ყველა გეგმარება საბურთალო პალასი-ში

1 ოთახიანი

საბურთალო პალასი, თბილისი-ში 53.51 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
140 503 GEL
( $ 48 159)
ფართობი53.51 2
საბურთალო პალასი, თბილისი-ში 53.59 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
140 713 GEL
( $ 48 231)
ფართობი53.59 2
საბურთალო პალასი, თბილისი-ში 54.16 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
142 210 GEL
( $ 48 744)
ფართობი54.16 2
საბურთალო პალასი, თბილისი-ში 54.56 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
143 260 GEL
( $ 49 104)
ფართობი54.56 2
საბურთალო პალასი, თბილისი-ში 54.52 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
143 155 GEL
( $ 49 068)
ფართობი54.52 2
საბურთალო პალასი, თბილისი-ში 54.6 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
143 365 GEL
( $ 49 140)
ფართობი54.6 2
საბურთალო პალასი, თბილისი-ში 55.19 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
144 915 GEL
( $ 49 671)
ფართობი55.19 2
საბურთალო პალასი, თბილისი-ში 56.71 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
148 906 GEL
( $ 51 039)
ფართობი56.71 2
საბურთალო პალასი, თბილისი-ში 56.25 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
147 698 GEL
( $ 50 625)
ფართობი56.25 2
საბურთალო პალასი, თბილისი-ში 56.33 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
147 908 GEL
( $ 50 697)
ფართობი56.33 2
საბურთალო პალასი, თბილისი-ში 55.5 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
145 729 GEL
( $ 49 950)
ფართობი55.5 2
საბურთალო პალასი, თბილისი-ში 79.79 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
209 508 GEL
( $ 71 811)
ფართობი79.79 2
საბურთალო პალასი, თბილისი-ში 80.84 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
212 265 GEL
( $ 72 756)
ფართობი80.84 2

2 ოთახიანი

საბურთალო პალასი, თბილისი-ში 59.85 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
157 151 GEL
( $ 53 865)
ფართობი59.85 2
საბურთალო პალასი, თბილისი-ში 81.99 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
215 285 GEL
( $ 73 791)
ფართობი81.99 2
საბურთალო პალასი, თბილისი-ში 81.96 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
215 206 GEL
( $ 73 764)
ფართობი81.96 2
საბურთალო პალასი, თბილისი-ში 83.42 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
219 040 GEL
( $ 75 078)
ფართობი83.42 2
საბურთალო პალასი, თბილისი-ში 82.82 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
217 464 GEL
( $ 74 538)
ფართობი82.82 2
საბურთალო პალასი, თბილისი-ში 82.71 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
217 175 GEL
( $ 74 439)
ფართობი82.71 2
საბურთალო პალასი, თბილისი-ში 81.99 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
215 285 GEL
( $ 73 791)
ფართობი81.99 2
საბურთალო პალასი, თბილისი-ში 82.62 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
216 939 GEL
( $ 74 358)
ფართობი82.62 2
საბურთალო პალასი, თბილისი-ში 85.24 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
223 818 GEL
( $ 76 716)
ფართობი85.24 2
საბურთალო პალასი, თბილისი-ში 84.61 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
222 164 GEL
( $ 76 149)
ფართობი84.61 2
საბურთალო პალასი, თბილისი-ში 84.9 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
222 926 GEL
( $ 76 410)
ფართობი84.9 2
საბურთალო პალასი, თბილისი-ში 84.04 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
220 668 GEL
( $ 75 636)
ფართობი84.04 2
საბურთალო პალასი, თბილისი-ში 85.93 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
225 630 GEL
( $ 77 337)
ფართობი85.93 2
საბურთალო პალასი, თბილისი-ში 85.63 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
224 842 GEL
( $ 77 067)
ფართობი85.63 2
საბურთალო პალასი, თბილისი-ში 86.01 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
225 840 GEL
( $ 77 409)
ფართობი86.01 2
საბურთალო პალასი, თბილისი-ში 85.58 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
224 711 GEL
( $ 77 022)
ფართობი85.58 2
საბურთალო პალასი, თბილისი-ში 85.02 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
223 241 GEL
( $ 76 518)
ფართობი85.02 2
საბურთალო პალასი, თბილისი-ში 84.53 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
221 954 GEL
( $ 76 077)
ფართობი84.53 2
საბურთალო პალასი, თბილისი-ში 84.34 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
221 455 GEL
( $ 75 906)
ფართობი84.34 2
საბურთალო პალასი, თბილისი-ში 85.89 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
225 525 GEL
( $ 77 301)
ფართობი85.89 2
საბურთალო პალასი, თბილისი-ში 87.62 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
230 068 GEL
( $ 78 858)
ფართობი87.62 2
საბურთალო პალასი, თბილისი-ში 88.04 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
231 171 GEL
( $ 79 236)
ფართობი88.04 2
საბურთალო პალასი, თბილისი-ში 87.66 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
230 173 GEL
( $ 78 894)
ფართობი87.66 2
საბურთალო პალასი, თბილისი-ში 87.61 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
230 041 GEL
( $ 78 849)
ფართობი87.61 2
საბურთალო პალასი, თბილისი-ში 90.53 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
237 709 GEL
( $ 81 477)
ფართობი90.53 2
საბურთალო პალასი, თბილისი-ში 90.53 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
237 709 GEL
( $ 81 477)
ფართობი90.53 2
საბურთალო პალასი, თბილისი-ში 91.64 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
240 623 GEL
( $ 82 476)
ფართობი91.64 2
საბურთალო პალასი, თბილისი-ში 92.88 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
243 879 GEL
( $ 83 592)
ფართობი92.88 2
საბურთალო პალასი, თბილისი-ში 99 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
259 949 GEL
( $ 89 100)
ფართობი99 2
საბურთალო პალასი, თბილისი-ში 102.41 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
268 903 GEL
( $ 92 169)
ფართობი102.41 2
საბურთალო პალასი, თბილისი-ში 120.57 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
316 586 GEL
( $ 108 513)
ფართობი120.57 2
საბურთალო პალასი, თბილისი-ში 120.63 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
316 744 GEL
( $ 108 567)
ფართობი120.63 2
საბურთალო პალასი, თბილისი-ში 132.74 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
348 542 GEL
( $ 119 466)
ფართობი132.74 2
საბურთალო პალასი, თბილისი-ში 135.5 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
355 789 GEL
( $ 121 950)
ფართობი135.5 2
საბურთალო პალასი, თბილისი-ში 144.34 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
379 000 GEL
( $ 129 906)
ფართობი144.34 2
საბურთალო პალასი, თბილისი-ში 209.15 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
549 175 GEL
( $ 188 235)
ფართობი209.15 2
საბურთალო პალასი, თბილისი-ში 230.87 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
606 206 GEL
( $ 207 783)
ფართობი230.87 2

