ყველა გეგმარება აქსის პალასი საირმეზე-ში

1 გაყიდული დაგეგმარების ნახვა

1 ოთახიანი

აქსის პალასი საირმეზე, თბილისი-ში 62.9 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი62.9 2
აქსის პალასი საირმეზე, თბილისი-ში 66 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი66 2
აქსის პალასი საირმეზე, თბილისი-ში 66.1 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი66.1 2
აქსის პალასი საირმეზე, თბილისი-ში 68.4 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი68.4 2
აქსის პალასი საირმეზე, თბილისი-ში 68.7 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი68.7 2
აქსის პალასი საირმეზე, თბილისი-ში 68.8 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი68.8 2
აქსის პალასი საირმეზე, თბილისი-ში 68.9 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი68.9 2
აქსის პალასი საირმეზე, თბილისი-ში 70.3 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი70.3 2
აქსის პალასი საირმეზე, თბილისი-ში 88.9 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი88.9 2

2 ოთახიანი

აქსის პალასი საირმეზე, თბილისი-ში 64.1 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
175 337 GEL
( $ 59 700)
ფართობი64.1 2
აქსის პალასი საირმეზე, თბილისი-ში 87.4 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
246 999 GEL
( $ 84 100)
ფართობი87.4 2
აქსის პალასი საირმეზე, თბილისი-ში 71 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
189 140 GEL
( $ 64 400)
ფართობი71 2
აქსის პალასი საირმეზე, თბილისი-ში 72 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
191 784 GEL
( $ 65 300)
ფართობი72 2
აქსის პალასი საირმეზე, თბილისი-ში 73.3 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
195 895 GEL
( $ 66 700)
ფართობი73.3 2
აქსის პალასი საირმეზე, თბილისი-ში 74.6 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
200 301 GEL
( $ 68 200)
ფართობი74.6 2
აქსის პალასი საირმეზე, თბილისი-ში 74.8 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
194 721 GEL
( $ 66 300)
ფართობი74.8 2
აქსის პალასი საირმეზე, თბილისი-ში 80.7 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი80.7 2
აქსის პალასი საირმეზე, თბილისი-ში 80.9 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი80.9 2
აქსის პალასი საირმეზე, თბილისი-ში 81 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი81 2
აქსის პალასი საირმეზე, თბილისი-ში 81.1 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი81.1 2
აქსის პალასი საირმეზე, თბილისი-ში 82.2 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი82.2 2
აქსის პალასი საირმეზე, თბილისი-ში 89 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი89 2
აქსის პალასი საირმეზე, თბილისი-ში 90.3 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი90.3 2
აქსის პალასი საირმეზე, თბილისი-ში 95 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი95 2
აქსის პალასი საირმეზე, თბილისი-ში 96.1 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი96.1 2

3 ოთახიანი

აქსის პალასი საირმეზე, თბილისი-ში 93.61 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
216 160 GEL
( $ 73 600)
ფართობი93.61 2
აქსის პალასი საირმეზე, თბილისი-ში 93.9 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
268 145 GEL
( $ 91 300)
ფართობი93.9 2
აქსის პალასი საირმეზე, თბილისი-ში 94 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
279 305 GEL
( $ 95 100)
ფართობი94 2
აქსის პალასი საირმეზე, თბილისი-ში 95.2 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
276 956 GEL
( $ 94 300)
ფართობი95.2 2
აქსის პალასი საირმეზე, თბილისი-ში 82.6 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
250 817 GEL
( $ 85 400)
ფართობი82.6 2
აქსის პალასი საირმეზე, თბილისი-ში 82.8 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
265 208 GEL
( $ 90 300)
ფართობი82.8 2
აქსის პალასი საირმეზე, თბილისი-ში 92.1 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
279 893 GEL
( $ 95 300)
ფართობი92.1 2
აქსის პალასი საირმეზე, თბილისი-ში 94.9 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
274 312 GEL
( $ 93 400)
ფართობი94.9 2
აქსის პალასი საირმეზე, თბილისი-ში 96.7 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
277 543 GEL
( $ 94 500)
ფართობი96.7 2
აქსის პალასი საირმეზე, თბილისი-ში 146.6 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი146.6 2

4 ოთახიანი

აქსის პალასი საირმეზე, თბილისი-ში 142.5 4 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
418 224 GEL
( $ 142 400)
ფართობი142.5 2
აქსის პალასი საირმეზე, თბილისი-ში 149 4 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
417 049 GEL
( $ 142 000)
ფართობი149 2
აქსის პალასი საირმეზე, თბილისი-ში 144.6 4 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
408 826 GEL
( $ 139 200)
ფართობი144.6 2
აქსის პალასი საირმეზე, თბილისი-ში 144.9 4 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
384 449 GEL
( $ 130 900)
ფართობი144.9 2
აქსის პალასი საირმეზე, თბილისი-ში 149.7 4 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
391 498 GEL
( $ 133 300)
ფართობი149.7 2
აქსის პალასი საირმეზე, თბილისი-ში 150.1 4 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
385 917 GEL
( $ 131 400)
ფართობი150.1 2
აქსის პალასი საირმეზე, თბილისი-ში 153.2 4 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
405 301 GEL
( $ 138 000)
ფართობი153.2 2
აქსის პალასი საირმეზე, თბილისი-ში 154.8 4 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
469 915 GEL
( $ 160 000)
ფართობი154.8 2
აქსის პალასი საირმეზე, თბილისი-ში 158.1 4 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
434 084 GEL
( $ 147 800)
ფართობი158.1 2
აქსის პალასი საირმეზე, თბილისი-ში 159.3 4 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
478 432 GEL
( $ 162 900)
ფართობი159.3 2
აქსის პალასი საირმეზე, თბილისი-ში 147.3 4 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
414 406 GEL
( $ 141 100)
ფართობი147.3 2
აქსის პალასი საირმეზე, თბილისი-ში 149.3 4 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
412 937 GEL
( $ 140 600)
ფართობი149.3 2
აქსის პალასი საირმეზე, თბილისი-ში 155.1 4 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
431 440 GEL
( $ 146 900)
ფართობი155.1 2
აქსის პალასი საირმეზე, თბილისი-ში 159.5 4 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
457 579 GEL
( $ 155 800)
ფართობი159.5 2
აქსის პალასი საირმეზე, თბილისი-ში 159.6 4 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
428 210 GEL
( $ 145 800)
ფართობი159.6 2
აქსის პალასი საირმეზე, თბილისი-ში 161.1 4 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
441 720 GEL
( $ 150 400)
ფართობი161.1 2
აქსის პალასი საირმეზე, თბილისი-ში 159.9 4 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
437 021 GEL
( $ 148 800)
ფართობი159.9 2
აქსის პალასი საირმეზე, თბილისი-ში 165.5 4 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
433 203 GEL
( $ 147 500)
ფართობი165.5 2
აქსის პალასი საირმეზე, თბილისი-ში 169.3 4 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
500 753 GEL
( $ 170 500)
ფართობი169.3 2
აქსის პალასი საირმეზე, თბილისი-ში 173.4 4 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
473 145 GEL
( $ 161 100)
ფართობი173.4 2
აქსის პალასი საირმეზე, თბილისი-ში 174.6 4 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
474 614 GEL
( $ 161 600)
ფართობი174.6 2