-ში 70.24 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
405 334 GEL
( $ 126 432)
ფართობი70.24 2
მეფე დავითი, თბილისი-ში 71.85 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
414 625 GEL
( $ 129 330)
ფართობი71.85 2
მეფე დავითი, თბილისი-ში 72.29 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
417 164 GEL
( $ 130 122)
ფართობი72.29 2
მეფე დავითი, თბილისი-ში 74.16 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
427 955 GEL
( $ 133 488)
ფართობი74.16 2
მეფე დავითი, თბილისი-ში 75.58 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
436 150 GEL
( $ 136 044)
ფართობი75.58 2
მეფე დავითი, თბილისი-ში 77.12 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
445 037 GEL
( $ 138 816)
ფართობი77.12 2
მეფე დავითი, თბილისი-ში 79.19 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
456 982 GEL
( $ 142 542)
ფართობი79.19 2
მეფე დავითი, თბილისი-ში 80.95 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
467 138 GEL
( $ 145 710)
ფართობი80.95 2
მეფე დავითი, თბილისი-ში 82.46 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
475 852 GEL
( $ 148 428)
ფართობი82.46 2
მეფე დავითი, თბილისი-ში 88.13 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
508 572 GEL
( $ 158 634)
ფართობი88.13 2
მეფე დავითი, თბილისი-ში 89.97 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
519 190 GEL
( $ 161 946)
ფართობი89.97 2
მეფე დავითი, თბილისი-ში 90.74 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
523 634 GEL
( $ 163 332)
ფართობი90.74 2
მეფე დავითი, თბილისი-ში 92.65 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
534 656 GEL
( $ 166 770)
ფართობი92.65 2
მეფე დავითი, თბილისი-ში 94.3 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
544 177 GEL
( $ 169 740)
ფართობი94.3 2
მეფე დავითი, თბილისი-ში 97.17 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
560 739 GEL
( $ 174 906)
ფართობი97.17 2
მეფე დავითი, თბილისი-ში 98.14 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
566 337 GEL
( $ 176 652)
ფართობი98.14 2
მეფე დავითი, თბილისი-ში 102.22 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
589 881 GEL
( $ 183 996)
ფართობი102.22 2
მეფე დავითი, თბილისი-ში 103.51 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
597 326 GEL
( $ 186 318)
ფართობი103.51 2
მეფე დავითი, თბილისი-ში 104.57 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
603 443 GEL
( $ 188 226)
ფართობი104.57 2
მეფე დავითი, თბილისი-ში 105.25 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
607 367 GEL
( $ 189 450)
ფართობი105.25 2
მეფე დავითი, თბილისი-ში 106.9 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
616 888 GEL
( $ 192 420)
ფართობი106.9 2
მეფე დავითი, თბილისი-ში 107.8 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
622 082 GEL
( $ 194 040)
ფართობი107.8 2
მეფე დავითი, თბილისი-ში 109.59 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
632 412 GEL
( $ 197 262)
ფართობი109.59 2
მეფე დავითი, თბილისი-ში 109.72 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
633 162 GEL
( $ 197 496)
ფართობი109.72 2
მეფე დავითი, თბილისი-ში 110.07 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
635 182 GEL
( $ 198 126)
ფართობი110.07 2
მეფე დავითი, თბილისი-ში 112.08 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
646 781 GEL
( $ 201 744)
ფართობი112.08 2
მეფე დავითი, თბილისი-ში 114.38 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
660 053 GEL
( $ 205 884)
ფართობი114.38 2
მეფე დავითი, თბილისი-ში 115.48 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
666 401 GEL
( $ 207 864)
ფართობი115.48 2
მეფე დავითი, თბილისი-ში 116.66 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
673 211 GEL
( $ 209 988)
ფართობი116.66 2
მეფე დავითი, თბილისი-ში 118.68 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
684 867 GEL
( $ 213 624)
ფართობი118.68 2
მეფე დავითი, თბილისი-ში 119.08 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
687 176 GEL
( $ 214 344)
ფართობი119.08 2
მეფე დავითი, თბილისი-ში 125.43 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
723 820 GEL
( $ 225 774)
ფართობი125.43 2
მეფე დავითი, თბილისი-ში 134.03 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
773 448 GEL
( $ 241 254)
ფართობი134.03 2