3 ოთახიანი

საბურთალო პალასი, თბილისი-ში 115.83 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
304 140 GEL
( $ 104 247)
ფართობი115.83 2
საბურთალო პალასი, თბილისი-ში 117.02 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
307 265 GEL
( $ 105 318)
ფართობი117.02 2
საბურთალო პალასი, თბილისი-ში 121.38 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
318 713 GEL
( $ 109 242)
ფართობი121.38 2
საბურთალო პალასი, თბილისი-ში 126.54 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
332 262 GEL
( $ 113 886)
ფართობი126.54 2
საბურთალო პალასი, თბილისი-ში 126.99 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
333 443 GEL
( $ 114 291)
ფართობი126.99 2
საბურთალო პალასი, თბილისი-ში 127.27 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
334 179 GEL
( $ 114 543)
ფართობი127.27 2
საბურთალო პალასი, თბილისი-ში 133.11 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
349 513 GEL
( $ 119 799)
ფართობი133.11 2
საბურთალო პალასი, თბილისი-ში 148.44 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
389 766 GEL
( $ 133 596)
ფართობი148.44 2
საბურთალო პალასი, თბილისი-ში 149.5 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
392 549 GEL
( $ 134 550)
ფართობი149.5 2
საბურთალო პალასი, თბილისი-ში 156.21 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
410 168 GEL
( $ 140 589)
ფართობი156.21 2
საბურთალო პალასი, თბილისი-ში 185.38 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
486 761 GEL
( $ 166 842)
ფართობი185.38 2
საბურთალო პალასი, თბილისი-ში 210.72 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
553 298 GEL
( $ 189 648)
ფართობი210.72 2
საბურთალო პალასი, თბილისი-ში 219.57 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
576 535 GEL
( $ 197 613)
ფართობი219.57 2
საბურთალო პალასი, თბილისი-ში 226.72 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
595 310 GEL
( $ 204 048)
ფართობი226.72 2
საბურთალო პალასი, თბილისი-ში 269.22 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
706 904 GEL
( $ 242 298)
ფართობი269.22 2
საბურთალო პალასი, თბილისი-ში 275.42 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
723 184 GEL
( $ 247 878)
ფართობი275.42 2
საბურთალო პალასი, თბილისი-ში 278.8 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
732 059 GEL
( $ 250 920)
ფართობი278.8 2

4 ოთახიანი

საბურთალო პალასი, თბილისი-ში 120.92 4 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
317 505 GEL
( $ 108 828)
ფართობი120.92 2
საბურთალო პალასი, თბილისი-ში 126.3 4 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
331 632 GEL
( $ 113 670)
ფართობი126.3 2
საბურთალო პალასი, თბილისი-ში 131.01 4 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
343 999 GEL
( $ 117 909)
ფართობი131.01 2
საბურთალო პალასი, თბილისი-ში 132.4 4 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
347 649 GEL
( $ 119 160)
ფართობი132.4 2
საბურთალო პალასი, თბილისი-ში 147.11 4 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
386 274 GEL
( $ 132 399)
ფართობი147.11 2
საბურთალო პალასი, თბილისი-ში 154.41 4 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
405 442 GEL
( $ 138 969)
ფართობი154.41 2
საბურთალო პალასი, თბილისი-ში 190.56 4 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
500 362 GEL
( $ 171 504)
ფართობი190.56 2
საბურთალო პალასი, თბილისი-ში 198.2 4 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
520 423 GEL
( $ 178 380)
ფართობი198.2 2
საბურთალო პალასი, თბილისი-ში 205.7 4 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
540 116 GEL
( $ 185 130)
ფართობი205.7 2
საბურთალო პალასი, თბილისი-ში 359.2 4 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
943 169 GEL
( $ 323 280)
ფართობი359.2 2