ყველა გეგმარება მწვანე ალმასი-ში

7 გაყიდული დაგეგმარების ნახვა

1 ოთახიანი

მწვანე ალმასი, თბილისი-ში 37.42 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი37.42 2
მწვანე ალმასი, თბილისი-ში 37.67 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი37.67 2
მწვანე ალმასი, თბილისი-ში 38.94 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი38.94 2
მწვანე ალმასი, თბილისი-ში 40.96 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი40.96 2
მწვანე ალმასი, თბილისი-ში 41.12 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი41.12 2
მწვანე ალმასი, თბილისი-ში 42.22 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი42.22 2
მწვანე ალმასი, თბილისი-ში 42.22 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი42.22 2
მწვანე ალმასი, თბილისი-ში 44.16 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი44.16 2
მწვანე ალმასი, თბილისი-ში 44.56 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი44.56 2

2 ოთახიანი

მწვანე ალმასი, თბილისი-ში 50.23 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი50.23 2
მწვანე ალმასი, თბილისი-ში 57.93 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი57.93 2
მწვანე ალმასი, თბილისი-ში 60.04 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი60.04 2
მწვანე ალმასი, თბილისი-ში 63.11 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი63.11 2
მწვანე ალმასი, თბილისი-ში 74.93 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი74.93 2
მწვანე ალმასი, თბილისი-ში 84.65 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი84.65 2
მწვანე ალმასი, თბილისი-ში 89.34 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი89.34 2

3 ოთახიანი

მწვანე ალმასი, თბილისი-ში 72.67 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი72.67 2
მწვანე ალმასი, თბილისი-ში 73.25 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი73.25 2
მწვანე ალმასი, თბილისი-ში 76.07 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი76.07 2
მწვანე ალმასი, თბილისი-ში 82.31 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი82.31 2
მწვანე ალმასი, თბილისი-ში 85.92 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი85.92 2
მწვანე ალმასი, თბილისი-ში 94.14 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი94.14 2
მწვანე ალმასი, თბილისი-ში 96.78 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი96.78 2

4 ოთახიანი

მწვანე ალმასი, თბილისი-ში 93.3 4 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი93.3 2
მწვანე ალმასი, თბილისი-ში 94.84 4 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი94.84 2
მწვანე ალმასი, თბილისი-ში 96.74 4 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი96.74 2
მწვანე ალმასი, თბილისი-ში 116.69 4 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი116.69 2
მწვანე ალმასი, თბილისი-ში 208.32 4 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი208.32 2
მწვანე ალმასი, თბილისი-ში 240.47 4 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი240.47 2
მწვანე ალმასი, თბილისი-ში 240.47 4 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი240.47 2

5 ოთახიანი

მწვანე ალმასი, თბილისი-ში 158.83 5 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი158.83 2
მწვანე ალმასი, თბილისი-ში 188.47 5 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი188.47 2
მწვანე ალმასი, თბილისი-ში 222.74 5 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი222.74 2
მწვანე ალმასი, თბილისი-ში 250.07 5 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი250.07 2

პენტჰაუსი

მწვანე ალმასი, თბილისი-ში 51.24 პენტჰაუსი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი51.24 2
მწვანე ალმასი, თბილისი-ში 52.61 პენტჰაუსი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი52.61 2