ყველა გეგმარება გრინჰილ რეზიდენსი-ში

1 ოთახიანი

გაყიდულია
გრინჰილ რეზიდენსი, თბილისი-ში 63.9 1 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი63.9 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
გრინჰილ რეზიდენსი, თბილისი-ში 63.3 1 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი63.3 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
გრინჰილ რეზიდენსი, თბილისი-ში 63.7 1 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი63.7 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
გრინჰილ რეზიდენსი, თბილისი-ში 63.8 1 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი63.8 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
გრინჰილ რეზიდენსი, თბილისი-ში 63.6 1 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი63.6 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
გრინჰილ რეზიდენსი, თბილისი-ში 63.6 1 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი63.6 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
გრინჰილ რეზიდენსი, თბილისი-ში 63.3 1 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი63.3 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
გრინჰილ რეზიდენსი, თბილისი-ში 62.8 1 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი62.8 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
გრინჰილ რეზიდენსი, თბილისი-ში 66.2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი66.2 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
გრინჰილ რეზიდენსი, თბილისი-ში 68.8 1 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი68.8 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
გრინჰილ რეზიდენსი, თბილისი-ში 67.9 1 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი67.9 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
გრინჰილ რეზიდენსი, თბილისი-ში 69 1 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი69 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
გრინჰილ რეზიდენსი, თბილისი-ში 68.1 1 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი68.1 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
გრინჰილ რეზიდენსი, თბილისი-ში 67.8 1 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი67.8 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
გრინჰილ რეზიდენსი, თბილისი-ში 67.5 1 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი67.5 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
გრინჰილ რეზიდენსი, თბილისი-ში 67.8 1 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი67.8 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
გრინჰილ რეზიდენსი, თბილისი-ში 69.8 1 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი69.8 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
გრინჰილ რეზიდენსი, თბილისი-ში 70.2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი70.2 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
გრინჰილ რეზიდენსი, თბილისი-ში 71.3 1 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი71.3 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
გრინჰილ რეზიდენსი, თბილისი-ში 71.6 1 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი71.6 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
გრინჰილ რეზიდენსი, თბილისი-ში 72.6 1 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი72.6 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
გრინჰილ რეზიდენსი, თბილისი-ში 89.25 1 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი89.25 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
გრინჰილ რეზიდენსი, თბილისი-ში 89.35 1 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი89.35 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
გრინჰილ რეზიდენსი, თბილისი-ში 93.15 1 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი93.15 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
გრინჰილ რეზიდენსი, თბილისი-ში 94.25 1 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი94.25 2
ყველა ბინა გაყიდულია

2 ოთახიანი

გაყიდულია
გრინჰილ რეზიდენსი, თბილისი-ში 63.1 2 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი63.1 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
გრინჰილ რეზიდენსი, თბილისი-ში 99.3 2 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი99.3 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
გრინჰილ რეზიდენსი, თბილისი-ში 101 2 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი101 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
გრინჰილ რეზიდენსი, თბილისი-ში 119.9 2 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი119.9 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
გრინჰილ რეზიდენსი, თბილისი-ში 119.9 2 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი119.9 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
გრინჰილ რეზიდენსი, თბილისი-ში 120 2 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი120 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
გრინჰილ რეზიდენსი, თბილისი-ში 121.9 2 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი121.9 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
გრინჰილ რეზიდენსი, თბილისი-ში 123 2 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი123 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
გრინჰილ რეზიდენსი, თბილისი-ში 131.4 2 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი131.4 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
გრინჰილ რეზიდენსი, თბილისი-ში 131.4 2 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი131.4 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
გრინჰილ რეზიდენსი, თბილისი-ში 132.9 2 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი132.9 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
გრინჰილ რეზიდენსი, თბილისი-ში 132.9 2 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი132.9 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
გრინჰილ რეზიდენსი, თბილისი-ში 137.1 2 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი137.1 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
გრინჰილ რეზიდენსი, თბილისი-ში 230.1 2 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი230.1 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
გრინჰილ რეზიდენსი, თბილისი-ში 309.9 2 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი309.9 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
გრინჰილ რეზიდენსი, თბილისი-ში 314.5 2 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი314.5 2
ყველა ბინა გაყიდულია

