ყველა გეგმარება აქსის პალასი საირმეზე-ში

1 გაყიდული დაგეგმარების ნახვა

1 ოთახიანი

აქსის პალასი საირმეზე, თბილისი-ში 62.9 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი62.9 2
აქსის პალასი საირმეზე, თბილისი-ში 66 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი66 2
აქსის პალასი საირმეზე, თბილისი-ში 66.1 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი66.1 2
აქსის პალასი საირმეზე, თბილისი-ში 68.4 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი68.4 2
აქსის პალასი საირმეზე, თბილისი-ში 68.7 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი68.7 2
აქსის პალასი საირმეზე, თბილისი-ში 68.8 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი68.8 2
აქსის პალასი საირმეზე, თბილისი-ში 68.9 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი68.9 2
აქსის პალასი საირმეზე, თბილისი-ში 70.3 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი70.3 2
აქსის პალასი საირმეზე, თბილისი-ში 88.9 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი88.9 2

2 ოთახიანი

აქსის პალასი საირმეზე, თბილისი-ში 71 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
184 052 GEL
( $ 64 400)
ფართობი71 2
აქსის პალასი საირმეზე, თბილისი-ში 87.4 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
240 354 GEL
( $ 84 100)
ფართობი87.4 2
აქსის პალასი საირმეზე, თბილისი-ში 64.1 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
170 620 GEL
( $ 59 700)
ფართობი64.1 2
აქსის პალასი საირმეზე, თბილისი-ში 72 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
186 624 GEL
( $ 65 300)
ფართობი72 2
აქსის პალასი საირმეზე, თბილისი-ში 73.3 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
190 625 GEL
( $ 66 700)
ფართობი73.3 2
აქსის პალასი საირმეზე, თბილისი-ში 74.6 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
194 912 GEL
( $ 68 200)
ფართობი74.6 2
აქსის პალასი საირმეზე, თბილისი-ში 74.8 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
189 482 GEL
( $ 66 300)
ფართობი74.8 2
აქსის პალასი საირმეზე, თბილისი-ში 80.7 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი80.7 2
აქსის პალასი საირმეზე, თბილისი-ში 80.9 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი80.9 2
აქსის პალასი საირმეზე, თბილისი-ში 81 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი81 2
აქსის პალასი საირმეზე, თბილისი-ში 81.1 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი81.1 2
აქსის პალასი საირმეზე, თბილისი-ში 82.2 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი82.2 2
აქსის პალასი საირმეზე, თბილისი-ში 89 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი89 2
აქსის პალასი საირმეზე, თბილისი-ში 90.3 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი90.3 2
აქსის პალასი საირმეზე, თბილისი-ში 95 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი95 2
აქსის პალასი საირმეზე, თბილისი-ში 96.1 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი96.1 2

3 ოთახიანი

აქსის პალასი საირმეზე, თბილისი-ში 93.61 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
210 345 GEL
( $ 73 600)
ფართობი93.61 2
აქსის პალასი საირმეზე, თბილისი-ში 93.9 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
260 931 GEL
( $ 91 300)
ფართობი93.9 2
აქსის პალასი საირმეზე, თბილისი-ში 94 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
271 791 GEL
( $ 95 100)
ფართობი94 2
აქსის პალასი საირმეზე, თბილისი-ში 95.2 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
269 505 GEL
( $ 94 300)
ფართობი95.2 2
აქსის პალასი საირმეზე, თბილისი-ში 82.6 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
244 069 GEL
( $ 85 400)
ფართობი82.6 2
აქსის პალასი საირმეზე, თბილისი-ში 82.8 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
258 073 GEL
( $ 90 300)
ფართობი82.8 2
აქსის პალასი საირმეზე, თბილისი-ში 92.1 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
272 363 GEL
( $ 95 300)
ფართობი92.1 2
აქსის პალასი საირმეზე, თბილისი-ში 94.9 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
266 933 GEL
( $ 93 400)
ფართობი94.9 2
აქსის პალასი საირმეზე, თბილისი-ში 96.7 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
270 077 GEL
( $ 94 500)
ფართობი96.7 2
აქსის პალასი საირმეზე, თბილისი-ში 146.6 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი146.6 2

4 ოთახიანი

აქსის პალასი საირმეზე, თბილისი-ში 142.5 4 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
406 973 GEL
( $ 142 400)
ფართობი142.5 2
აქსის პალასი საირმეზე, თბილისი-ში 150.1 4 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
375 535 GEL
( $ 131 400)
ფართობი150.1 2
აქსის პალასი საირმეზე, თბილისი-ში 144.6 4 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
397 828 GEL
( $ 139 200)
ფართობი144.6 2
აქსის პალასი საირმეზე, თბილისი-ში 153.2 4 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
394 398 GEL
( $ 138 000)
ფართობი153.2 2
აქსის პალასი საირმეზე, თბილისი-ში 154.8 4 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
457 273 GEL
( $ 160 000)
ფართობი154.8 2
აქსის პალასი საირმეზე, თბილისი-ში 159.3 4 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
465 561 GEL
( $ 162 900)
ფართობი159.3 2
აქსის პალასი საირმეზე, თბილისი-ში 159.9 4 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
425 264 GEL
( $ 148 800)
ფართობი159.9 2
აქსის პალასი საირმეზე, თბილისი-ში 165.5 4 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
421 549 GEL
( $ 147 500)
ფართობი165.5 2
აქსის პალასი საირმეზე, თბილისი-ში 169.3 4 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
487 282 GEL
( $ 170 500)
ფართობი169.3 2
აქსის პალასი საირმეზე, თბილისი-ში 174.6 4 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
461 846 GEL
( $ 161 600)
ფართობი174.6 2
აქსის პალასი საირმეზე, თბილისი-ში 144.9 4 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
374 106 GEL
( $ 130 900)
ფართობი144.9 2
აქსის პალასი საირმეზე, თბილისი-ში 147.3 4 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
403 258 GEL
( $ 141 100)
ფართობი147.3 2
აქსის პალასი საირმეზე, თბილისი-ში 149.3 4 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
401 829 GEL
( $ 140 600)
ფართობი149.3 2
აქსის პალასი საირმეზე, თბილისი-ში 155.1 4 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
419 834 GEL
( $ 146 900)
ფართობი155.1 2
აქსის პალასი საირმეზე, თბილისი-ში 159.5 4 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
445 270 GEL
( $ 155 800)
ფართობი159.5 2
აქსის პალასი საირმეზე, თბილისი-ში 159.6 4 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
416 690 GEL
( $ 145 800)
ფართობი159.6 2
აქსის პალასი საირმეზე, თბილისი-ში 149 4 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
405 830 GEL
( $ 142 000)
ფართობი149 2
აქსის პალასი საირმეზე, თბილისი-ში 149.7 4 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
380 966 GEL
( $ 133 300)
ფართობი149.7 2
აქსის პალასი საირმეზე, თბილისი-ში 158.1 4 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
422 406 GEL
( $ 147 800)
ფართობი158.1 2
აქსის პალასი საირმეზე, თბილისი-ში 173.4 4 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
460 417 GEL
( $ 161 100)
ფართობი173.4 2
აქსის პალასი საირმეზე, თბილისი-ში 161.1 4 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
429 837 GEL
( $ 150 400)
ფართობი161.1 2