ყველა ბინის გეგმარება აგლაძის ქ. 1 - ში

148–ვე გაყიდული დაგეგმარების ჩვენება

1 ოთახიანი

აგლაძის ქ. 1, თბილისი-ში 40.3 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი40.3 2
აგლაძის ქ. 1, თბილისი-ში 40.5 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი40.5 2
აგლაძის ქ. 1, თბილისი-ში 40.6 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი40.6 2
აგლაძის ქ. 1, თბილისი-ში 40.6 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი40.6 2
აგლაძის ქ. 1, თბილისი-ში 43.2 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი43.2 2
აგლაძის ქ. 1, თბილისი-ში 45 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი45 2
აგლაძის ქ. 1, თბილისი-ში 45.1 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი45.1 2
აგლაძის ქ. 1, თბილისი-ში 45.3 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი45.3 2
აგლაძის ქ. 1, თბილისი-ში 52.5 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍156 645 ₾ დან
ფართობი52.5 2
აგლაძის ქ. 1, თბილისი-ში 54 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍161 121 ₾ დან
ფართობი54 2
აგლაძის ქ. 1, თბილისი-ში 54.1 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍161 419 ₾ დან
ფართობი54.1 2
აგლაძის ქ. 1, თბილისი-ში 54.1 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍161 419 ₾ დან
ფართობი54.1 2
აგლაძის ქ. 1, თბილისი-ში 54.2 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍161 718 ₾ დან
ფართობი54.2 2
აგლაძის ქ. 1, თბილისი-ში 54.5 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍162 613 ₾ დან
ფართობი54.5 2
აგლაძის ქ. 1, თბილისი-ში 54.6 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍162 911 ₾ დან
ფართობი54.6 2
აგლაძის ქ. 1, თბილისი-ში 54.7 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍163 210 ₾ დან
ფართობი54.7 2
აგლაძის ქ. 1, თბილისი-ში 54.7 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍163 210 ₾ დან
ფართობი54.7 2
აგლაძის ქ. 1, თბილისი-ში 54.7 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍163 210 ₾ დან
ფართობი54.7 2
აგლაძის ქ. 1, თბილისი-ში 54.7 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍163 210 ₾ დან
ფართობი54.7 2
აგლაძის ქ. 1, თბილისი-ში 54.7 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍163 210 ₾ დან
ფართობი54.7 2
აგლაძის ქ. 1, თბილისი-ში 54.7 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍163 210 ₾ დან
ფართობი54.7 2
აგლაძის ქ. 1, თბილისი-ში 54.8 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍163 508 ₾ დან
ფართობი54.8 2
აგლაძის ქ. 1, თბილისი-ში 54.8 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍163 508 ₾ დან
ფართობი54.8 2
აგლაძის ქ. 1, თბილისი-ში 54.8 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍163 508 ₾ დან
ფართობი54.8 2
აგლაძის ქ. 1, თბილისი-ში 54.8 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍163 508 ₾ დან
ფართობი54.8 2
აგლაძის ქ. 1, თბილისი-ში 55 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍164 105 ₾ დან
ფართობი55 2
აგლაძის ქ. 1, თბილისი-ში 55.1 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍164 403 ₾ დან
ფართობი55.1 2
აგლაძის ქ. 1, თბილისი-ში 55.2 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍164 702 ₾ დან
ფართობი55.2 2
აგლაძის ქ. 1, თბილისი-ში 55.2 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍164 702 ₾ დან
ფართობი55.2 2
აგლაძის ქ. 1, თბილისი-ში 55.3 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍165 000 ₾ დან
ფართობი55.3 2
აგლაძის ქ. 1, თბილისი-ში 62.5 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი62.5 2
აგლაძის ქ. 1, თბილისი-ში 63 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი63 2
აგლაძის ქ. 1, თბილისი-ში 64.3 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი64.3 2
აგლაძის ქ. 1, თბილისი-ში 64.7 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი64.7 2
აგლაძის ქ. 1, თბილისი-ში 64.8 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი64.8 2
აგლაძის ქ. 1, თბილისი-ში 64.8 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი64.8 2

