ყველა გეგმარება House on Ninua 13-ში

1 ოთახიანი

House on Ninua 13, თბილისი-ში 46 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
99 543 GEL
$29 900
ფართობი46 2
House on Ninua 13, თბილისი-ში 55 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
119 019 GEL
$35 750
ფართობი55 2

2 ოთახიანი

House on Ninua 13, თბილისი-ში 55.8 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
120 751 GEL
$36 270
ფართობი55.8 2
House on Ninua 13, თბილისი-ში 57 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
123 347 GEL
$37 050
ფართობი57 2
House on Ninua 13, თბილისი-ში 60 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
129 839 GEL
$39 000
ფართობი60 2
House on Ninua 13, თბილისი-ში 63 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
136 331 GEL
$40 950
ფართობი63 2
House on Ninua 13, თბილისი-ში 66 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
142 823 GEL
$42 900
ფართობი66 2

3 ოთახიანი

House on Ninua 13, თბილისი-ში 83 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
179 611 GEL
$53 950
ფართობი83 2
House on Ninua 13, თბილისი-ში 84 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
181 775 GEL
$54 600
ფართობი84 2
House on Ninua 13, თბილისი-ში 118.3 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
256 001 GEL
$76 895
ფართობი118.3 2

4 ოთახიანი

House on Ninua 13, თბილისი-ში 92.1 4 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
199 304 GEL
$59 865
ფართობი92.1 2
House on Ninua 13, თბილისი-ში 150.1 4 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
324 816 GEL
$97 565
ფართობი150.1 2
House on Ninua 13, თბილისი-ში 150.7 4 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
326 114 GEL
$97 955
ფართობი150.7 2