ყველა გეგმარება შენი სახლი ჯიქიაზე-ში

ბინა-სტუდიო

გაყიდულია
შენი სახლი ჯიქიაზე, თბილისი-ში 34.7 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფართობი34.7 2
ყველა ბინა გაყიდულია

1 ოთახიანი

გაყიდულია
შენი სახლი ჯიქიაზე, თბილისი-ში 41.5 1 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი41.5 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
შენი სახლი ჯიქიაზე, თბილისი-ში 53.7 1 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი53.7 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
შენი სახლი ჯიქიაზე, თბილისი-ში 67.8 1 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი67.8 2
ყველა ბინა გაყიდულია

2 ოთახიანი

გაყიდულია
შენი სახლი ჯიქიაზე, თბილისი-ში 42.5 2 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი42.5 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
შენი სახლი ჯიქიაზე, თბილისი-ში 53.3 2 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი53.3 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
შენი სახლი ჯიქიაზე, თბილისი-ში 53.7 2 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი53.7 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
შენი სახლი ჯიქიაზე, თბილისი-ში 59.8 2 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი59.8 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
შენი სახლი ჯიქიაზე, თბილისი-ში 59.9 2 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი59.9 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
შენი სახლი ჯიქიაზე, თბილისი-ში 78.1 2 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი78.1 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
შენი სახლი ჯიქიაზე, თბილისი-ში 89.6 2 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი89.6 2
ყველა ბინა გაყიდულია

3 ოთახიანი

გაყიდულია
შენი სახლი ჯიქიაზე, თბილისი-ში 61.9 3 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი61.9 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
შენი სახლი ჯიქიაზე, თბილისი-ში 86 3 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი86 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
შენი სახლი ჯიქიაზე, თბილისი-ში 91 3 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი91 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
შენი სახლი ჯიქიაზე, თბილისი-ში 93 3 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი93 2
ყველა ბინა გაყიდულია

4 ოთახიანი

გაყიდულია
შენი სახლი ჯიქიაზე, თბილისი-ში 108.4 4 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი108.4 2
ყველა ბინა გაყიდულია