ყველა გეგმარება ნამაი ვაკე-ში

2 ოთახიანი

ნამაი ვაკე, თბილისი-ში 59.27 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
193 669 GEL
( $ 66 382)
ფართობი59.27 2
ნამაი ვაკე, თბილისი-ში 61.9 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
202 264 GEL
( $ 69 328)
ფართობი61.9 2
ნამაი ვაკე, თბილისი-ში 68.89 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
225 105 GEL
( $ 77 157)
ფართობი68.89 2
ნამაი ვაკე, თბილისი-ში 73.06 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
238 730 GEL
( $ 81 827)
ფართობი73.06 2
ნამაი ვაკე, თბილისი-ში 72.68 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
237 490 GEL
( $ 81 402)
ფართობი72.68 2

3 ოთახიანი

ნამაი ვაკე, თბილისი-ში 74.65 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
243 926 GEL
( $ 83 608)
ფართობი74.65 2
ნამაი ვაკე, თბილისი-ში 76.68 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
250 560 GEL
( $ 85 882)
ფართობი76.68 2
ნამაი ვაკე, თბილისი-ში 77.82 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
254 283 GEL
( $ 87 158)
ფართობი77.82 2
ნამაი ვაკე, თბილისი-ში 84.53 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
276 211 GEL
( $ 94 674)
ფართობი84.53 2
ნამაი ვაკე, თბილისი-ში 87 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
284 281 GEL
( $ 97 440)
ფართობი87 2
ნამაი ვაკე, თბილისი-ში 89.03 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
290 915 GEL
( $ 99 714)
ფართობი89.03 2
ნამაი ვაკე, თბილისი-ში 88.33 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
288 628 GEL
( $ 98 930)
ფართობი88.33 2
ნამაი ვაკე, თბილისი-ში 88.07 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
287 776 GEL
( $ 98 638)
ფართობი88.07 2
ნამაი ვაკე, თბილისი-ში 88.05 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
287 712 GEL
( $ 98 616)
ფართობი88.05 2
ნამაი ვაკე, თბილისი-ში 88.24 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
288 333 GEL
( $ 98 829)
ფართობი88.24 2
ნამაი ვაკე, თბილისი-ში 87.72 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
286 632 GEL
( $ 98 246)
ფართობი87.72 2
ნამაი ვაკე, თბილისი-ში 92.19 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
301 240 GEL
( $ 103 253)
ფართობი92.19 2
ნამაი ვაკე, თბილისი-ში 92.33 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
301 698 GEL
( $ 103 410)
ფართობი92.33 2
ნამაი ვაკე, თბილისი-ში 92.79 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
303 201 GEL
( $ 103 925)
ფართობი92.79 2
ნამაი ვაკე, თბილისი-ში 92.95 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
303 723 GEL
( $ 104 104)
ფართობი92.95 2
ნამაი ვაკე, თბილისი-ში 92.51 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
302 285 GEL
( $ 103 611)
ფართობი92.51 2
ნამაი ვაკე, თბილისი-ში 92.38 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
301 862 GEL
( $ 103 466)
ფართობი92.38 2
ნამაი ვაკე, თბილისი-ში 92.67 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
302 807 GEL
( $ 103 790)
ფართობი92.67 2
ნამაი ვაკე, თბილისი-ში 92.83 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
303 332 GEL
( $ 103 970)
ფართობი92.83 2
ნამაი ვაკე, თბილისი-ში 91.96 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
300 487 GEL
( $ 102 995)
ფართობი91.96 2
ნამაი ვაკე, თბილისი-ში 92.96 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
303 755 GEL
( $ 104 115)
ფართობი92.96 2
ნამაი ვაკე, თბილისი-ში 102.01 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
333 327 GEL
( $ 114 251)
ფართობი102.01 2
ნამაი ვაკე, თბილისი-ში 101.9 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
332 968 GEL
( $ 114 128)
ფართობი101.9 2
ნამაი ვაკე, თბილისი-ში 102.09 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
333 589 GEL
( $ 114 341)
ფართობი102.09 2
ნამაი ვაკე, თბილისი-ში 101.98 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
333 231 GEL
( $ 114 218)
ფართობი101.98 2
ნამაი ვაკე, თბილისი-ში 104.73 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
342 216 GEL
( $ 117 298)
ფართობი104.73 2