2 ოთახიანი

მეფე დავითი, თბილისი-ში 83.63 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
482 604 GEL
( $ 150 534)
ფართობი83.63 2
მეფე დავითი, თბილისი-ში 91.93 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
530 501 GEL
( $ 165 474)
ფართობი91.93 2
მეფე დავითი, თბილისი-ში 96.95 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
559 470 GEL
( $ 174 510)
ფართობი96.95 2
მეფე დავითი, თბილისი-ში 97.11 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
560 393 GEL
( $ 174 798)
ფართობი97.11 2
მეფე დავითი, თბილისი-ში 99.2 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
572 454 GEL
( $ 178 560)
ფართობი99.2 2
მეფე დავითი, თბილისი-ში 102.44 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
591 151 GEL
( $ 184 392)
ფართობი102.44 2
მეფე დავითი, თბილისი-ში 110.1 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
635 355 GEL
( $ 198 180)
ფართობი110.1 2
მეფე დავითი, თბილისი-ში 112.96 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
651 859 GEL
( $ 203 328)
ფართობი112.96 2
მეფე დავითი, თბილისი-ში 114.68 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
661 785 GEL
( $ 206 424)
ფართობი114.68 2
მეფე დავითი, თბილისი-ში 119.52 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
689 715 GEL
( $ 215 136)
ფართობი119.52 2
მეფე დავითი, თბილისი-ში 121.73 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
702 468 GEL
( $ 219 114)
ფართობი121.73 2
მეფე დავითი, თბილისი-ში 123.11 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
710 432 GEL
( $ 221 598)
ფართობი123.11 2
მეფე დავითი, თბილისი-ში 125.07 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
721 742 GEL
( $ 225 126)
ფართობი125.07 2
მეფე დავითი, თბილისი-ში 126.59 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
730 514 GEL
( $ 227 862)
ფართობი126.59 2
მეფე დავითი, თბილისი-ში 127.29 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
734 553 GEL
( $ 229 122)
ფართობი127.29 2
მეფე დავითი, თბილისი-ში 131.7 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
760 002 GEL
( $ 237 060)
ფართობი131.7 2
მეფე დავითი, თბილისი-ში 134.88 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
778 353 GEL
( $ 242 784)
ფართობი134.88 2
მეფე დავითი, თბილისი-ში 142.67 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
823 307 GEL
( $ 256 806)
ფართობი142.67 2
მეფე დავითი, თბილისი-ში 142.78 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
823 941 GEL
( $ 257 004)
ფართობი142.78 2
მეფე დავითი, თბილისი-ში 145.99 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
842 465 GEL
( $ 262 782)
ფართობი145.99 2
მეფე დავითი, თბილისი-ში 147.56 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
851 525 GEL
( $ 265 608)
ფართობი147.56 2
მეფე დავითი, თბილისი-ში 149.8 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
864 452 GEL
( $ 269 640)
ფართობი149.8 2
მეფე დავითი, თბილისი-ში 150.6 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
869 068 GEL
( $ 271 080)
ფართობი150.6 2
მეფე დავითი, თბილისი-ში 151.21 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
872 589 GEL
( $ 272 178)
ფართობი151.21 2
მეფე დავითი, თბილისი-ში 151.25 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
872 819 GEL
( $ 272 250)
ფართობი151.25 2
მეფე დავითი, თბილისი-ში 153.41 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
885 284 GEL
( $ 276 138)
ფართობი153.41 2
მეფე დავითი, თბილისი-ში 154.74 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
892 959 GEL
( $ 278 532)
ფართობი154.74 2
მეფე დავითი, თბილისი-ში 157.87 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
911 021 GEL
( $ 284 166)
ფართობი157.87 2
მეფე დავითი, თბილისი-ში 158.2 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
912 926 GEL
( $ 284 760)
ფართობი158.2 2
მეფე დავითი, თბილისი-ში 162.55 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
938 028 GEL
( $ 292 590)
ფართობი162.55 2
მეფე დავითი, თბილისი-ში 162.96 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
940 394 GEL
( $ 293 328)
ფართობი162.96 2
მეფე დავითი, თბილისი-ში 167.27 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
965 266 GEL
( $ 301 086)
ფართობი167.27 2
მეფე დავითი, თბილისი-ში 169.2 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
976 404 GEL
( $ 304 560)
ფართობი169.2 2
მეფე დავითი, თბილისი-ში 172.56 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
995 793 GEL
( $ 310 608)
ფართობი172.56 2
მეფე დავითი, თბილისი-ში 175.12 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
1 010 566 GEL
( $ 315 216)
ფართობი175.12 2
მეფე დავითი, თბილისი-ში 180.15 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
1 039 593 GEL
( $ 324 270)
ფართობი180.15 2
მეფე დავითი, თბილისი-ში 191.69 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
1 106 187 GEL
( $ 345 042)
ფართობი191.69 2

3 ოთახიანი

მეფე დავითი, თბილისი-ში 250 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
1 442 677 GEL
( $ 450 000)
ფართობი250 2