ყველა გეგმარება Premium House-ში

16 გაყიდული დაგეგმარების ნახვა

1 ოთახიანი

Premium House, თბილისი-ში 37.5 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
64 177 GEL
( $ 20 625)
ფართობი37.5 2
Premium House, თბილისი-ში 38.1 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
65 204 GEL
( $ 20 955)
ფართობი38.1 2
Premium House, თბილისი-ში 38.1 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
65 204 GEL
( $ 20 955)
ფართობი38.1 2
Premium House, თბილისი-ში 42.4 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
72 563 GEL
( $ 23 320)
ფართობი42.4 2
Premium House, თბილისი-ში 42.4 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
72 563 GEL
( $ 23 320)
ფართობი42.4 2
Premium House, თბილისი-ში 42.7 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
73 076 GEL
( $ 23 485)
ფართობი42.7 2
Premium House, თბილისი-ში 42.7 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
73 076 GEL
( $ 23 485)
ფართობი42.7 2
Premium House, თბილისი-ში 49.3 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
84 371 GEL
( $ 27 115)
ფართობი49.3 2
Premium House, თბილისი-ში 49.3 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
84 371 GEL
( $ 27 115)
ფართობი49.3 2
Premium House, თბილისი-ში 50.2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
85 912 GEL
( $ 27 610)
ფართობი50.2 2
Premium House, თბილისი-ში 50.2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
85 912 GEL
( $ 27 610)
ფართობი50.2 2
Premium House, თბილისი-ში 51.1 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
87 452 GEL
( $ 28 105)
ფართობი51.1 2
Premium House, თბილისი-ში 51.1 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
87 452 GEL
( $ 28 105)
ფართობი51.1 2
Premium House, თბილისი-ში 51.1 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
87 452 GEL
( $ 28 105)
ფართობი51.1 2
Premium House, თბილისი-ში 54.6 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
93 442 GEL
( $ 30 030)
ფართობი54.6 2
Premium House, თბილისი-ში 54.6 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
93 442 GEL
( $ 30 030)
ფართობი54.6 2
Premium House, თბილისი-ში 54.7 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
93 613 GEL
( $ 30 085)
ფართობი54.7 2
Premium House, თბილისი-ში 54.7 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
93 613 GEL
( $ 30 085)
ფართობი54.7 2
Premium House, თბილისი-ში 55.3 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
94 640 GEL
( $ 30 415)
ფართობი55.3 2
Premium House, თბილისი-ში 55.3 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
94 640 GEL
( $ 30 415)
ფართობი55.3 2
Premium House, თბილისი-ში 55.9 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
95 667 GEL
( $ 30 745)
ფართობი55.9 2
Premium House, თბილისი-ში 55.9 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
95 667 GEL
( $ 30 745)
ფართობი55.9 2
Premium House, თბილისი-ში 57.8 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
98 918 GEL
( $ 31 790)
ფართობი57.8 2
Premium House, თბილისი-ში 57.8 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
98 918 GEL
( $ 31 790)
ფართობი57.8 2
Premium House, თბილისი-ში 59.6 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
101 999 GEL
( $ 32 780)
ფართობი59.6 2
Premium House, თბილისი-ში 59.6 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
101 999 GEL
( $ 32 780)
ფართობი59.6 2
Premium House, თბილისი-ში 61.9 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
105 935 GEL
( $ 34 045)
ფართობი61.9 2
Premium House, თბილისი-ში 84.1 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
143 928 GEL
( $ 46 255)
ფართობი84.1 2

2 ოთახიანი

Premium House, თბილისი-ში 65.3 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
111 754 GEL
( $ 35 915)
ფართობი65.3 2
Premium House, თბილისი-ში 65.3 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
111 754 GEL
( $ 35 915)
ფართობი65.3 2
Premium House, თბილისი-ში 84.1 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
143 928 GEL
( $ 46 255)
ფართობი84.1 2