4 ოთახიანი

ნამაი ვაკე, თბილისი-ში 89.23 4 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
291 569 GEL
( $ 99 938)
ფართობი89.23 2
ნამაი ვაკე, თბილისი-ში 88.98 4 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
290 752 GEL
( $ 99 658)
ფართობი88.98 2
ნამაი ვაკე, თბილისი-ში 88.94 4 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
290 620 GEL
( $ 99 613)
ფართობი88.94 2
ნამაი ვაკე, თბილისი-ში 93.28 4 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
304 802 GEL
( $ 104 474)
ფართობი93.28 2
ნამაი ვაკე, თბილისი-ში 96.08 4 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
313 952 GEL
( $ 107 610)
ფართობი96.08 2
ნამაი ვაკე, თბილისი-ში 98.92 4 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
323 229 GEL
( $ 110 790)
ფართობი98.92 2
ნამაი ვაკე, თბილისი-ში 99.17 4 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
324 046 GEL
( $ 111 070)
ფართობი99.17 2
ნამაი ვაკე, თბილისი-ში 98.97 4 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
323 393 GEL
( $ 110 846)
ფართობი98.97 2
ნამაი ვაკე, თბილისი-ში 101.66 4 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
332 183 GEL
( $ 113 859)
ფართობი101.66 2
ნამაი ვაკე, თბილისი-ში 102.15 4 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
333 785 GEL
( $ 114 408)
ფართობი102.15 2
ნამაი ვაკე, თბილისი-ში 101.78 4 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
332 577 GEL
( $ 113 994)
ფართობი101.78 2
ნამაი ვაკე, თბილისი-ში 102.55 4 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
335 092 GEL
( $ 114 856)
ფართობი102.55 2
ნამაი ვაკე, თბილისი-ში 102.6 4 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
335 255 GEL
( $ 114 912)
ფართობი102.6 2
ნამაი ვაკე, თბილისი-ში 101.82 4 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
332 705 GEL
( $ 114 038)
ფართობი101.82 2
ნამაი ვაკე, თბილისი-ში 101.98 4 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
333 231 GEL
( $ 114 218)
ფართობი101.98 2
ნამაი ვაკე, თბილისი-ში 107.32 4 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
350 677 GEL
( $ 120 198)
ფართობი107.32 2
ნამაი ვაკე, თბილისი-ში 113.48 4 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
370 808 GEL
( $ 127 098)
ფართობი113.48 2
ნამაი ვაკე, თბილისი-ში 119.69 4 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
391 099 GEL
( $ 134 053)
ფართობი119.69 2
ნამაი ვაკე, თბილისი-ში 125.32 4 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
409 494 GEL
( $ 140 358)
ფართობი125.32 2
ნამაი ვაკე, თბილისი-ში 130.54 4 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
426 553 GEL
( $ 146 205)
ფართობი130.54 2
ნამაი ვაკე, თბილისი-ში 130.35 4 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
425 931 GEL
( $ 145 992)
ფართობი130.35 2
ნამაი ვაკე, თბილისი-ში 141.81 4 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
463 377 GEL
( $ 158 827)
ფართობი141.81 2
ნამაი ვაკე, თბილისი-ში 142.03 4 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
464 098 GEL
( $ 159 074)
ფართობი142.03 2
ნამაი ვაკე, თბილისი-ში 144.77 4 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
473 049 GEL
( $ 162 142)
ფართობი144.77 2
ნამაი ვაკე, თბილისი-ში 144.41 4 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
471 873 GEL
( $ 161 739)
ფართობი144.41 2
ნამაი ვაკე, თბილისი-ში 204.21 4 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
667 276 GEL
( $ 228 715)
ფართობი204.21 2

5 ოთახიანი

ნამაი ვაკე, თბილისი-ში 132.78 5 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
433 873 GEL
( $ 148 714)
ფართობი132.78 2
ნამაი ვაკე, თბილისი-ში 143.28 5 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
468 182 GEL
( $ 160 474)
ფართობი143.28 2
ნამაი ვაკე, თბილისი-ში 142.43 5 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
465 405 GEL
( $ 159 522)
ფართობი142.43 2
ნამაი ვაკე, თბილისი-ში 142.41 5 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
465 338 GEL
( $ 159 499)
ფართობი142.41 2
ნამაი ვაკე, თბილისი-ში 230.31 5 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
752 560 GEL
( $ 257 947)
ფართობი230.31 2