3 ოთახიანი

გაყიდულია
გრინჰილ რეზიდენსი, თბილისი-ში 150.5 3 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი150.5 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
გრინჰილ რეზიდენსი, თბილისი-ში 150.3 3 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი150.3 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
გრინჰილ რეზიდენსი, თბილისი-ში 152.7 3 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი152.7 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
გრინჰილ რეზიდენსი, თბილისი-ში 153.9 3 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი153.9 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
გრინჰილ რეზიდენსი, თბილისი-ში 157 3 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი157 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
გრინჰილ რეზიდენსი, თბილისი-ში 156.1 3 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი156.1 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
გრინჰილ რეზიდენსი, თბილისი-ში 156.8 3 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი156.8 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
გრინჰილ რეზიდენსი, თბილისი-ში 158.3 3 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი158.3 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
გრინჰილ რეზიდენსი, თბილისი-ში 159.3 3 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი159.3 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
გრინჰილ რეზიდენსი, თბილისი-ში 159.6 3 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი159.6 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
გრინჰილ რეზიდენსი, თბილისი-ში 159.4 3 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი159.4 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
გრინჰილ რეზიდენსი, თბილისი-ში 194.5 3 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი194.5 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
გრინჰილ რეზიდენსი, თბილისი-ში 197.9 3 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი197.9 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
გრინჰილ რეზიდენსი, თბილისი-ში 279.2 3 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი279.2 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
გრინჰილ რეზიდენსი, თბილისი-ში 302.9 3 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი302.9 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
გრინჰილ რეზიდენსი, თბილისი-ში 302.9 3 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი302.9 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
გრინჰილ რეზიდენსი, თბილისი-ში 311.2 3 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი311.2 2
ყველა ბინა გაყიდულია

4 ოთახიანი

გაყიდულია
გრინჰილ რეზიდენსი, თბილისი-ში 188.15 4 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი188.15 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
გრინჰილ რეზიდენსი, თბილისი-ში 189.95 4 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი189.95 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
გრინჰილ რეზიდენსი, თბილისი-ში 191.55 4 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი191.55 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
გრინჰილ რეზიდენსი, თბილისი-ში 193.35 4 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი193.35 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
გრინჰილ რეზიდენსი, თბილისი-ში 195.25 4 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი195.25 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
გრინჰილ რეზიდენსი, თბილისი-ში 197.55 4 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი197.55 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
გრინჰილ რეზიდენსი, თბილისი-ში 199.5 4 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი199.5 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
გრინჰილ რეზიდენსი, თბილისი-ში 201.35 4 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი201.35 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
გრინჰილ რეზიდენსი, თბილისი-ში 203.45 4 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი203.45 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
გრინჰილ რეზიდენსი, თბილისი-ში 205.15 4 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი205.15 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
გრინჰილ რეზიდენსი, თბილისი-ში 208.4 4 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი208.4 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
გრინჰილ რეზიდენსი, თბილისი-ში 209.45 4 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი209.45 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
გრინჰილ რეზიდენსი, თბილისი-ში 209.85 4 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი209.85 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
გრინჰილ რეზიდენსი, თბილისი-ში 209.4 4 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი209.4 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
გრინჰილ რეზიდენსი, თბილისი-ში 211.15 4 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი211.15 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
გრინჰილ რეზიდენსი, თბილისი-ში 211.5 4 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი211.5 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
გრინჰილ რეზიდენსი, თბილისი-ში 213.3 4 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი213.3 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
გრინჰილ რეზიდენსი, თბილისი-ში 215.5 4 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი215.5 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
გრინჰილ რეზიდენსი, თბილისი-ში 279.2 4 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი279.2 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
გრინჰილ რეზიდენსი, თბილისი-ში 437.3 4 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი437.3 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
გრინჰილ რეზიდენსი, თბილისი-ში 453.5 4 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი453.5 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
გრინჰილ რეზიდენსი, თბილისი-ში 503.1 4 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი503.1 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
გრინჰილ რეზიდენსი, თბილისი-ში 523.9 4 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი523.9 2
ყველა ბინა გაყიდულია

5 ოთახიანი

გაყიდულია
გრინჰილ რეზიდენსი, თბილისი-ში 370.3 5 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი370.3 2
ყველა ბინა გაყიდულია

თავისუფალი დაგეგმარება

გაყიდულია
გრინჰილ რეზიდენსი, თბილისი-ში 158.8 თავისუფალი დაგეგმარება გეგმარება
ფართობი158.8 2
ყველა ბინა გაყიდულია