ყველა ბინის გეგმარება Metra Hills - ში

1 ოთახიანი
Metra Hills, თბილისი-ში 52.1 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
მიმდინარეობს შემოწმება
ფართობი
52.1 2
Metra Hills, თბილისი-ში 83.8 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
მიმდინარეობს შემოწმება
ფართობი
83.8 2
Metra Hills, თბილისი-ში 83.8 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
მიმდინარეობს შემოწმება
ფართობი
83.8 2
Metra Hills, თბილისი-ში 83.8 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
მიმდინარეობს შემოწმება
ფართობი
83.8 2
Metra Hills, თბილისი-ში 83.8 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
მიმდინარეობს შემოწმება
ფართობი
83.8 2
Metra Hills, თბილისი-ში 96.1 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
მიმდინარეობს შემოწმება
ფართობი
96.1 2
Metra Hills, თბილისი-ში 97.6 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
მიმდინარეობს შემოწმება
ფართობი
97.6 2
Metra Hills, თბილისი-ში 115.3 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
მიმდინარეობს შემოწმება
ფართობი
115.3 2
Metra Hills, თბილისი-ში 115.3 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
მიმდინარეობს შემოწმება
ფართობი
115.3 2
Metra Hills, თბილისი-ში 115.3 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
მიმდინარეობს შემოწმება
ფართობი
115.3 2
Metra Hills, თბილისი-ში 132.1 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
მიმდინარეობს შემოწმება
ფართობი
132.1 2
ხელმისაწვდომი ბინები საცხოვრებელ კომპლექს Metra Hills-ში
დაათვალიერეთ ამ საცხოვრებელ კომპლექსში ხელმისაწვდომი რეალური ბინები
2 ოთახიანი
Metra Hills, თბილისი-ში 60.2 m2 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
მიმდინარეობს შემოწმება
ფართობი
60.2 2
Metra Hills, თბილისი-ში 79 m2 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
მიმდინარეობს შემოწმება
ფართობი
79 2
Metra Hills, თბილისი-ში 85.7 m2 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
მიმდინარეობს შემოწმება
ფართობი
85.7 2
Metra Hills, თბილისი-ში 114.1 m2 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
მიმდინარეობს შემოწმება
ფართობი
114.1 2
Metra Hills, თბილისი-ში 114.5 m2 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
მიმდინარეობს შემოწმება
ფართობი
114.5 2
Metra Hills, თბილისი-ში 116 m2 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
მიმდინარეობს შემოწმება
ფართობი
116 2
Metra Hills, თბილისი-ში 117.9 m2 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
მიმდინარეობს შემოწმება
ფართობი
117.9 2
Metra Hills, თბილისი-ში 121.2 m2 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
მიმდინარეობს შემოწმება
ფართობი
121.2 2
Metra Hills, თბილისი-ში 121.5 m2 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
მიმდინარეობს შემოწმება
ფართობი
121.5 2
Metra Hills, თბილისი-ში 122 m2 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
მიმდინარეობს შემოწმება
ფართობი
122 2
Metra Hills, თბილისი-ში 130.4 m2 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
მიმდინარეობს შემოწმება
ფართობი
130.4 2
Metra Hills, თბილისი-ში 130.4 m2 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
მიმდინარეობს შემოწმება
ფართობი
130.4 2
Metra Hills, თბილისი-ში 130.4 m2 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
მიმდინარეობს შემოწმება
ფართობი
130.4 2
3 ოთახიანი
Metra Hills, თბილისი-ში 137.8 m2 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
მიმდინარეობს შემოწმება
ფართობი
137.8 2
Metra Hills, თბილისი-ში 142.3 m2 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
მიმდინარეობს შემოწმება
ფართობი
142.3 2
Metra Hills, თბილისი-ში 151.4 m2 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
მიმდინარეობს შემოწმება
ფართობი
151.4 2
Metra Hills, თბილისი-ში 154.2 m2 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
მიმდინარეობს შემოწმება
ფართობი
154.2 2
Metra Hills, თბილისი-ში 154.3 m2 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
მიმდინარეობს შემოწმება
ფართობი
154.3 2
Metra Hills, თბილისი-ში 199.5 m2 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
მიმდინარეობს შემოწმება
ფართობი
199.5 2
Metra Hills, თბილისი-ში 199.5 m2 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
მიმდინარეობს შემოწმება
ფართობი
199.5 2
Metra Hills, თბილისი-ში 201.9 m2 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
მიმდინარეობს შემოწმება
ფართობი
201.9 2
Metra Hills, თბილისი-ში 201.9 m2 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
მიმდინარეობს შემოწმება
ფართობი
201.9 2
Metra Hills, თბილისი-ში 201.9 m2 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
მიმდინარეობს შემოწმება
ფართობი
201.9 2
Metra Hills, თბილისი-ში 218.9 m2 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
მიმდინარეობს შემოწმება
ფართობი
218.9 2