ყველა გეგმარება თბილისის ზღვის კურორტი-ში

31 გაყიდული დაგეგმარების ნახვა

ბინა-სტუდიო

თბილისის ზღვის კურორტი, თბილისი-ში 23.96 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
154 785 GEL
( $ 48 878)
ფართობი23.96 2
თბილისის ზღვის კურორტი, თბილისი-ში 25.37 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
221 474 GEL
( $ 69 937)
ფართობი25.37 2
თბილისის ზღვის კურორტი, თბილისი-ში 25.45 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
167 249 GEL
( $ 52 814)
ფართობი25.45 2
თბილისის ზღვის კურორტი, თბილისი-ში 25.45 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
163 449 GEL
( $ 51 614)
ფართობი25.45 2
თბილისის ზღვის კურორტი, თბილისი-ში 27.39 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
189 087 GEL
( $ 59 710)
ფართობი27.39 2
თბილისის ზღვის კურორტი, თბილისი-ში 27.55 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
193 761 GEL
( $ 61 186)
ფართობი27.55 2
თბილისის ზღვის კურორტი, თბილისი-ში 28.53 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
192 036 GEL
( $ 60 641)
ფართობი28.53 2
თბილისის ზღვის კურორტი, თბილისი-ში 28.65 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
188 935 GEL
( $ 59 662)
ფართობი28.65 2
თბილისის ზღვის კურორტი, თბილისი-ში 28.73 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
189 477 GEL
( $ 59 833)
ფართობი28.73 2
თბილისის ზღვის კურორტი, თბილისი-ში 28.86 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
185 290 GEL
( $ 58 511)
ფართობი28.86 2
თბილისის ზღვის კურორტი, თბილისი-ში 25.62 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
161 454 GEL
( $ 50 984)
ფართობი25.62 2
თბილისის ზღვის კურორტი, თბილისი-ში 28.94 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
185 819 GEL
( $ 58 678)
ფართობი28.94 2
თბილისის ზღვის კურორტი, თბილისი-ში 29.09 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
254 988 GEL
( $ 80 520)
ფართობი29.09 2
თბილისის ზღვის კურორტი, თბილისი-ში 29.2 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
193 027 GEL
( $ 60 954)
ფართობი29.2 2
თბილისის ზღვის კურორტი, თბილისი-ში 29.31 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
207 141 GEL
( $ 65 411)
ფართობი29.31 2
თბილისის ზღვის კურორტი, თბილისი-ში 29.31 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
202 708 GEL
( $ 64 011)
ფართობი29.31 2
თბილისის ზღვის კურორტი, თბილისი-ში 29.35 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
197 720 GEL
( $ 62 436)
ფართობი29.35 2
თბილისის ზღვის კურორტი, თბილისი-ში 29.39 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
206 489 GEL
( $ 65 205)
ფართობი29.39 2
თბილისის ზღვის კურორტი, თბილისი-ში 29.43 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
189 341 GEL
( $ 59 790)
ფართობი29.43 2
თბილისის ზღვის კურორტი, თბილისი-ში 29.53 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
189 828 GEL
( $ 59 944)
ფართობი29.53 2
თბილისის ზღვის კურორტი, თბილისი-ში 30.59 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
208 154 GEL
( $ 65 731)
ფართობი30.59 2
თბილისის ზღვის კურორტი, თბილისი-ში 30.87 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
202 695 GEL
( $ 64 007)
ფართობი30.87 2
თბილისის ზღვის კურორტი, თბილისი-ში 31.15 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
199 421 GEL
( $ 62 973)
ფართობი31.15 2
თბილისის ზღვის კურორტი, თბილისი-ში 31.58 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
208 322 GEL
( $ 65 784)
ფართობი31.58 2
თბილისის ზღვის კურორტი, თბილისი-ში 31.64 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
226 674 GEL
( $ 71 579)
ფართობი31.64 2
თბილისის ზღვის კურორტი, თბილისი-ში 31.78 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
209 605 GEL
( $ 66 189)
ფართობი31.78 2
თბილისის ზღვის კურორტი, თბილისი-ში 31.84 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
205 013 GEL
( $ 64 739)
ფართობი31.84 2
თბილისის ზღვის კურორტი, თბილისი-ში 31.96 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
227 342 GEL
( $ 71 790)
ფართობი31.96 2
თბილისის ზღვის კურორტი, თბილისი-ში 36.66 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი36.66 2
თბილისის ზღვის კურორტი, თბილისი-ში 32.48 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
224 090 GEL
( $ 70 763)
ფართობი32.48 2
თბილისის ზღვის კურორტი, თბილისი-ში 32.91 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
212 094 GEL
( $ 66 975)
ფართობი32.91 2
თბილისის ზღვის კურორტი, თბილისი-ში 37.29 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი37.29 2
თბილისის ზღვის კურორტი, თბილისი-ში 32.63 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
216 163 GEL
( $ 68 260)
ფართობი32.63 2
თბილისის ზღვის კურორტი, თბილისი-ში 33.76 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
251 995 GEL
( $ 79 575)
ფართობი33.76 2
