საცხოვრებელი კომპლექსის ყველა გეგმარებები წერეთლის გამზ. 117

1 ოთახიანი

გაყიდულია
წერეთლის გამზ. 117, თბილისი-ში 52.4 1 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი52.4 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
წერეთლის გამზ. 117, თბილისი-ში 59 1 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი59 2
ყველა ბინა გაყიდულია

2 ოთახიანი

გაყიდულია
წერეთლის გამზ. 117, თბილისი-ში 82.7 2 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი82.7 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
წერეთლის გამზ. 117, თბილისი-ში 83.4 2 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი83.4 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
წერეთლის გამზ. 117, თბილისი-ში 84 2 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი84 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
წერეთლის გამზ. 117, თბილისი-ში 89 2 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი89 2
ყველა ბინა გაყიდულია

3 ოთახიანი

გაყიდულია
წერეთლის გამზ. 117, თბილისი-ში 83.9 3 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი83.9 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
წერეთლის გამზ. 117, თბილისი-ში 85.4 3 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი85.4 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
წერეთლის გამზ. 117, თბილისი-ში 89 3 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი89 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
წერეთლის გამზ. 117, თბილისი-ში 90.6 3 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი90.6 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
წერეთლის გამზ. 117, თბილისი-ში 92.6 3 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი92.6 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
წერეთლის გამზ. 117, თბილისი-ში 92.6 3 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი92.6 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
წერეთლის გამზ. 117, თბილისი-ში 96.4 3 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი96.4 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
წერეთლის გამზ. 117, თბილისი-ში 98 3 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი98 2
ყველა ბინა გაყიდულია