ყველა ბინის გეგმარება Archi Isani 2 - ში

5–ვე გაყიდული დაგეგმარების ჩვენება

1 ოთახიანი

Archi Isani 2, თბილისი-ში 53.1 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი53.1 2
Archi Isani 2, თბილისი-ში 53.2 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი53.2 2
Archi Isani 2, თბილისი-ში 53.5 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი53.5 2
Archi Isani 2, თბილისი-ში 53.9 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი53.9 2
Archi Isani 2, თბილისი-ში 54 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი54 2
Archi Isani 2, თბილისი-ში 54.4 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი54.4 2
Archi Isani 2, თბილისი-ში 54.4 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი54.4 2
Archi Isani 2, თბილისი-ში 54.6 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი54.6 2
Archi Isani 2, თბილისი-ში 55 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი55 2
Archi Isani 2, თბილისი-ში 55.2 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი55.2 2
Archi Isani 2, თბილისი-ში 55.3 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი55.3 2
Archi Isani 2, თბილისი-ში 55.4 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი55.4 2
Archi Isani 2, თბილისი-ში 55.6 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი55.6 2
Archi Isani 2, თბილისი-ში 55.8 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი55.8 2
Archi Isani 2, თბილისი-ში 55.9 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი55.9 2
Archi Isani 2, თბილისი-ში 55.9 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი55.9 2
Archi Isani 2, თბილისი-ში 57.6 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი57.6 2
Archi Isani 2, თბილისი-ში 58.5 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი58.5 2
Archi Isani 2, თბილისი-ში 58.7 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი58.7 2

2 ოთახიანი

Archi Isani 2, თბილისი-ში 72.9 m2 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი72.9 2
Archi Isani 2, თბილისი-ში 73.4 m2 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი73.4 2
Archi Isani 2, თბილისი-ში 80.5 m2 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი80.5 2
Archi Isani 2, თბილისი-ში 80.7 m2 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი80.7 2
Archi Isani 2, თბილისი-ში 81.3 m2 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი81.3 2
Archi Isani 2, თბილისი-ში 81.9 m2 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი81.9 2
Archi Isani 2, თბილისი-ში 82.1 m2 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი82.1 2
Archi Isani 2, თბილისი-ში 82.5 m2 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი82.5 2
Archi Isani 2, თბილისი-ში 83.5 m2 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი83.5 2
Archi Isani 2, თბილისი-ში 87.4 m2 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი87.4 2
Archi Isani 2, თბილისი-ში 96.3 m2 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი96.3 2
Archi Isani 2, თბილისი-ში 97.2 m2 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი97.2 2
Archi Isani 2, თბილისი-ში 97.4 m2 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი97.4 2
Archi Isani 2, თბილისი-ში 99 m2 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი99 2
Archi Isani 2, თბილისი-ში 99 m2 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი99 2
Archi Isani 2, თბილისი-ში 100.6 m2 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი100.6 2

3 ოთახიანი

Archi Isani 2, თბილისი-ში 113.9 m2 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი113.9 2
Archi Isani 2, თბილისი-ში 113.9 m2 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი113.9 2
Archi Isani 2, თბილისი-ში 128.1 m2 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი128.1 2
Archi Isani 2, თბილისი-ში 129.2 m2 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი129.2 2
Archi Isani 2, თბილისი-ში 130.3 m2 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი130.3 2