ყველა გეგმარება House on Nakashidze-Bolkvadze 11-ში

1 ოთახიანი

გაყიდულია
House on Nakashidze-Bolkvadze 11, თბილისი-ში 37.8 1 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი37.8 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
House on Nakashidze-Bolkvadze 11, თბილისი-ში 38 1 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი38 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
House on Nakashidze-Bolkvadze 11, თბილისი-ში 42.3 1 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი42.3 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
House on Nakashidze-Bolkvadze 11, თბილისი-ში 42.7 1 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი42.7 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
House on Nakashidze-Bolkvadze 11, თბილისი-ში 47.9 1 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი47.9 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
House on Nakashidze-Bolkvadze 11, თბილისი-ში 48 1 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი48 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
House on Nakashidze-Bolkvadze 11, თბილისი-ში 50.6 1 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი50.6 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
House on Nakashidze-Bolkvadze 11, თბილისი-ში 52.8 1 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი52.8 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
House on Nakashidze-Bolkvadze 11, თბილისი-ში 61.2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი61.2 2
ყველა ბინა გაყიდულია

2 ოთახიანი

გაყიდულია
House on Nakashidze-Bolkvadze 11, თბილისი-ში 102.7 2 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი102.7 2
ყველა ბინა გაყიდულია

3 ოთახიანი

გაყიდულია
House on Nakashidze-Bolkvadze 11, თბილისი-ში 87.3 3 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი87.3 2
ყველა ბინა გაყიდულია

4 ოთახიანი

გაყიდულია
House on Nakashidze-Bolkvadze 11, თბილისი-ში 157 4 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი157 2
ყველა ბინა გაყიდულია