ყველა გეგმარება საბურთალო პალასი-ში

1 ოთახიანი

საბურთალო პალასი, თბილისი-ში 53.51 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
135 936 GEL
( $ 48 159)
ფართობი53.51 2
საბურთალო პალასი, თბილისი-ში 53.59 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
136 140 GEL
( $ 48 231)
ფართობი53.59 2
საბურთალო პალასი, თბილისი-ში 54.16 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
137 588 GEL
( $ 48 744)
ფართობი54.16 2
საბურთალო პალასი, თბილისი-ში 54.52 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
138 502 GEL
( $ 49 068)
ფართობი54.52 2
საბურთალო პალასი, თბილისი-ში 54.56 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
138 604 GEL
( $ 49 104)
ფართობი54.56 2
საბურთალო პალასი, თბილისი-ში 54.6 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
138 706 GEL
( $ 49 140)
ფართობი54.6 2
საბურთალო პალასი, თბილისი-ში 55.19 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
140 204 GEL
( $ 49 671)
ფართობი55.19 2
საბურთალო პალასი, თბილისი-ში 55.5 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
140 992 GEL
( $ 49 950)
ფართობი55.5 2
საბურთალო პალასი, თბილისი-ში 56.25 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
142 897 GEL
( $ 50 625)
ფართობი56.25 2
საბურთალო პალასი, თბილისი-ში 56.33 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
143 100 GEL
( $ 50 697)
ფართობი56.33 2
საბურთალო პალასი, თბილისი-ში 56.71 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
144 066 GEL
( $ 51 039)
ფართობი56.71 2
საბურთალო პალასი, თბილისი-ში 79.79 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
202 698 GEL
( $ 71 811)
ფართობი79.79 2
საბურთალო პალასი, თბილისი-ში 80.84 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
205 366 GEL
( $ 72 756)
ფართობი80.84 2

2 ოთახიანი

საბურთალო პალასი, თბილისი-ში 59.85 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
152 043 GEL
( $ 53 865)
ფართობი59.85 2
საბურთალო პალასი, თბილისი-ში 81.96 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
208 211 GEL
( $ 73 764)
ფართობი81.96 2
საბურთალო პალასი, თბილისი-ში 81.99 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
208 287 GEL
( $ 73 791)
ფართობი81.99 2
საბურთალო პალასი, თბილისი-ში 81.99 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
208 287 GEL
( $ 73 791)
ფართობი81.99 2
საბურთალო პალასი, თბილისი-ში 82.62 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
209 888 GEL
( $ 74 358)
ფართობი82.62 2
საბურთალო პალასი, თბილისი-ში 82.71 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
210 116 GEL
( $ 74 439)
ფართობი82.71 2
საბურთალო პალასი, თბილისი-ში 82.82 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
210 396 GEL
( $ 74 538)
ფართობი82.82 2
საბურთალო პალასი, თბილისი-ში 83.42 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
211 920 GEL
( $ 75 078)
ფართობი83.42 2
საბურთალო პალასი, თბილისი-ში 84.04 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
213 495 GEL
( $ 75 636)
ფართობი84.04 2
საბურთალო პალასი, თბილისი-ში 84.34 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
214 257 GEL
( $ 75 906)
ფართობი84.34 2
საბურთალო პალასი, თბილისი-ში 84.53 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
214 740 GEL
( $ 76 077)
ფართობი84.53 2
საბურთალო პალასი, თბილისი-ში 84.61 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
214 943 GEL
( $ 76 149)
ფართობი84.61 2
საბურთალო პალასი, თბილისი-ში 84.9 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
215 680 GEL
( $ 76 410)
ფართობი84.9 2
საბურთალო პალასი, თბილისი-ში 85.02 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
215 985 GEL
( $ 76 518)
ფართობი85.02 2
საბურთალო პალასი, თბილისი-ში 85.24 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
216 543 GEL
( $ 76 716)
ფართობი85.24 2
საბურთალო პალასი, თბილისი-ში 85.58 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
217 407 GEL
( $ 77 022)
ფართობი85.58 2
საბურთალო პალასი, თბილისი-ში 85.63 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
217 534 GEL
( $ 77 067)
ფართობი85.63 2
საბურთალო პალასი, თბილისი-ში 85.89 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
218 195 GEL
( $ 77 301)
ფართობი85.89 2
საბურთალო პალასი, თბილისი-ში 85.93 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
218 296 GEL
( $ 77 337)
ფართობი85.93 2
საბურთალო პალასი, თბილისი-ში 86.01 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
218 500 GEL
( $ 77 409)
ფართობი86.01 2
საბურთალო პალასი, თბილისი-ში 87.61 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
222 564 GEL
( $ 78 849)
ფართობი87.61 2
საბურთალო პალასი, თბილისი-ში 87.62 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
222 590 GEL
( $ 78 858)
ფართობი87.62 2
საბურთალო პალასი, თბილისი-ში 87.66 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
222 691 GEL
( $ 78 894)
ფართობი87.66 2
საბურთალო პალასი, თბილისი-ში 88.04 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
223 657 GEL
( $ 79 236)
ფართობი88.04 2
საბურთალო პალასი, თბილისი-ში 90.53 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
229 982 GEL
( $ 81 477)
ფართობი90.53 2
საბურთალო პალასი, თბილისი-ში 90.53 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
229 982 GEL
( $ 81 477)
ფართობი90.53 2
საბურთალო პალასი, თბილისი-ში 91.64 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
232 802 GEL
( $ 82 476)
ფართობი91.64 2
საბურთალო პალასი, თბილისი-ში 92.88 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
235 952 GEL
( $ 83 592)
ფართობი92.88 2
საბურთალო პალასი, თბილისი-ში 99 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
251 499 GEL
( $ 89 100)
ფართობი99 2
საბურთალო პალასი, თბილისი-ში 102.41 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
260 162 GEL
( $ 92 169)
ფართობი102.41 2
საბურთალო პალასი, თბილისი-ში 120.57 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
306 296 GEL
( $ 108 513)
ფართობი120.57 2
საბურთალო პალასი, თბილისი-ში 120.63 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
306 448 GEL
( $ 108 567)
ფართობი120.63 2
საბურთალო პალასი, თბილისი-ში 132.74 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
337 213 GEL
( $ 119 466)
ფართობი132.74 2
საბურთალო პალასი, თბილისი-ში 135.5 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
344 224 GEL
( $ 121 950)
ფართობი135.5 2
საბურთალო პალასი, თბილისი-ში 144.34 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
366 681 GEL
( $ 129 906)
ფართობი144.34 2
საბურთალო პალასი, თბილისი-ში 209.15 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
531 325 GEL
( $ 188 235)
ფართობი209.15 2
საბურთალო პალასი, თბილისი-ში 230.87 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
586 502 GEL
( $ 207 783)
ფართობი230.87 2