თბილისის ზღვის კურორტი, თბილისი-ში 33.79 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
232 095 GEL
( $ 73 291)
ფართობი33.79 2
თბილისის ზღვის კურორტი, თბილისი-ში 34.09 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
229 077 GEL
( $ 72 338)
ფართობი34.09 2
თბილისის ზღვის კურორტი, თბილისი-ში 34.12 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
214 963 GEL
( $ 67 881)
ფართობი34.12 2
თბილისის ზღვის კურორტი, თბილისი-ში 34.31 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
237 143 GEL
( $ 74 885)
ფართობი34.31 2
თბილისის ზღვის კურორტი, თბილისი-ში 35.43 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
253 290 GEL
( $ 79 984)
ფართობი35.43 2
თბილისის ზღვის კურორტი, თბილისი-ში 35.44 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
245 104 GEL
( $ 77 399)
ფართობი35.44 2
თბილისის ზღვის კურორტი, თბილისი-ში 35.56 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
237 881 GEL
( $ 75 118)
ფართობი35.56 2
თბილისის ზღვის კურორტი, თბილისი-ში 35.71 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
206 666 GEL
( $ 65 261)
ფართობი35.71 2
თბილისის ზღვის კურორტი, თბილისი-ში 36.04 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
245 288 GEL
( $ 77 457)
ფართობი36.04 2
თბილისის ზღვის კურორტი, თბილისი-ში 36.04 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
249 389 GEL
( $ 78 752)
ფართობი36.04 2
თბილისის ზღვის კურორტი, თბილისი-ში 37.18 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
350 770 GEL
( $ 110 766)
ფართობი37.18 2
თბილისის ზღვის კურორტი, თბილისი-ში 37.23 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
253 591 GEL
( $ 80 079)
ფართობი37.23 2
თბილისის ზღვის კურორტი, თბილისი-ში 37.23 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
249 354 GEL
( $ 78 741)
ფართობი37.23 2
თბილისის ზღვის კურორტი, თბილისი-ში 37.23 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
257 832 GEL
( $ 81 418)
ფართობი37.23 2
თბილისის ზღვის კურორტი, თბილისი-ში 37.23 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
270 546 GEL
( $ 85 433)
ფართობი37.23 2
თბილისის ზღვის კურორტი, თბილისი-ში 37.29 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
253 800 GEL
( $ 80 145)
ფართობი37.29 2
თბილისის ზღვის კურორტი, თბილისი-ში 37.43 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
250 627 GEL
( $ 79 143)
ფართობი37.43 2
თბილისის ზღვის კურორტი, თბილისი-ში 37.83 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
207 955 GEL
( $ 65 668)
ფართობი37.83 2
თბილისის ზღვის კურორტი, თბილისი-ში 38.1 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
255 219 GEL
( $ 80 593)
ფართობი38.1 2
თბილისის ზღვის კურორტი, თბილისი-ში 38.11 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
264 099 GEL
( $ 83 397)
ფართობი38.11 2
თბილისის ზღვის კურორტი, თბილისი-ში 38.11 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
259 747 GEL
( $ 82 023)
ფართობი38.11 2
თბილისის ზღვის კურორტი, თბილისი-ში 38.11 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
219 922 GEL
( $ 69 447)
ფართობი38.11 2
თბილისის ზღვის კურორტი, თბილისი-ში 38.15 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
273 099 GEL
( $ 86 239)
ფართობი38.15 2
თბილისის ზღვის კურორტი, თბილისი-ში 38.19 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
199 360 GEL
( $ 62 954)
ფართობი38.19 2
თბილისის ზღვის კურორტი, თბილისი-ში 38.28 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
256 856 GEL
( $ 81 110)
ფართობი38.28 2
თბილისის ზღვის კურორტი, თბილისი-ში 38.71 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
264 776 GEL
( $ 83 611)
ფართობი38.71 2
თბილისის ზღვის კურორტი, თბილისი-ში 39.07 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
252 274 GEL
( $ 79 663)
ფართობი39.07 2
თბილისის ზღვის კურორტი, თბილისი-ში 39.13 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
248 708 GEL
( $ 78 537)
ფართობი39.13 2
თბილისის ზღვის კურორტი, თბილისი-ში 39.17 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
271 598 GEL
( $ 85 765)
ფართობი39.17 2
თბილისის ზღვის კურორტი, თბილისი-ში 39.17 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
267 129 GEL
( $ 84 354)
ფართობი39.17 2
თბილისის ზღვის კურორტი, თბილისი-ში 39.51 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
273 795 GEL
( $ 86 459)
ფართობი39.51 2
თბილისის ზღვის კურორტი, თბილისი-ში 40.17 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
232 250 GEL
( $ 73 340)
ფართობი40.17 2
თბილისის ზღვის კურორტი, თბილისი-ში 41.36 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
223 716 GEL
( $ 70 645)
ფართობი41.36 2
თბილისის ზღვის კურორტი, თბილისი-ში 41.41 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
219 184 GEL
( $ 69 214)
ფართობი41.41 2
