ყველა გეგმარება პარკ ჰილი საბურთალო-ში

8 გაყიდული დაგეგმარების ნახვა

1 ოთახიანი

პარკ ჰილი საბურთალო, თბილისი-ში 52.4 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი52.4 2
პარკ ჰილი საბურთალო, თბილისი-ში 43 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი43 2
პარკ ჰილი საბურთალო, თბილისი-ში 52.2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი52.2 2
პარკ ჰილი საბურთალო, თბილისი-ში 52.4 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი52.4 2
პარკ ჰილი საბურთალო, თბილისი-ში 52.6 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი52.6 2
პარკ ჰილი საბურთალო, თბილისი-ში 54.7 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი54.7 2

2 ოთახიანი

პარკ ჰილი საბურთალო, თბილისი-ში 72.6 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი72.6 2
პარკ ჰილი საბურთალო, თბილისი-ში 72.9 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი72.9 2
პარკ ჰილი საბურთალო, თბილისი-ში 79.2 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი79.2 2
პარკ ჰილი საბურთალო, თბილისი-ში 79.2 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი79.2 2
პარკ ჰილი საბურთალო, თბილისი-ში 80.2 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
209 107 GEL
( $ 65 764)
ფართობი80.2 2
პარკ ჰილი საბურთალო, თბილისი-ში 80.8 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი80.8 2
პარკ ჰილი საბურთალო, თბილისი-ში 81.7 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი81.7 2
პარკ ჰილი საბურთალო, თბილისი-ში 82.3 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი82.3 2
პარკ ჰილი საბურთალო, თბილისი-ში 82.3 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი82.3 2
პარკ ჰილი საბურთალო, თბილისი-ში 88.4 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი88.4 2
პარკ ჰილი საბურთალო, თბილისი-ში 88.4 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი88.4 2

3 ოთახიანი

პარკ ჰილი საბურთალო, თბილისი-ში 107.5 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი107.5 2
პარკ ჰილი საბურთალო, თბილისი-ში 110.3 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი110.3 2
პარკ ჰილი საბურთალო, თბილისი-ში 117.9 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი117.9 2
პარკ ჰილი საბურთალო, თბილისი-ში 123.6 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი123.6 2
პარკ ჰილი საბურთალო, თბილისი-ში 146.4 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი146.4 2
პარკ ჰილი საბურთალო, თბილისი-ში 157.5 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი157.5 2
პარკ ჰილი საბურთალო, თბილისი-ში 160.6 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი160.6 2
პარკ ჰილი საბურთალო, თბილისი-ში 185.7 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი185.7 2

4 ოთახიანი

პარკ ჰილი საბურთალო, თბილისი-ში 187.7 4 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი187.7 2

5 ოთახიანი

პარკ ჰილი საბურთალო, თბილისი-ში 228 5 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
594 471 GEL
( $ 186 960)
ფართობი228 2