ყველა გეგმარება თბილისის ზღვის კურორტი-ში

20 გაყიდული დაგეგმარების ნახვა

ბინა-სტუდიო

თბილისის ზღვის კურორტი, თბილისი-ში 23.96 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
156 700 GEL
( $ 48 878)
ფართობი23.96 2
თბილისის ზღვის კურორტი, თბილისი-ში 24 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი24 2
თბილისის ზღვის კურორტი, თბილისი-ში 24.05 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი24.05 2
თბილისის ზღვის კურორტი, თბილისი-ში 25.37 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
224 214 GEL
( $ 69 937)
ფართობი25.37 2
თბილისის ზღვის კურორტი, თბილისი-ში 25.45 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
165 471 GEL
( $ 51 614)
ფართობი25.45 2
თბილისის ზღვის კურორტი, თბილისი-ში 25.45 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი25.45 2
თბილისის ზღვის კურორტი, თბილისი-ში 25.62 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
163 452 GEL
( $ 50 984)
ფართობი25.62 2
თბილისის ზღვის კურორტი, თბილისი-ში 27.39 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
191 427 GEL
( $ 59 710)
ფართობი27.39 2
თბილისის ზღვის კურორტი, თბილისი-ში 27.55 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
196 159 GEL
( $ 61 186)
ფართობი27.55 2
თბილისის ზღვის კურორტი, თბილისი-ში 28.53 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი28.53 2
თბილისის ზღვის კურორტი, თბილისი-ში 28.65 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი28.65 2
თბილისის ზღვის კურორტი, თბილისი-ში 28.73 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი28.73 2
თბილისის ზღვის კურორტი, თბილისი-ში 28.86 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
187 583 GEL
( $ 58 511)
ფართობი28.86 2
თბილისის ზღვის კურორტი, თბილისი-ში 28.94 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
188 118 GEL
( $ 58 678)
ფართობი28.94 2
თბილისის ზღვის კურორტი, თბილისი-ში 29.09 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
258 143 GEL
( $ 80 520)
ფართობი29.09 2
თბილისის ზღვის კურორტი, თბილისი-ში 29.2 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი29.2 2
თბილისის ზღვის კურორტი, თბილისი-ში 29.31 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
205 216 GEL
( $ 64 011)
ფართობი29.31 2
თბილისის ზღვის კურორტი, თბილისი-ში 29.31 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
209 704 GEL
( $ 65 411)
ფართობი29.31 2
თბილისის ზღვის კურორტი, თბილისი-ში 29.35 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი29.35 2
თბილისის ზღვის კურორტი, თბილისი-ში 29.39 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
209 043 GEL
( $ 65 205)
ფართობი29.39 2
თბილისის ზღვის კურორტი, თბილისი-ში 29.43 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
191 683 GEL
( $ 59 790)
ფართობი29.43 2
თბილისის ზღვის კურორტი, თბილისი-ში 29.53 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
192 177 GEL
( $ 59 944)
ფართობი29.53 2
თბილისის ზღვის კურორტი, თბილისი-ში 30.32 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი30.32 2
თბილისის ზღვის კურორტი, თბილისი-ში 30.59 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
210 730 GEL
( $ 65 731)
ფართობი30.59 2
თბილისის ზღვის კურორტი, თბილისი-ში 30.87 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი30.87 2
თბილისის ზღვის კურორტი, თბილისი-ში 31.1 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
229 363 GEL
( $ 71 543)
ფართობი31.1 2
თბილისის ზღვის კურორტი, თბილისი-ში 31.15 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
201 888 GEL
( $ 62 973)
ფართობი31.15 2
თბილისის ზღვის კურორტი, თბილისი-ში 31.58 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი31.58 2
თბილისის ზღვის კურორტი, თბილისი-ში 31.64 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
229 478 GEL
( $ 71 579)
ფართობი31.64 2
თბილისის ზღვის კურორტი, თბილისი-ში 31.78 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი31.78 2
თბილისის ზღვის კურორტი, თბილისი-ში 31.84 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
207 549 GEL
( $ 64 739)
ფართობი31.84 2
თბილისის ზღვის კურორტი, თბილისი-ში 31.94 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი31.94 2
თბილისის ზღვის კურორტი, თბილისი-ში 31.96 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
230 155 GEL
( $ 71 790)
ფართობი31.96 2
თბილისის ზღვის კურორტი, თბილისი-ში 32.48 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
226 862 GEL
( $ 70 763)
ფართობი32.48 2
თბილისის ზღვის კურორტი, თბილისი-ში 32.63 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი32.63 2