2 ოთახიანი

აგლაძის ქ. 1, თბილისი-ში 71.6 m2 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი71.6 2
აგლაძის ქ. 1, თბილისი-ში 80.5 m2 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍240 190 ₾ დან
ფართობი80.5 2
აგლაძის ქ. 1, თბილისი-ში 80.6 m2 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍230 032 ₾ დან
ფართობი80.6 2
აგლაძის ქ. 1, თბილისი-ში 80.8 m2 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍230 603 ₾ დან
ფართობი80.8 2
აგლაძის ქ. 1, თბილისი-ში 80.9 m2 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍230 889 ₾ დან
ფართობი80.9 2
აგლაძის ქ. 1, თბილისი-ში 81.1 m2 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍241 980 ₾ დან
ფართობი81.1 2
აგლაძის ქ. 1, თბილისი-ში 81.1 m2 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍241 980 ₾ დან
ფართობი81.1 2
აგლაძის ქ. 1, თბილისი-ში 81.2 m2 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍242 279 ₾ დან
ფართობი81.2 2
აგლაძის ქ. 1, თბილისი-ში 81.2 m2 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍242 279 ₾ დან
ფართობი81.2 2
აგლაძის ქ. 1, თბილისი-ში 81.2 m2 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍242 279 ₾ დან
ფართობი81.2 2
აგლაძის ქ. 1, თბილისი-ში 82 m2 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი82 2
აგლაძის ქ. 1, თბილისი-ში 82.5 m2 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი82.5 2
აგლაძის ქ. 1, თბილისი-ში 82.6 m2 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი82.6 2
აგლაძის ქ. 1, თბილისი-ში 82.8 m2 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი82.8 2
აგლაძის ქ. 1, თბილისი-ში 94.2 m2 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍281 067 ₾ დან
ფართობი94.2 2
აგლაძის ქ. 1, თბილისი-ში 96 m2 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი96 2
აგლაძის ქ. 1, თბილისი-ში 110.3 m2 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი110.3 2
აგლაძის ქ. 1, თბილისი-ში 110.5 m2 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი110.5 2
აგლაძის ქ. 1, თბილისი-ში 119 m2 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი119 2
აგლაძის ქ. 1, თბილისი-ში 119.7 m2 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი119.7 2
აგლაძის ქ. 1, თბილისი-ში 121.6 m2 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍362 821 ₾ დან
ფართობი121.6 2
აგლაძის ქ. 1, თბილისი-ში 122.1 m2 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍348 474 ₾ დან
ფართობი122.1 2
აგლაძის ქ. 1, თბილისი-ში 128.9 m2 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი128.9 2
აგლაძის ქ. 1, თბილისი-ში 129.1 m2 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი129.1 2
აგლაძის ქ. 1, თბილისი-ში 130.1 m2 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი130.1 2
აგლაძის ქ. 1, თბილისი-ში 130.8 m2 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍390 272 ₾ დან
ფართობი130.8 2
აგლაძის ქ. 1, თბილისი-ში 131.1 m2 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍391 167 ₾ დან
ფართობი131.1 2