3 ოთახიანი

საბურთალო პალასი, თბილისი-ში 115.83 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
294 254 GEL
( $ 104 247)
ფართობი115.83 2
საბურთალო პალასი, თბილისი-ში 117.02 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
297 277 GEL
( $ 105 318)
ფართობი117.02 2
საბურთალო პალასი, თბილისი-ში 121.38 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
308 354 GEL
( $ 109 242)
ფართობი121.38 2
საბურთალო პალასი, თბილისი-ში 126.54 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
321 462 GEL
( $ 113 886)
ფართობი126.54 2
საბურთალო პალასი, თბილისი-ში 126.99 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
322 605 GEL
( $ 114 291)
ფართობი126.99 2
საბურთალო პალასი, თბილისი-ში 127.27 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
323 317 GEL
( $ 114 543)
ფართობი127.27 2
საბურთალო პალასი, თბილისი-ში 133.11 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
338 153 GEL
( $ 119 799)
ფართობი133.11 2
საბურთალო პალასი, თბილისი-ში 148.44 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
377 097 GEL
( $ 133 596)
ფართობი148.44 2
საბურთალო პალასი, თბილისი-ში 149.5 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
379 790 GEL
( $ 134 550)
ფართობი149.5 2
საბურთალო პალასი, თბილისი-ში 156.21 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
396 836 GEL
( $ 140 589)
ფართობი156.21 2
საბურთალო პალასი, თბილისი-ში 185.38 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
470 939 GEL
( $ 166 842)
ფართობი185.38 2
საბურთალო პალასი, თბილისი-ში 210.72 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
535 313 GEL
( $ 189 648)
ფართობი210.72 2
საბურთალო პალასი, თბილისი-ში 219.57 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
557 796 GEL
( $ 197 613)
ფართობი219.57 2
საბურთალო პალასი, თბილისი-ში 226.72 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
575 960 GEL
( $ 204 048)
ფართობი226.72 2
საბურთალო პალასი, თბილისი-ში 269.22 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
683 927 GEL
( $ 242 298)
ფართობი269.22 2
საბურთალო პალასი, თბილისი-ში 275.42 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
699 677 GEL
( $ 247 878)
ფართობი275.42 2
საბურთალო პალასი, თბილისი-ში 278.8 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
708 264 GEL
( $ 250 920)
ფართობი278.8 2

4 ოთახიანი

საბურთალო პალასი, თბილისი-ში 120.92 4 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
307 185 GEL
( $ 108 828)
ფართობი120.92 2
საბურთალო პალასი, თბილისი-ში 126.3 4 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
320 852 GEL
( $ 113 670)
ფართობი126.3 2
საბურთალო პალასი, თბილისი-ში 131.01 4 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
332 818 GEL
( $ 117 909)
ფართობი131.01 2
საბურთალო პალასი, თბილისი-ში 132.4 4 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
336 349 GEL
( $ 119 160)
ფართობი132.4 2
საბურთალო პალასი, თბილისი-ში 147.11 4 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
373 718 GEL
( $ 132 399)
ფართობი147.11 2
საბურთალო პალასი, თბილისი-ში 154.41 4 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
392 263 GEL
( $ 138 969)
ფართობი154.41 2
საბურთალო პალასი, თბილისი-ში 190.56 4 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
484 099 GEL
( $ 171 504)
ფართობი190.56 2
საბურთალო პალასი, თბილისი-ში 198.2 4 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
503 507 GEL
( $ 178 380)
ფართობი198.2 2
საბურთალო პალასი, თბილისი-ში 205.7 4 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
522 560 GEL
( $ 185 130)
ფართობი205.7 2
საბურთალო პალასი, თბილისი-ში 359.2 4 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
912 512 GEL
( $ 323 280)
ფართობი359.2 2