თბილისის ზღვის კურორტი, თბილისი-ში 32.66 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი32.66 2
თბილისის ზღვის კურორტი, თბილისი-ში 32.91 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
214 718 GEL
( $ 66 975)
ფართობი32.91 2
თბილისის ზღვის კურორტი, თბილისი-ში 33.76 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
255 113 GEL
( $ 79 575)
ფართობი33.76 2
თბილისის ზღვის კურორტი, თბილისი-ში 33.79 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
234 967 GEL
( $ 73 291)
ფართობი33.79 2
თბილისის ზღვის კურორტი, თბილისი-ში 34.09 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
231 912 GEL
( $ 72 338)
ფართობი34.09 2
თბილისის ზღვის კურორტი, თბილისი-ში 34.12 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
217 623 GEL
( $ 67 881)
ფართობი34.12 2
თბილისის ზღვის კურორტი, თბილისი-ში 34.3 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
248 134 GEL
( $ 77 398)
ფართობი34.3 2
თბილისის ზღვის კურორტი, თბილისი-ში 34.31 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი34.31 2
თბილისის ზღვის კურორტი, თბილისი-ში 34.76 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
293 203 GEL
( $ 91 456)
ფართობი34.76 2
თბილისის ზღვის კურორტი, თბილისი-ში 35.43 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
256 424 GEL
( $ 79 984)
ფართობი35.43 2
თბილისის ზღვის კურორტი, თბილისი-ში 35.44 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი35.44 2
თბილისის ზღვის კურორტი, თბილისი-ში 35.44 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
244 068 GEL
( $ 76 130)
ფართობი35.44 2
თბილისის ზღვის კურორტი, თბილისი-ში 35.56 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
240 824 GEL
( $ 75 118)
ფართობი35.56 2
თბილისის ზღვის კურორტი, თბილისი-ში 35.71 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
209 223 GEL
( $ 65 261)
ფართობი35.71 2
თბილისის ზღვის კურორტი, თბილისი-ში 35.99 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
260 614 GEL
( $ 81 291)
ფართობი35.99 2
თბილისის ზღვის კურორტი, თბილისი-ში 36.04 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი36.04 2
თბილისის ზღვის კურორტი, თბილისი-ში 36.04 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
248 323 GEL
( $ 77 457)
ფართობი36.04 2
თბილისის ზღვის კურორტი, თბილისი-ში 36.04 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
264 923 GEL
( $ 82 635)
ფართობი36.04 2
თბილისის ზღვის კურორტი, თბილისი-ში 36.66 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი36.66 2
თბილისის ზღვის კურორტი, თბილისი-ში 37.18 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
355 110 GEL
( $ 110 766)
ფართობი37.18 2
თბილისის ზღვის კურორტი, თბილისი-ში 37.23 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
252 439 GEL
( $ 78 741)
ფართობი37.23 2
თბილისის ზღვის კურორტი, თბილისი-ში 37.23 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
256 729 GEL
( $ 80 079)
ფართობი37.23 2
თბილისის ზღვის კურორტი, თბილისი-ში 37.23 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
273 893 GEL
( $ 85 433)
ფართობი37.23 2
თბილისის ზღვის კურორტი, თბილისი-ში 37.23 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი37.23 2
თბილისის ზღვის კურორტი, თბილისი-ში 37.29 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
256 940 GEL
( $ 80 145)
ფართობი37.29 2
თბილისის ზღვის კურორტი, თბილისი-ში 37.29 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი37.29 2
თბილისის ზღვის კურორტი, თბილისი-ში 37.43 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
253 728 GEL
( $ 79 143)
ფართობი37.43 2
თბილისის ზღვის კურორტი, თბილისი-ში 37.56 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი37.56 2
თბილისის ზღვის კურორტი, თბილისი-ში 37.83 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
210 528 GEL
( $ 65 668)
ფართობი37.83 2
თბილისის ზღვის კურორტი, თბილისი-ში 38.1 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
258 377 GEL
( $ 80 593)
ფართობი38.1 2
თბილისის ზღვის კურორტი, თბილისი-ში 38.11 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი38.11 2
თბილისის ზღვის კურორტი, თბილისი-ში 38.11 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
262 961 GEL
( $ 82 023)
ფართობი38.11 2
თბილისის ზღვის კურორტი, თბილისი-ში 38.11 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
222 643 GEL
( $ 69 447)
ფართობი38.11 2
თბილისის ზღვის კურორტი, თბილისი-ში 38.15 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
280 886 GEL
( $ 87 614)
ფართობი38.15 2
თბილისის ზღვის კურორტი, თბილისი-ში 38.15 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
276 477 GEL
