ყველა გეგმარება შარტავას ფუჟენი-ში

5 გაყიდული დაგეგმარების ნახვა

1 ოთახიანი

შარტავას ფუჟენი, თბილისი-ში 50.5 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი50.5 2
შარტავას ფუჟენი, თბილისი-ში 65.3 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი65.3 2

2 ოთახიანი

შარტავას ფუჟენი, თბილისი-ში 70 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი70 2

3 ოთახიანი

შარტავას ფუჟენი, თბილისი-ში 82.6 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი82.6 2
შარტავას ფუჟენი, თბილისი-ში 86.7 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი86.7 2
შარტავას ფუჟენი, თბილისი-ში 106 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი106 2
შარტავას ფუჟენი, თბილისი-ში 119.9 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი119.9 2