ყველა გეგმარება მეტრა პარკი ბაგები-ში

3 ოთახიანი

გაყიდულია
მეტრა პარკი ბაგები, თბილისი-ში 139.6 3 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი139.6 2
ყველა ბინა გაყიდულია

4 ოთახიანი

გაყიდულია
მეტრა პარკი ბაგები, თბილისი-ში 131.8 4 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი131.8 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
მეტრა პარკი ბაგები, თბილისი-ში 144.1 4 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი144.1 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
მეტრა პარკი ბაგები, თბილისი-ში 171.4 4 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი171.4 2
ყველა ბინა გაყიდულია