ყველა გეგმარება House on Khergiani 5-ში

1 ოთახიანი

House on Khergiani 5, თბილისი-ში 37 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი37 2
House on Khergiani 5, თბილისი-ში 47 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი47 2

2 ოთახიანი

House on Khergiani 5, თბილისი-ში 64 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი64 2

3 ოთახიანი

House on Khergiani 5, თბილისი-ში 74 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი74 2