3 ოთახიანი

აგლაძის ქ. 1, თბილისი-ში 111.6 m2 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍332 984 ₾ დან
ფართობი111.6 2
აგლაძის ქ. 1, თბილისი-ში 113.3 m2 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი113.3 2
აგლაძის ქ. 1, თბილისი-ში 113.6 m2 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍338 952 ₾ დან
ფართობი113.6 2
აგლაძის ქ. 1, თბილისი-ში 116.9 m2 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი116.9 2
აგლაძის ქ. 1, თბილისი-ში 117.3 m2 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი117.3 2
აგლაძის ქ. 1, თბილისი-ში 117.4 m2 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი117.4 2
აგლაძის ქ. 1, თბილისი-ში 125 m2 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍372 966 ₾ დან
ფართობი125 2
აგლაძის ქ. 1, თბილისი-ში 125.2 m2 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍373 563 ₾ დან
ფართობი125.2 2
აგლაძის ქ. 1, თბილისი-ში 126.4 m2 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍377 143 ₾ დან
ფართობი126.4 2
აგლაძის ქ. 1, თბილისი-ში 126.8 m2 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍378 337 ₾ დან
ფართობი126.8 2
აგლაძის ქ. 1, თბილისი-ში 128.1 m2 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍382 216 ₾ დან
ფართობი128.1 2
აგლაძის ქ. 1, თბილისი-ში 129.6 m2 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍369 879 ₾ დან
ფართობი129.6 2
აგლაძის ქ. 1, თბილისი-ში 130.1 m2 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍388 183 ₾ დან
ფართობი130.1 2
აგლაძის ქ. 1, თბილისი-ში 130.2 m2 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍388 481 ₾ დან
ფართობი130.2 2
აგლაძის ქ. 1, თბილისი-ში 130.7 m2 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍389 973 ₾ დან
ფართობი130.7 2
აგლაძის ქ. 1, თბილისი-ში 132.6 m2 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍378 441 ₾ დან
ფართობი132.6 2
აგლაძის ქ. 1, თბილისი-ში 132.8 m2 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍396 239 ₾ დან
ფართობი132.8 2
აგლაძის ქ. 1, თბილისი-ში 132.9 m2 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍396 538 ₾ დან
ფართობი132.9 2
აგლაძის ქ. 1, თბილისი-ში 133.2 m2 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍397 433 ₾ დან
ფართობი133.2 2
აგლაძის ქ. 1, თბილისი-ში 133.4 m2 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი133.4 2
აგლაძის ქ. 1, თბილისი-ში 133.7 m2 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍381 580 ₾ დან
ფართობი133.7 2
აგლაძის ქ. 1, თბილისი-ში 134 m2 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍382 436 ₾ დან
ფართობი134 2
აგლაძის ქ. 1, თბილისი-ში 134.5 m2 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍383 863 ₾ დან
ფართობი134.5 2
აგლაძის ქ. 1, თბილისი-ში 134.6 m2 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍401 610 ₾ დან
ფართობი134.6 2
აგლაძის ქ. 1, თბილისი-ში 134.7 m2 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍401 908 ₾ დან
ფართობი134.7 2
აგლაძის ქ. 1, თბილისი-ში 145.1 m2 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍432 939 ₾ დან
ფართობი145.1 2
აგლაძის ქ. 1, თბილისი-ში 145.7 m2 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი145.7 2
აგლაძის ქ. 1, თბილისი-ში 145.8 m2 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍435 028 ₾ დან
ფართობი145.8 2
აგლაძის ქ. 1, თბილისი-ში 155.6 m2 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍464 268 ₾ დან
ფართობი155.6 2
აგლაძის ქ. 1, თბილისი-ში 156.7 m2 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍447 222 ₾ დან
ფართობი156.7 2
აგლაძის ქ. 1, თბილისი-ში 157 m2 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍448 078 ₾ დან
ფართობი157 2
აგლაძის ქ. 1, თბილისი-ში 157.7 m2 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍470 534 ₾ დან
ფართობი157.7 2
აგლაძის ქ. 1, თბილისი-ში 178.3 m2 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი178.3 2
აგლაძის ქ. 1, თბილისი-ში 178.6 m2 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍532 894 ₾ დან
ფართობი178.6 2
აგლაძის ქ. 1, თბილისი-ში 180.8 m2 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍516 004 ₾ დან
ფართობი180.8 2
აგლაძის ქ. 1, თბილისი-ში 184.5 m2 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍526 563 ₾ დან
ფართობი184.5 2
აგლაძის ქ. 1, თბილისი-ში 184.7 m2 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍527 134 ₾ დან
ფართობი184.7 2
აგლაძის ქ. 1, თბილისი-ში 185.5 m2 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍529 417 ₾ დან
ფართობი185.5 2
აგლაძის ქ. 1, თბილისი-ში 190.4 m2 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍543 402 ₾ დან
ფართობი190.4 2
აგლაძის ქ. 1, თბილისი-ში 351.7 m2 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍1 003 753 ₾ დან
ფართობი351.7 2
აგლაძის ქ. 1, თბილისი-ში 373.4 m2 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი373.4 2
აგლაძის ქ. 1, თბილისი-ში 378.7 m2 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი378.7 2
აგლაძის ქ. 1, თბილისი-ში 404.9 m2 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი404.9 2
აგლაძის ქ. 1, თბილისი-ში 407 m2 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍1 161 580 ₾ დან
ფართობი407 2

4 ოთახიანი

აგლაძის ქ. 1, თბილისი-ში 164 m2 4 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი164 2
აგლაძის ქ. 1, თბილისი-ში 421.6 m2 4 ოთახიანი გეგმარება