ყველა ბინის გეგმარება გრინჰილ რეზიდენსი - ში

76–ვე გაყიდული დაგეგმარების ჩვენება

2 ოთახიანი

გრინჰილ რეზიდენსი, თბილისი-ში 158.5 m2 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი158.5 2
გრინჰილ რეზიდენსი, თბილისი-ში 166.8 m2 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი166.8 2
გრინჰილ რეზიდენსი, თბილისი-ში 174.6 m2 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი174.6 2

3 ოთახიანი

გრინჰილ რეზიდენსი, თბილისი-ში 158.5 m2 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი158.5 2
გრინჰილ რეზიდენსი, თბილისი-ში 165 m2 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი165 2
გრინჰილ რეზიდენსი, თბილისი-ში 165.2 m2 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი165.2 2
გრინჰილ რეზიდენსი, თბილისი-ში 182.8 m2 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი182.8 2

5 ოთახიანი

გრინჰილ რეზიდენსი, თბილისი-ში 559.6 m2 5 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი559.6 2