ყველა გეგმარება ნიუ ფოინთი ვარკეთილი-ში

1 ოთახიანი

გაყიდულია
ნიუ ფოინთი ვარკეთილი, თბილისი-ში 44.84 1 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი44.84 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
ნიუ ფოინთი ვარკეთილი, თბილისი-ში 45.29 1 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი45.29 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
ნიუ ფოინთი ვარკეთილი, თბილისი-ში 45.73 1 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი45.73 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
ნიუ ფოინთი ვარკეთილი, თბილისი-ში 46.38 1 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი46.38 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
ნიუ ფოინთი ვარკეთილი, თბილისი-ში 46.75 1 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი46.75 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
ნიუ ფოინთი ვარკეთილი, თბილისი-ში 49.22 1 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი49.22 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
ნიუ ფოინთი ვარკეთილი, თბილისი-ში 50.3 1 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი50.3 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
ნიუ ფოინთი ვარკეთილი, თბილისი-ში 50.79 1 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი50.79 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
ნიუ ფოინთი ვარკეთილი, თბილისი-ში 51.14 1 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი51.14 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
ნიუ ფოინთი ვარკეთილი, თბილისი-ში 51.82 1 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი51.82 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
ნიუ ფოინთი ვარკეთილი, თბილისი-ში 52.2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი52.2 2
ყველა ბინა გაყიდულია

2 ოთახიანი

გაყიდულია
ნიუ ფოინთი ვარკეთილი, თბილისი-ში 67.41 2 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი67.41 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
ნიუ ფოინთი ვარკეთილი, თბილისი-ში 71.43 2 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი71.43 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
ნიუ ფოინთი ვარკეთილი, თბილისი-ში 72.07 2 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი72.07 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
ნიუ ფოინთი ვარკეთილი, თბილისი-ში 74.03 2 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი74.03 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
ნიუ ფოინთი ვარკეთილი, თბილისი-ში 74.59 2 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი74.59 2
ყველა ბინა გაყიდულია

3 ოთახიანი

გაყიდულია
ნიუ ფოინთი ვარკეთილი, თბილისი-ში 84.09 3 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი84.09 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
ნიუ ფოინთი ვარკეთილი, თბილისი-ში 87.5 3 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი87.5 2
ყველა ბინა გაყიდულია