ყველა გეგმარება საბურთალო პალასი-ში

4 გაყიდული დაგეგმარების ნახვა

1 ოთახიანი

საბურთალო პალასი, თბილისი-ში 54.6 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
164 260 GEL
( $ 51 870)
ფართობი54.6 2
საბურთალო პალასი, თბილისი-ში 55.19 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
166 036 GEL
( $ 52 431)
ფართობი55.19 2
საბურთალო პალასი, თბილისი-ში 56.25 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
169 225 GEL
( $ 53 438)
ფართობი56.25 2
საბურთალო პალასი, თბილისი-ში 56.71 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
170 609 GEL
( $ 53 875)
ფართობი56.71 2
საბურთალო პალასი, თბილისი-ში 80.84 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
243 201 GEL
( $ 76 798)
ფართობი80.84 2

2 ოთახიანი

საბურთალო პალასი, თბილისი-ში 83.42 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
250 963 GEL
( $ 79 249)
ფართობი83.42 2
საბურთალო პალასი, თბილისი-ში 84.04 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
252 828 GEL
( $ 79 838)
ფართობი84.04 2
საბურთალო პალასი, თბილისი-ში 84.53 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
254 304 GEL
( $ 80 304)
ფართობი84.53 2
საბურთალო პალასი, თბილისი-ში 84.61 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
254 544 GEL
( $ 80 380)
ფართობი84.61 2
საბურთალო პალასი, თბილისი-ში 84.9 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
255 415 GEL
( $ 80 655)
ფართობი84.9 2
საბურთალო პალასი, თბილისი-ში 85.02 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
255 776 GEL
( $ 80 769)
ფართობი85.02 2
საბურთალო პალასი, თბილისი-ში 85.24 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
256 438 GEL
( $ 80 978)
ფართობი85.24 2
საბურთალო პალასი, თბილისი-ში 85.58 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
257 461 GEL
( $ 81 301)
ფართობი85.58 2
საბურთალო პალასი, თბილისი-ში 85.63 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
257 613 GEL
( $ 81 349)
ფართობი85.63 2
საბურთალო პალასი, თბილისი-ში 85.93 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
258 516 GEL
( $ 81 634)
ფართობი85.93 2
საბურთალო პალასი, თბილისი-ში 86.01 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
258 756 GEL
( $ 81 710)
ფართობი86.01 2
საბურთალო პალასი, თბილისი-ში 87.61 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
263 570 GEL
( $ 83 230)
ფართობი87.61 2
საბურთალო პალასი, თბილისი-ში 87.62 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
263 598 GEL
( $ 83 239)
ფართობი87.62 2
საბურთალო პალასი, თბილისი-ში 91.64 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
275 692 GEL
( $ 87 058)
ფართობი91.64 2
საბურთალო პალასი, თბილისი-ში 102.41 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
308 095 GEL
( $ 97 290)
ფართობი102.41 2
საბურთალო პალასი, თბილისი-ში 120.63 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
362 908 GEL
( $ 114 599)
ფართობი120.63 2
საბურთალო პალასი, თბილისი-ში 135.5 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
407 642 GEL
( $ 128 725)
ფართობი135.5 2
საბურთალო პალასი, თბილისი-ში 147.64 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი147.64 2
საბურთალო პალასი, თბილისი-ში 212.41 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი212.41 2

3 ოთახიანი

საბურთალო პალასი, თბილისი-ში 121.38 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
365 163 GEL
( $ 115 311)
ფართობი121.38 2
საბურთალო პალასი, თბილისი-ში 133.11 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
400 453 GEL
( $ 126 455)
ფართობი133.11 2
საბურთალო პალასი, თბილისი-ში 156.21 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
469 948 GEL
( $ 148 400)
ფართობი156.21 2
საბურთალო პალასი, თბილისი-ში 219.57 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
660 562 GEL
( $ 208 592)
ფართობი219.57 2
საბურთალო პალასი, თბილისი-ში 278.8 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
838 750 GEL
( $ 264 860)
ფართობი278.8 2

4 ოთახიანი

საბურთალო პალასი, თბილისი-ში 126.3 4 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
379 964 GEL
( $ 119 985)
ფართობი126.3 2
საბურთალო პალასი, თბილისი-ში 131.01 4 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
394 136 GEL
( $ 124 460)
ფართობი131.01 2
საბურთალო პალასი, თბილისი-ში 132.4 4 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
398 316 GEL
( $ 125 780)
ფართობი132.4 2
საბურთალო პალასი, თბილისი-ში 147.11 4 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
442 571 GEL
( $ 139 755)
ფართობი147.11 2
საბურთალო პალასი, თბილისი-ში 154.41 4 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
464 533 GEL
( $ 146 690)
ფართობი154.41 2
საბურთალო პალასი, თბილისი-ში 190.56 4 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
573 286 GEL
( $ 181 032)
ფართობი190.56 2
საბურთალო პალასი, თბილისი-ში 205.7 4 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
618 834 GEL
( $ 195 415)
ფართობი205.7 2