თბილისის ზღვის კურორტი, თბილისი-ში 24.05 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი24.05 2
თბილისის ზღვის კურორტი, თბილისი-ში 42 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
323 108 GEL
( $ 102 031)
ფართობი42 2
თბილისის ზღვის კურორტი, თბილისი-ში 42.07 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
248 008 GEL
( $ 78 316)
ფართობი42.07 2
თბილისის ზღვის კურორტი, თბილისი-ში 42.23 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
283 489 GEL
( $ 89 520)
ფართობი42.23 2
თბილისის ზღვის კურორტი, თბილისი-ში 42.27 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
292 891 GEL
( $ 92 489)
ფართობი42.27 2
თბილისის ზღვის კურორტი, თბილისი-ში 42.52 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
289 021 GEL
( $ 91 267)
ფართობი42.52 2
თბილისის ზღვის კურორტი, თბილისი-ში 42.91 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
297 790 GEL
( $ 94 036)
ფართობი42.91 2
თბილისის ზღვის კურორტი, თბილისი-ში 42.99 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
225 778 GEL
( $ 71 296)
ფართობი42.99 2
თბილისის ზღვის კურორტი, თბილისი-ში 43.44 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
226 788 GEL
( $ 71 615)
ფართობი43.44 2
თბილისის ზღვის კურორტი, თბილისი-ში 44.22 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
241 491 GEL
( $ 76 258)
ფართობი44.22 2
თბილისის ზღვის კურორტი, თბილისი-ში 44.5 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
232 415 GEL
( $ 73 392)
ფართობი44.5 2
თბილისის ზღვის კურორტი, თბილისი-ში 45.85 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
381 801 GEL
( $ 120 565)
ფართობი45.85 2
თბილისის ზღვის კურორტი, თბილისი-ში 46.69 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
254 304 GEL
( $ 80 304)
ფართობი46.69 2
თბილისის ზღვის კურორტი, თბილისი-ში 47.41 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
242 698 GEL
( $ 76 639)
ფართობი47.41 2
თბილისის ზღვის კურორტი, თბილისი-ში 47.7 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
317 006 GEL
( $ 100 104)
ფართობი47.7 2
თბილისის ზღვის კურორტი, თბილისი-ში 48.71 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
273 314 GEL
( $ 86 307)
ფართობი48.71 2
თბილისის ზღვის კურორტი, თბილისი-ში 48.76 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
356 388 GEL
( $ 112 540)
ფართობი48.76 2
თბილისის ზღვის კურორტი, თბილისი-ში 44.95 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
260 603 GEL
( $ 82 293)
ფართობი44.95 2
თბილისის ზღვის კურორტი, თბილისი-ში 48.76 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
350 770 GEL
( $ 110 766)
ფართობი48.76 2
თბილისის ზღვის კურორტი, თბილისი-ში 49.42 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
341 453 GEL
( $ 107 824)
ფართობი49.42 2
თბილისის ზღვის კურორტი, თბილისი-ში 49.44 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
335 905 GEL
( $ 106 072)
ფართობი49.44 2
თბილისის ზღვის კურორტი, თბილისი-ში 49.83 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
332 533 GEL
( $ 105 007)
ფართობი49.83 2
თბილისის ზღვის კურორტი, თბილისი-ში 50.74 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
261 274 GEL
( $ 82 505)
ფართობი50.74 2
თბილისის ზღვის კურორტი, თბილისი-ში 56.09 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
388 106 GEL
( $ 122 556)
ფართობი56.09 2
თბილისის ზღვის კურორტი, თბილისი-ში 24 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი24 2
თბილისის ზღვის კურორტი, თბილისი-ში 51.95 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
276 949 GEL
( $ 87 455)
ფართობი51.95 2
თბილისის ზღვის კურორტი, თბილისი-ში 56.67 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
383 283 GEL
( $ 121 033)
ფართობი56.67 2
თბილისის ზღვის კურორტი, თბილისი-ში 32.66 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი32.66 2
თბილისის ზღვის კურორტი, თბილისი-ში 56.89 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
377 326 GEL
( $ 119 152)
ფართობი56.89 2
თბილისის ზღვის კურორტი, თბილისი-ში 65.3 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
309 817 GEL
( $ 97 834)
ფართობი65.3 2
თბილისის ზღვის კურორტი, თბილისი-ში 65.87 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
358 418 GEL
( $ 113 181)
ფართობი65.87 2

1 ოთახიანი

თბილისის ზღვის კურორტი, თბილისი-ში 31.93 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
220 359 GEL
( $ 69 585)
ფართობი31.93 2
თბილისის ზღვის კურორტი, თბილისი-ში 32.42 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
209 440 GEL
( $ 66 137)
ფართობი32.42 2
თბილისის ზღვის კურორტი, თბილისი-ში 32.96 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
128 906 GEL
( $ 40 706)
ფართობი32.96 2
თბილისის ზღვის კურორტი, თბილისი-ში 33.79 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
237 184 GEL
( $ 74 898)
ფართობი33.79 2