ყველა გეგმარება House on Zaldastanishvili 19-ში

6–ვე გაყიდული დაგეგმარების ჩვენება

4 ოთახიანი

House on Zaldastanishvili 19, თბილისი-ში 208.7 4 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍1 933 609 GEL დან
$626 100
ფართობი208.7 2

5 ოთახიანი

House on Zaldastanishvili 19, თბილისი-ში 207 5 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍1 917 859 GEL დან
$621 000
ფართობი207 2
House on Zaldastanishvili 19, თბილისი-ში 209.5 5 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍1 941 021 GEL დან
$628 500
ფართობი209.5 2
House on Zaldastanishvili 19, თბილისი-ში 212 5 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍1 964 184 GEL დან
$636 000
ფართობი212 2
House on Zaldastanishvili 19, თბილისი-ში 216.1 5 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍2 002 170 GEL დან
$648 300
ფართობი216.1 2
House on Zaldastanishvili 19, თბილისი-ში 216.4 5 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍2 004 950 GEL დან
$649 200
ფართობი216.4 2
House on Zaldastanishvili 19, თბილისი-ში 218.3 5 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍2 022 553 GEL დან
$654 900
ფართობი218.3 2

6 ოთახიანი

House on Zaldastanishvili 19, თბილისი-ში 208.4 6 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍1 930 830 GEL დან
$625 200
ფართობი208.4 2

7 ოთახიანი

House on Zaldastanishvili 19, თბილისი-ში 362.3 7 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍3 356 716 GEL დან
$1 086 900
ფართობი362.3 2