ყველა გეგმარება House on Ninua 13-ში

5–ვე გაყიდული დაგეგმარების ჩვენება

2 ოთახიანი

House on Ninua 13, თბილისი-ში 55.8 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍112 158 GEL დან
$36 270
ფართობი55.8 2
House on Ninua 13, თბილისი-ში 57 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍114 570 GEL დან
$37 050
ფართობი57 2
House on Ninua 13, თბილისი-ში 60 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍120 600 GEL დან
$39 000
ფართობი60 2
House on Ninua 13, თბილისი-ში 63 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍126 630 GEL დან
$40 950
ფართობი63 2
House on Ninua 13, თბილისი-ში 66 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍132 660 GEL დან
$42 900
ფართობი66 2

3 ოთახიანი

House on Ninua 13, თბილისი-ში 83 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍166 831 GEL დან
$53 950
ფართობი83 2
House on Ninua 13, თბილისი-ში 84 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍168 841 GEL დან
$54 600
ფართობი84 2

4 ოთახიანი

House on Ninua 13, თბილისი-ში 92.1 4 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍185 122 GEL დან
$59 865
ფართობი92.1 2