ყველა გეგმარება House on Nutsubidze 21-ში

3–ვე გაყიდული დაგეგმარების ჩვენება

1 ოთახიანი

House on Nutsubidze 21, თბილისი-ში 50.8 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი50.8 2
House on Nutsubidze 21, თბილისი-ში 50.8 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი50.8 2
House on Nutsubidze 21, თბილისი-ში 53.8 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი53.8 2
House on Nutsubidze 21, თბილისი-ში 54.1 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი54.1 2
House on Nutsubidze 21, თბილისი-ში 55.6 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი55.6 2
House on Nutsubidze 21, თბილისი-ში 55.9 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი55.9 2
House on Nutsubidze 21, თბილისი-ში 56.7 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი56.7 2
House on Nutsubidze 21, თბილისი-ში 57.2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი57.2 2
House on Nutsubidze 21, თბილისი-ში 57.4 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი57.4 2
House on Nutsubidze 21, თბილისი-ში 57.4 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი57.4 2
House on Nutsubidze 21, თბილისი-ში 57.5 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი57.5 2
House on Nutsubidze 21, თბილისი-ში 57.5 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი57.5 2
House on Nutsubidze 21, თბილისი-ში 57.7 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი57.7 2
House on Nutsubidze 21, თბილისი-ში 57.7 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი57.7 2
House on Nutsubidze 21, თბილისი-ში 57.7 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი57.7 2
House on Nutsubidze 21, თბილისი-ში 57.7 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი57.7 2
House on Nutsubidze 21, თბილისი-ში 57.7 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი57.7 2
House on Nutsubidze 21, თბილისი-ში 58.3 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი58.3 2
House on Nutsubidze 21, თბილისი-ში 61.1 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი61.1 2
House on Nutsubidze 21, თბილისი-ში 61.3 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი61.3 2
House on Nutsubidze 21, თბილისი-ში 61.3 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი61.3 2
House on Nutsubidze 21, თბილისი-ში 64.6 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი64.6 2
House on Nutsubidze 21, თბილისი-ში 64.6 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი64.6 2
House on Nutsubidze 21, თბილისი-ში 67 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი67 2
House on Nutsubidze 21, თბილისი-ში 91.3 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი91.3 2
House on Nutsubidze 21, თბილისი-ში 91.3 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი91.3 2
House on Nutsubidze 21, თბილისი-ში 91.3 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი91.3 2
House on Nutsubidze 21, თბილისი-ში 91.3 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი91.3 2
House on Nutsubidze 21, თბილისი-ში 91.3 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი91.3 2
House on Nutsubidze 21, თბილისი-ში 95.1 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი95.1 2

2 ოთახიანი

House on Nutsubidze 21, თბილისი-ში 62.4 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი62.4 2
House on Nutsubidze 21, თბილისი-ში 62.6 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი62.6 2
House on Nutsubidze 21, თბილისი-ში 65.6 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი65.6 2
House on Nutsubidze 21, თბილისი-ში 78 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი78 2
House on Nutsubidze 21, თბილისი-ში 78 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი78 2
House on Nutsubidze 21, თბილისი-ში 79.9 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი79.9 2
House on Nutsubidze 21, თბილისი-ში 84.1 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი84.1 2
House on Nutsubidze 21, თბილისი-ში 120.8 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი120.8 2
House on Nutsubidze 21, თბილისი-ში 120.8 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი120.8 2

3 ოთახიანი

House on Nutsubidze 21, თბილისი-ში 100.2 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი100.2 2
House on Nutsubidze 21, თბილისი-ში 100.2 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი100.2 2
House on Nutsubidze 21, თბილისი-ში 107.2 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი107.2 2
House on Nutsubidze 21, თბილისი-ში 107.2 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი107.2 2
House on Nutsubidze 21, თბილისი-ში 107.2 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი107.2 2
House on Nutsubidze 21, თბილისი-ში 108.3 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი108.3 2
House on Nutsubidze 21, თბილისი-ში 108.3 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი108.3 2
House on Nutsubidze 21, თბილისი-ში 108.7 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი108.7 2