ყველა გეგმარება მეფე დავითი-ში

8 გაყიდული დაგეგმარების ნახვა

ბინა-სტუდიო

მეფე დავითი, თბილისი-ში 40.97 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
214 750 GEL
( $ 73 910)
ფართობი40.97 2
მეფე დავითი, თბილისი-ში 49.45 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
259 200 GEL
( $ 89 208)
ფართობი49.45 2
მეფე დავითი, თბილისი-ში 49.9 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
261 559 GEL
( $ 90 020)
ფართობი49.9 2
მეფე დავითი, თბილისი-ში 54.8 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
287 244 GEL
( $ 98 860)
ფართობი54.8 2
მეფე დავითი, თბილისი-ში 57 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
298 773 GEL
( $ 102 828)
ფართობი57 2

1 ოთახიანი

მეფე დავითი, თბილისი-ში 63.3 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
331 798 GEL
( $ 114 194)
ფართობი63.3 2
მეფე დავითი, თბილისი-ში 66.4 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
348 046 GEL
( $ 119 786)
ფართობი66.4 2
მეფე დავითი, თბილისი-ში 70.24 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
368 173 GEL
( $ 126 713)
ფართობი70.24 2
მეფე დავითი, თბილისი-ში 71.85 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
376 614 GEL
( $ 129 618)
ფართობი71.85 2
მეფე დავითი, თბილისი-ში 72.29 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
378 921 GEL
( $ 130 412)
ფართობი72.29 2
მეფე დავითი, თბილისი-ში 74.16 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
388 721 GEL
( $ 133 785)
ფართობი74.16 2
მეფე დავითი, თბილისი-ში 75.58 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
396 165 GEL
( $ 136 347)
ფართობი75.58 2
მეფე დავითი, თბილისი-ში 77.12 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
404 237 GEL
( $ 139 125)
ფართობი77.12 2
მეფე დავითი, თბილისი-ში 79.19 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
469 821 GEL
( $ 161 697)
ფართობი79.19 2
მეფე დავითი, თბილისი-ში 80.95 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
640 352 GEL
( $ 220 388)
ფართობი80.95 2
მეფე დავითი, თბილისი-ში 82.46 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
432 226 GEL
( $ 148 758)
ფართობი82.46 2
მეფე დავითი, თბილისი-ში 88.13 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
461 947 GEL
( $ 158 987)
ფართობი88.13 2
მეფე დავითი, თბილისი-ში 89.97 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
471 591 GEL
( $ 162 306)
ფართობი89.97 2
მეფე დავითი, თბილისი-ში 90.74 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
475 627 GEL
( $ 163 695)
ფართობი90.74 2
მეფე დავითი, თბილისი-ში 92.65 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
485 639 GEL
( $ 167 141)
ფართობი92.65 2
მეფე დავითი, თბილისი-ში 94.3 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
494 289 GEL
( $ 170 118)
ფართობი94.3 2
მეფე დავითი, თბილისი-ში 97.17 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
509 331 GEL
( $ 175 295)
ფართობი97.17 2
მეფე დავითი, თბილისი-ში 98.14 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
514 416 GEL
( $ 177 045)
ფართობი98.14 2
მეფე დავითი, თბილისი-ში 102.22 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
535 801 GEL
( $ 184 405)
ფართობი102.22 2
მეფე დავითი, თბილისი-ში 103.51 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
599 564 GEL
( $ 206 350)
ფართობი103.51 2
მეფე დავითი, თბილისი-ში 104.57 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
548 121 GEL
( $ 188 645)
ფართობი104.57 2
მეფე დავითი, თბილისი-ში 105.25 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
551 683 GEL
( $ 189 871)
ფართობი105.25 2
მეფე დავითი, თბილისი-ში 106.9 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
713 497 GEL
( $ 245 562)
ფართობი106.9 2
მეფე დავითი, თბილისი-ში 107.8 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
565 052 GEL
( $ 194 472)
ფართობი107.8 2
მეფე დავითი, თბილისი-ში 109.59 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
514 724 GEL
( $ 177 151)
ფართობი109.59 2
მეფე დავითი, თბილისი-ში 109.72 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
575 113 GEL
( $ 197 935)
ფართობი109.72 2
მეფე დავითი, თბილისი-ში 110.07 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
576 950 GEL
( $ 198 567)
ფართობი110.07 2
მეფე დავითი, თბილისი-ში 112.08 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
587 485 GEL
( $ 202 193)
ფართობი112.08 2
მეფე დავითი, თბილისი-ში 114.38 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
599 541 GEL
( $ 206 342)
ფართობი114.38 2
მეფე დავითი, თბილისი-ში 115.48 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
532 875 GEL
( $ 183 398)
ფართობი115.48 2
მეფე დავითი, თბილისი-ში 116.66 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
611 491 GEL
( $ 210 455)
ფართობი116.66 2
მეფე დავითი, თბილისი-ში 118.68 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
622 079 GEL
( $ 214 099)
ფართობი118.68 2
მეფე დავითი, თბილისი-ში 119.08 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
549 483 GEL
( $ 189 114)
ფართობი119.08 2
მეფე დავითი, თბილისი-ში 125.43 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
657 460 GEL
( $ 226 276)
ფართობი125.43 2
მეფე დავითი, თბილისი-ში 134.03 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
702 540 GEL
( $ 241 791)
ფართობი134.03 2

