ამჟამად ამ საცხოვრებელი კომპლექსის დაგეგმარებები სანახავად მიუწვდომელია

ყველა გეგმარება მწვანე ალმასი-ში

24–ვე გაყიდული დაგეგმარების ჩვენება
ბინები ხელმისაწვდომია სახლების გეგმაზე
დაათვალიერეთ რეალური ბინები, რომლებიც ხემისაწვდომია შესაძენათ, საცხოვრებელი კომპლექსების სახლების გეგმაზე

1 ოთახიანი

მწვანე ალმასი, თბილისი-ში 40.96 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი40.96 2
მწვანე ალმასი, თბილისი-ში 44.54 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი44.54 2
მწვანე ალმასი, თბილისი-ში 44.54 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი44.54 2
მწვანე ალმასი, თბილისი-ში 44.54 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი44.54 2
მწვანე ალმასი, თბილისი-ში 48.18 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი48.18 2
მწვანე ალმასი, თბილისი-ში 48.18 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი48.18 2
მწვანე ალმასი, თბილისი-ში 51.98 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი51.98 2
მწვანე ალმასი, თბილისი-ში 51.98 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი51.98 2
მწვანე ალმასი, თბილისი-ში 53.72 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი53.72 2

2 ოთახიანი

მწვანე ალმასი, თბილისი-ში 57.51 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი57.51 2
მწვანე ალმასი, თბილისი-ში 58.36 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი58.36 2
მწვანე ალმასი, თბილისი-ში 58.46 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი58.46 2
მწვანე ალმასი, თბილისი-ში 58.46 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი58.46 2
მწვანე ალმასი, თბილისი-ში 59.5 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი59.5 2
მწვანე ალმასი, თბილისი-ში 59.5 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი59.5 2
მწვანე ალმასი, თბილისი-ში 59.5 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი59.5 2
მწვანე ალმასი, თბილისი-ში 60.45 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი60.45 2
მწვანე ალმასი, თბილისი-ში 60.45 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი60.45 2
მწვანე ალმასი, თბილისი-ში 60.45 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი60.45 2
მწვანე ალმასი, თბილისი-ში 62.59 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი62.59 2
მწვანე ალმასი, თბილისი-ში 62.59 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი62.59 2
მწვანე ალმასი, თბილისი-ში 63.76 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი63.76 2
მწვანე ალმასი, თბილისი-ში 64.54 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი64.54 2
მწვანე ალმასი, თბილისი-ში 73.27 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი73.27 2
მწვანე ალმასი, თბილისი-ში 73.27 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი73.27 2
მწვანე ალმასი, თბილისი-ში 73.27 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი73.27 2
მწვანე ალმასი, თბილისი-ში 75.08 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი75.08 2
მწვანე ალმასი, თბილისი-ში 75.1 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი75.1 2
მწვანე ალმასი, თბილისი-ში 75.1 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი75.1 2
მწვანე ალმასი, თბილისი-ში 75.1 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი75.1 2
მწვანე ალმასი, თბილისი-ში 76.55 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი76.55 2
მწვანე ალმასი, თბილისი-ში 78.35 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი78.35 2
მწვანე ალმასი, თბილისი-ში 82.81 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი82.81 2
მწვანე ალმასი, თბილისი-ში 82.81 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი82.81 2
მწვანე ალმასი, თბილისი-ში 95.28 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი95.28 2
მწვანე ალმასი, თბილისი-ში 95.28 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი95.28 2

3 ოთახიანი

მწვანე ალმასი, თბილისი-ში 48.18 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი48.18 2
მწვანე ალმასი, თბილისი-ში 76.07 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი76.07 2
მწვანე ალმასი, თბილისი-ში 83.13 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი83.13 2
მწვანე ალმასი, თბილისი-ში 85.17 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი85.17 2
მწვანე ალმასი, თბილისი-ში 86.12 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი86.12 2
მწვანე ალმასი, თბილისი-ში 94.3 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი94.3 2
მწვანე ალმასი, თბილისი-ში 98.51 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი98.51 2
მწვანე ალმასი, თბილისი-ში 98.51 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი98.51 2
მწვანე ალმასი, თბილისი-ში 98.51 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი98.51 2
მწვანე ალმასი, თბილისი-ში 99.88 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი99.88 2
მწვანე ალმასი, თბილისი-ში 103.7 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი103.7 2
მწვანე ალმასი, თბილისი-ში 112.55 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი112.55 2
მწვანე ალმასი, თბილისი-ში 112.55 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი112.55 2
მწვანე ალმასი, თბილისი-ში 144.68 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი144.68 2
მწვანე ალმასი, თბილისი-ში 144.69 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი144.69 2
მწვანე ალმასი, თბილისი-ში 162.41 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი162.41 2
მწვანე ალმასი, თბილისი-ში 213.13 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი213.13 2
მწვანე ალმასი, თბილისი-ში 243.59 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი243.59 2
მწვანე ალმასი, თბილისი-ში 243.6 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი243.6 2

4 ოთახიანი

მწვანე ალმასი, თბილისი-ში 116.69 4 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი116.69 2
მწვანე ალმასი, თბილისი-ში 117.14 4 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი117.14 2
მწვანე ალმასი, თბილისი-ში 240.47 4 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი240.47 2
მწვანე ალმასი, თბილისი-ში 240.47 4 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი240.47 2

5 ოთახიანი

მწვანე ალმასი, თბილისი-ში 185.46 5 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი185.46 2
მწვანე ალმასი, თბილისი-ში 188.47 5 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი188.47 2
მწვანე ალმასი, თბილისი-ში 189.02 5 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი189.02 2
მწვანე ალმასი, თბილისი-ში 250.07 5 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი250.07 2

6 ოთახიანი

მწვანე ალმასი, თბილისი-ში 250.07 6 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი250.07 2