ყველა გეგმარება House on Parnavaz Mepe 47-ში

1 ოთახიანი

House on Parnavaz Mepe 47, თბილისი-ში 37.9 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი37.9 2
House on Parnavaz Mepe 47, თბილისი-ში 42.8 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი42.8 2
House on Parnavaz Mepe 47, თბილისი-ში 58.5 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი58.5 2
House on Parnavaz Mepe 47, თბილისი-ში 90 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი90 2

2 ოთახიანი

House on Parnavaz Mepe 47, თბილისი-ში 81.2 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი81.2 2
House on Parnavaz Mepe 47, თბილისი-ში 102 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი102 2
House on Parnavaz Mepe 47, თბილისი-ში 125 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი125 2