ყველა გეგმარება პირამიდა-ში

2 ოთახიანი

პირამიდა, თბილისი-ში 53.21 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
132 010 GEL
( $ 45 229)
ფართობი53.21 2

3 ოთახიანი

პირამიდა, თბილისი-ში 107.84 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
267 541 GEL
( $ 91 664)
ფართობი107.84 2
პირამიდა, თბილისი-ში 180.48 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი180.48 2
პირამიდა, თბილისი-ში 189.85 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი189.85 2