ყველა გეგმარება არქი ვაზისუბანი 2-ში

1 გაყიდული დაგეგმარების ნახვა

2 ოთახიანი

არქი ვაზისუბანი 2, თბილისი-ში 42.6 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი42.6 2
არქი ვაზისუბანი 2, თბილისი-ში 49.2 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი49.2 2
არქი ვაზისუბანი 2, თბილისი-ში 51.1 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი51.1 2
არქი ვაზისუბანი 2, თბილისი-ში 51.3 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი51.3 2
არქი ვაზისუბანი 2, თბილისი-ში 51.4 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი51.4 2
არქი ვაზისუბანი 2, თბილისი-ში 52.7 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი52.7 2
არქი ვაზისუბანი 2, თბილისი-ში 54.8 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი54.8 2
არქი ვაზისუბანი 2, თბილისი-ში 54.7 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი54.7 2

3 ოთახიანი

არქი ვაზისუბანი 2, თბილისი-ში 57.7 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი57.7 2
არქი ვაზისუბანი 2, თბილისი-ში 62.6 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი62.6 2
არქი ვაზისუბანი 2, თბილისი-ში 63.1 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი63.1 2
არქი ვაზისუბანი 2, თბილისი-ში 65.3 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი65.3 2
არქი ვაზისუბანი 2, თბილისი-ში 69.4 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი69.4 2
არქი ვაზისუბანი 2, თბილისი-ში 69.5 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი69.5 2
არქი ვაზისუბანი 2, თბილისი-ში 69.6 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი69.6 2
არქი ვაზისუბანი 2, თბილისი-ში 73.3 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი73.3 2
არქი ვაზისუბანი 2, თბილისი-ში 74.3 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი74.3 2
არქი ვაზისუბანი 2, თბილისი-ში 75.2 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი75.2 2
არქი ვაზისუბანი 2, თბილისი-ში 78.7 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი78.7 2
არქი ვაზისუბანი 2, თბილისი-ში 80.1 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი80.1 2
არქი ვაზისუბანი 2, თბილისი-ში 81.5 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი81.5 2
არქი ვაზისუბანი 2, თბილისი-ში 122.3 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი122.3 2
არქი ვაზისუბანი 2, თბილისი-ში 155.6 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი155.6 2

4 ოთახიანი

არქი ვაზისუბანი 2, თბილისი-ში 90.4 4 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი90.4 2
არქი ვაზისუბანი 2, თბილისი-ში 106.2 4 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი106.2 2
არქი ვაზისუბანი 2, თბილისი-ში 106.3 4 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი106.3 2
არქი ვაზისუბანი 2, თბილისი-ში 112.3 4 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი112.3 2
არქი ვაზისუბანი 2, თბილისი-ში 114.9 4 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი114.9 2