ყველა გეგმარება პარკ ჰილი საბურთალო-ში

8 გაყიდული დაგეგმარების ნახვა

1 ოთახიანი

პარკ ჰილი საბურთალო, თბილისი-ში 43 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
115 156 GEL
( $ 36 550)
ფართობი43 2
პარკ ჰილი საბურთალო, თბილისი-ში 52.2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
139 794 GEL
( $ 44 370)
ფართობი52.2 2
პარკ ჰილი საბურთალო, თბილისი-ში 52.4 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
140 329 GEL
( $ 44 540)
ფართობი52.4 2
პარკ ჰილი საბურთალო, თბილისი-ში 52.4 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
140 329 GEL
( $ 44 540)
ფართობი52.4 2
პარკ ჰილი საბურთალო, თბილისი-ში 52.6 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
140 865 GEL
( $ 44 710)
ფართობი52.6 2
პარკ ჰილი საბურთალო, თბილისი-ში 54.7 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
146 489 GEL
( $ 46 495)
ფართობი54.7 2

2 ოთახიანი

პარკ ჰილი საბურთალო, თბილისი-ში 72.6 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
194 426 GEL
( $ 61 710)
ფართობი72.6 2
პარკ ჰილი საბურთალო, თბილისი-ში 72.9 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
195 230 GEL
( $ 61 965)
ფართობი72.9 2
პარკ ჰილი საბურთალო, თბილისი-ში 79.2 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
212 101 GEL
( $ 67 320)
ფართობი79.2 2
პარკ ჰილი საბურთალო, თბილისი-ში 79.2 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
212 101 GEL
( $ 67 320)
ფართობი79.2 2
პარკ ჰილი საბურთალო, თბილისი-ში 80.2 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
214 779 GEL
( $ 68 170)
ფართობი80.2 2
პარკ ჰილი საბურთალო, თბილისი-ში 80.8 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
216 386 GEL
( $ 68 680)
ფართობი80.8 2
პარკ ჰილი საბურთალო, თბილისი-ში 81.7 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
218 796 GEL
( $ 69 445)
ფართობი81.7 2
პარკ ჰილი საბურთალო, თბილისი-ში 82.3 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
220 403 GEL
( $ 69 955)
ფართობი82.3 2
პარკ ჰილი საბურთალო, თბილისი-ში 82.3 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
220 403 GEL
( $ 69 955)
ფართობი82.3 2
პარკ ჰილი საბურთალო, თბილისი-ში 88.4 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
236 739 GEL
( $ 75 140)
ფართობი88.4 2
პარკ ჰილი საბურთალო, თბილისი-ში 88.4 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
236 739 GEL
( $ 75 140)
ფართობი88.4 2

3 ოთახიანი

პარკ ჰილი საბურთალო, თბილისი-ში 107.5 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
287 890 GEL
( $ 91 375)
ფართობი107.5 2
პარკ ჰილი საბურთალო, თბილისი-ში 107.5 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
284 503 GEL
( $ 90 300)
ფართობი107.5 2
პარკ ჰილი საბურთალო, თბილისი-ში 110.3 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
295 389 GEL
( $ 93 755)
ფართობი110.3 2
პარკ ჰილი საბურთალო, თბილისი-ში 117.9 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
315 742 GEL
( $ 100 215)
ფართობი117.9 2
პარკ ჰილი საბურთალო, თბილისი-ში 123.6 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
331 007 GEL
( $ 105 060)
ფართობი123.6 2
პარკ ჰილი საბურთალო, თბილისი-ში 146.4 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
392 066 GEL
( $ 124 440)
ფართობი146.4 2
პარკ ჰილი საბურთალო, თბილისი-ში 157.5 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
421 793 GEL
( $ 133 875)
ფართობი157.5 2
პარკ ჰილი საბურთალო, თბილისი-ში 160.6 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
430 095 GEL
( $ 136 510)
ფართობი160.6 2
პარკ ჰილი საბურთალო, თბილისი-ში 185.7 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
497 314 GEL
( $ 157 845)
ფართობი185.7 2

4 ოთახიანი

პარკ ჰილი საბურთალო, თბილისი-ში 187.7 4 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
502 670 GEL
( $ 159 545)
ფართობი187.7 2

5 ოთახიანი

პარკ ჰილი საბურთალო, თბილისი-ში 228 5 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
610 595 GEL
( $ 193 800)
ფართობი228 2