ყველა გეგმარება აქსის პალასი საირმეზე-ში

46 გაყიდული დაგეგმარების ნახვა

1 ოთახიანი

აქსის პალასი საირმეზე, თბილისი-ში 62.9 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი62.9 2
აქსის პალასი საირმეზე, თბილისი-ში 68.7 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი68.7 2

2 ოთახიანი

აქსის პალასი საირმეზე, თბილისი-ში 71 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი71 2
აქსის პალასი საირმეზე, თბილისი-ში 73.3 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი73.3 2
აქსის პალასი საირმეზე, თბილისი-ში 74.6 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი74.6 2
აქსის პალასი საირმეზე, თბილისი-ში 74.8 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი74.8 2
აქსის პალასი საირმეზე, თბილისი-ში 89 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი89 2

3 ოთახიანი

აქსის პალასი საირმეზე, თბილისი-ში 82.6 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი82.6 2
აქსის პალასი საირმეზე, თბილისი-ში 96.7 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი96.7 2

4 ოთახიანი

აქსის პალასი საირმეზე, თბილისი-ში 159.3 4 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი159.3 2
აქსის პალასი საირმეზე, თბილისი-ში 165.5 4 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი165.5 2