ყველა გეგმარება Vake Park side Residence-ში

3–ვე გაყიდული დაგეგმარების ჩვენება

1 ოთახიანი

Vake Park side Residence, თბილისი-ში 66.1 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍266 282 GEL დან
$85 930
ფართობი66.1 2
Vake Park side Residence, თბილისი-ში 67.1 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍270 310 GEL დან
$87 230
ფართობი67.1 2
Vake Park side Residence, თბილისი-ში 74.1 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍298 510 GEL დან
$96 330
ფართობი74.1 2
Vake Park side Residence, თბილისი-ში 74.9 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍301 733 GEL დან
$97 370
ფართობი74.9 2
Vake Park side Residence, თბილისი-ში 81.8 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍329 529 GEL დან
$106 340
ფართობი81.8 2
Vake Park side Residence, თბილისი-ში 83.4 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍335 975 GEL დან
$108 420
ფართობი83.4 2

2 ოთახიანი

Vake Park side Residence, თბილისი-ში 89.3 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍359 743 GEL დან
$116 090
ფართობი89.3 2
Vake Park side Residence, თბილისი-ში 89.3 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍359 743 GEL დან
$116 090
ფართობი89.3 2
Vake Park side Residence, თბილისი-ში 94.4 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍380 288 GEL დან
$122 720
ფართობი94.4 2
Vake Park side Residence, თბილისი-ში 115.4 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍464 886 GEL დან
$150 020
ფართობი115.4 2
Vake Park side Residence, თბილისი-ში 116.2 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍468 109 GEL დან
$151 060
ფართობი116.2 2
Vake Park side Residence, თბილისი-ში 123.8 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍498 725 GEL დან
$160 940
ფართობი123.8 2
Vake Park side Residence, თბილისი-ში 124.8 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍502 754 GEL დან
$162 240
ფართობი124.8 2

3 ოთახიანი

Vake Park side Residence, თბილისი-ში 125.8 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍506 782 GEL დან
$163 540
ფართობი125.8 2

4 ოთახიანი

Vake Park side Residence, თბილისი-ში 204.8 4 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍825 032 GEL დან
$266 240
ფართობი204.8 2