2 ოთახიანი

მეფე დავითი, თბილისი-ში 83.63 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
468 005 GEL
( $ 161 072)
ფართობი83.63 2
მეფე დავითი, თბილისი-ში 91.93 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
481 865 GEL
( $ 165 842)
ფართობი91.93 2
მეფე დავითი, თბილისი-ში 96.95 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
508 178 GEL
( $ 174 898)
ფართობი96.95 2
მეფე დავითი, თბილისი-ში 97.11 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
509 018 GEL
( $ 175 187)
ფართობი97.11 2
მეფე დავითი, თბილისი-ში 99.2 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
519 972 GEL
( $ 178 957)
ფართობი99.2 2
მეფე დავითი, თბილისი-ში 102.44 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
536 955 GEL
( $ 184 802)
ფართობი102.44 2
მეფე დავითი, თბილისი-ში 110.1 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
669 536 GEL
( $ 230 432)
ფართობი110.1 2
მეფე დავითი, თბილისი-ში 112.96 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
592 097 GEL
( $ 203 780)
ფართობი112.96 2
მეფე დავითი, თბილისი-ში 114.68 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
601 113 GEL
( $ 206 883)
ფართობი114.68 2
მეფე დავითი, თბილისი-ში 119.52 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
626 484 GEL
( $ 215 615)
ფართობი119.52 2
მეფე დავითი, თბილისი-ში 121.73 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
638 066 GEL
( $ 219 601)
ფართობი121.73 2
მეფე დავითი, თბილისი-ში 123.11 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
645 300 GEL
( $ 222 091)
ფართობი123.11 2
მეფე დავითი, თბილისი-ში 125.07 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
857 445 GEL
( $ 295 104)
ფართობი125.07 2
მეფე დავითი, თბილისი-ში 126.59 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
663 542 GEL
( $ 228 369)
ფართობი126.59 2
მეფე დავითი, თბილისი-ში 127.29 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
667 211 GEL
( $ 229 632)
ფართობი127.29 2
მეფე დავითი, თბილისი-ში 131.7 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
800 888 GEL
( $ 275 639)
ფართობი131.7 2
მეფე დავითი, თბილისი-ში 134.88 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
1 244 789 GEL
( $ 428 415)
ფართობი134.88 2
მეფე დავითი, თბილისი-ში 142.67 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
796 448 GEL
( $ 274 111)
ფართობი142.67 2
მეფე დავითი, თბილისი-ში 142.78 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
748 405 GEL
( $ 257 576)
ფართობი142.78 2
მეფე დავითი, თბილისი-ში 145.99 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
765 228 GEL
( $ 263 366)
ფართობი145.99 2
მეფე დავითი, თბილისი-ში 147.56 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
773 459 GEL
( $ 266 199)
ფართობი147.56 2
მეფე დავითი, თბილისი-ში 149.8 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
785 201 GEL
( $ 270 240)
ფართობი149.8 2
მეფე დავითი, თბილისი-ში 150.6 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
789 393 GEL
( $ 271 683)
ფართობი150.6 2
მეფე დავითი, თბილისი-ში 151.21 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
792 590 GEL
( $ 272 783)
ფართობი151.21 2
მეფე დავითი, თბილისი-ში 151.25 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
792 799 GEL
( $ 272 855)
ფართობი151.25 2
მეფე დავითი, თბილისი-ში 153.41 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
804 122 GEL
( $ 276 752)
ფართობი153.41 2
მეფე დავითი, თბილისი-ში 154.74 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
811 092 GEL
( $ 279 151)
ფართობი154.74 2
მეფე დავითი, თბილისი-ში 157.87 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
754 498 GEL
( $ 259 673)
ფართობი157.87 2
მეფე დავითი, თბილისი-ში 158.2 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
829 229 GEL
( $ 285 393)
ფართობი158.2 2
მეფე დავითი, თბილისი-ში 162.55 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
852 032 GEL
( $ 293 241)
ფართობი162.55 2
მეფე დავითი, თბილისი-ში 162.96 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
1 503 751 GEL
( $ 517 541)
ფართობი162.96 2
მეფე დავითი, თბილისი-ში 167.27 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
876 773 GEL
( $ 301 756)
ფართობი167.27 2
მეფე დავითი, თბილისი-ში 169.2 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
886 887 GEL
( $ 305 237)
ფართობი169.2 2
მეფე დავითი, თბილისი-ში 172.56 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
904 501 GEL
( $ 311 299)
ფართობი172.56 2
მეფე დავითი, თბილისი-ში 175.12 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
917 918 GEL
( $ 315 917)
ფართობი175.12 2
მეფე დავითი, თბილისი-ში 180.15 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
944 284 GEL
( $ 324 991)
ფართობი180.15 2
მეფე დავითი, თბილისი-ში 191.69 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
1 004 772 GEL
( $ 345 809)
ფართობი191.69 2

3 ოთახიანი

მეფე დავითი, თბილისი-ში 250 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
1 310 412 GEL
( $ 451 000)
ფართობი250 2