( $ 86 239)
ფართობი38.15 2
თბილისის ზღვის კურორტი, თბილისი-ში 38.28 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
260 034 GEL
( $ 81 110)
ფართობი38.28 2
თბილისის ზღვის კურორტი, თბილისი-ში 38.71 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
268 052 GEL
( $ 83 611)
ფართობი38.71 2
თბილისის ზღვის კურორტი, თბილისი-ში 39.07 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი39.07 2
თბილისის ზღვის კურორტი, თბილისი-ში 39.13 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
251 785 GEL
( $ 78 537)
ფართობი39.13 2
თბილისის ზღვის კურორტი, თბილისი-ში 39.17 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი39.17 2
თბილისის ზღვის კურორტი, თბილისი-ში 39.17 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
270 434 GEL
( $ 84 354)
ფართობი39.17 2
თბილისის ზღვის კურორტი, თბილისი-ში 39.21 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
284 306 GEL
( $ 88 681)
ფართობი39.21 2
თბილისის ზღვის კურორტი, თბილისი-ში 39.51 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი39.51 2
თბილისის ზღვის კურორტი, თბილისი-ში 40.17 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი40.17 2
თბილისის ზღვის კურორტი, თბილისი-ში 41.36 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
226 484 GEL
( $ 70 645)
ფართობი41.36 2
თბილისის ზღვის კურორტი, თბილისი-ში 41.41 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
221 896 GEL
( $ 69 214)
ფართობი41.41 2
თბილისის ზღვის კურორტი, თბილისი-ში 41.91 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი41.91 2
თბილისის ზღვის კურორტი, თბილისი-ში 42 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
327 106 GEL
( $ 102 031)
ფართობი42 2
თბილისის ზღვის კურორტი, თბილისი-ში 42.07 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
251 077 GEL
( $ 78 316)
ფართობი42.07 2
თბილისის ზღვის კურორტი, თბილისი-ში 42.23 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
286 996 GEL
( $ 89 520)
ფართობი42.23 2
თბილისის ზღვის კურორტი, თბილისი-ში 42.27 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი42.27 2
თბილისის ზღვის კურორტი, თბილისი-ში 42.52 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
292 597 GEL
( $ 91 267)
ფართობი42.52 2
თბილისის ზღვის კურორტი, თბილისი-ში 42.91 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი42.91 2
თბილისის ზღვის კურორტი, თბილისი-ში 42.99 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
228 571 GEL
( $ 71 296)
ფართობი42.99 2
თბილისის ზღვის კურორტი, თბილისი-ში 43.44 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
229 594 GEL
( $ 71 615)
ფართობი43.44 2
თბილისის ზღვის კურორტი, თბილისი-ში 44.22 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
244 479 GEL
( $ 76 258)
ფართობი44.22 2
თბილისის ზღვის კურორტი, თბილისი-ში 44.5 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
235 291 GEL
( $ 73 392)
ფართობი44.5 2
თბილისის ზღვის კურორტი, თბილისი-ში 44.95 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
263 827 GEL
( $ 82 293)
ფართობი44.95 2
თბილისის ზღვის კურორტი, თბილისი-ში 45.85 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი45.85 2
თბილისის ზღვის კურორტი, თბილისი-ში 46.69 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
257 450 GEL
( $ 80 304)
ფართობი46.69 2
თბილისის ზღვის კურორტი, თბილისი-ში 47.41 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
245 700 GEL
( $ 76 639)
ფართობი47.41 2
თბილისის ზღვის კურორტი, თბილისი-ში 47.7 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
320 928 GEL
( $ 100 104)
ფართობი47.7 2
თბილისის ზღვის კურორტი, თბილისი-ში 48.11 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი48.11 2
თბილისის ზღვის კურორტი, თბილისი-ში 48.71 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
276 695 GEL
( $ 86 307)
ფართობი48.71 2
თბილისის ზღვის კურორტი, თბილისი-ში 48.76 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
355 110 GEL
( $ 110 766)
ფართობი48.76 2
თბილისის ზღვის კურორტი, თბილისი-ში 48.76 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
360 797 GEL
( $ 112 540)
ფართობი48.76 2
თბილისის ზღვის კურორტი, თბილისი-ში 48.98 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
352 507 GEL
( $ 109 954)
ფართობი48.98 2
თბილისის ზღვის კურორტი, თბილისი-ში 49.42 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
195 819 GEL
( $ 61 080)
ფართობი49.42 2
თბილისის ზღვის კურორტი, თბილისი-ში 38.19 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
201 827 GEL
( $ 62 954)
ფართობი38.19 2
თბილისის ზღვის კურორტი, თბილისი-ში 49.44 ბინა-სტუდიო გეგმარება