ამჟამად ამ საცხოვრებელი კომპლექსის დაგეგმარებები სანახავად მიუწვდომელია

ყველა გეგმარება მწვანე ალმასი-ში

1 ოთახიანი

მწვანე ალმასი, თბილისი-ში 38.94 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი38.94 2
მწვანე ალმასი, თბილისი-ში 40.96 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი40.96 2
მწვანე ალმასი, თბილისი-ში 40.96 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი40.96 2
მწვანე ალმასი, თბილისი-ში 40.96 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი40.96 2
მწვანე ალმასი, თბილისი-ში 42.22 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი42.22 2

2 ოთახიანი

მწვანე ალმასი, თბილისი-ში 72.55 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი72.55 2
მწვანე ალმასი, თბილისი-ში 78.35 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი78.35 2

3 ოთახიანი

მწვანე ალმასი, თბილისი-ში 76.07 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი76.07 2
მწვანე ალმასი, თბილისი-ში 76.65 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი76.65 2
მწვანე ალმასი, თბილისი-ში 82.31 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი82.31 2
მწვანე ალმასი, თბილისი-ში 83.13 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი83.13 2
მწვანე ალმასი, თბილისი-ში 84.65 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი84.65 2
მწვანე ალმასი, თბილისი-ში 85.17 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი85.17 2
მწვანე ალმასი, თბილისი-ში 85.92 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი85.92 2
მწვანე ალმასი, თბილისი-ში 86.12 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი86.12 2
მწვანე ალმასი, თბილისი-ში 86.12 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი86.12 2
მწვანე ალმასი, თბილისი-ში 89.34 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი89.34 2
მწვანე ალმასი, თბილისი-ში 94.14 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი94.14 2
მწვანე ალმასი, თბილისი-ში 162.41 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი162.41 2

4 ოთახიანი

მწვანე ალმასი, თბილისი-ში 94.26 4 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი94.26 2
მწვანე ალმასი, თბილისი-ში 94.73 4 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი94.73 2
მწვანე ალმასი, თბილისი-ში 94.84 4 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი94.84 2
მწვანე ალმასი, თბილისი-ში 96.74 4 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი96.74 2
მწვანე ალმასი, თბილისი-ში 97.1 4 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი97.1 2
მწვანე ალმასი, თბილისი-ში 100.45 4 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი100.45 2
მწვანე ალმასი, თბილისი-ში 106.41 4 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი106.41 2
მწვანე ალმასი, თბილისი-ში 115.6 4 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი115.6 2
მწვანე ალმასი, თბილისი-ში 116.69 4 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი116.69 2
მწვანე ალმასი, თბილისი-ში 116.69 4 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი116.69 2
მწვანე ალმასი, თბილისი-ში 117.14 4 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი117.14 2
მწვანე ალმასი, თბილისი-ში 208.32 4 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი208.32 2
მწვანე ალმასი, თბილისი-ში 240.47 4 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი240.47 2
მწვანე ალმასი, თბილისი-ში 240.47 4 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი240.47 2

5 ოთახიანი

მწვანე ალმასი, თბილისი-ში 170.26 5 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი170.26 2
მწვანე ალმასი, თბილისი-ში 185.46 5 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი185.46 2
მწვანე ალმასი, თბილისი-ში 188.47 5 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი188.47 2
მწვანე ალმასი, თბილისი-ში 189.02 5 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი189.02 2
მწვანე ალმასი, თბილისი-ში 250.07 5 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი250.07 2

6 ოთახიანი

მწვანე ალმასი, თბილისი-ში 250.07 6 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი250.07 2