ყველა გეგმარება House on Tskneti 2a-ში

1 ოთახიანი

House on Tskneti 2a, თბილისი-ში 53.7 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი53.7 2
House on Tskneti 2a, თბილისი-ში 56.9 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი56.9 2

2 ოთახიანი

House on Tskneti 2a, თბილისი-ში 88.2 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი88.2 2
House on Tskneti 2a, თბილისი-ში 81.1 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი81.1 2

3 ოთახიანი

House on Tskneti 2a, თბილისი-ში 119.1 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი119.1 2