ყველა გეგმარება Your Home-ში

2 ოთახიანი

Your Home, თბილისი-ში 54.75 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
138 210 GEL
$42 158
ფართობი54.75 2
Your Home, თბილისი-ში 55.1 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
139 092 GEL
$42 427
ფართობი55.1 2
Your Home, თბილისი-ში 60.25 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
152 094 GEL
$46 393
ფართობი60.25 2
Your Home, თბილისი-ში 66.8 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
168 627 GEL
$51 436
ფართობი66.8 2
Your Home, თბილისი-ში 75.06 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
189 477 GEL
$57 796
ფართობი75.06 2
Your Home, თბილისი-ში 77.32 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
195 182 GEL
$59 536
ფართობი77.32 2

3 ოთახიანი

Your Home, თბილისი-ში 82.6 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
208 512 GEL
$63 602
ფართობი82.6 2
Your Home, თბილისი-ში 82.6 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
208 512 GEL
$63 602
ფართობი82.6 2
Your Home, თბილისი-ში 91.1 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
229 969 GEL
$70 147
ფართობი91.1 2
Your Home, თბილისი-ში 116.08 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
293 029 GEL
$89 382
ფართობი116.08 2