ყველა გეგმარება ვილა რეზიდენს აპარტმენტსი-ში

12 გაყიდული დაგეგმარების ნახვა

1 ოთახიანი

ვილა რეზიდენს აპარტმენტსი, თბილისი-ში 40.8 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი40.8 2
ვილა რეზიდენს აპარტმენტსი, თბილისი-ში 41.4 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი41.4 2
ვილა რეზიდენს აპარტმენტსი, თბილისი-ში 57 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი57 2
ვილა რეზიდენს აპარტმენტსი, თბილისი-ში 58.5 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი58.5 2
ვილა რეზიდენს აპარტმენტსი, თბილისი-ში 58.6 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი58.6 2
ვილა რეზიდენს აპარტმენტსი, თბილისი-ში 60.2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი60.2 2

2 ოთახიანი

ვილა რეზიდენს აპარტმენტსი, თბილისი-ში 73.6 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი73.6 2
ვილა რეზიდენს აპარტმენტსი, თბილისი-ში 77.3 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი77.3 2
ვილა რეზიდენს აპარტმენტსი, თბილისი-ში 78.2 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი78.2 2
ვილა რეზიდენს აპარტმენტსი, თბილისი-ში 78.3 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი78.3 2