ყველა გეგმარება არქი ვაზისუბანი 2-ში

17 გაყიდული დაგეგმარების ნახვა

2 ოთახიანი

არქი ვაზისუბანი 2, თბილისი-ში 73.3 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი73.3 2
არქი ვაზისუბანი 2, თბილისი-ში 80.1 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი80.1 2
არქი ვაზისუბანი 2, თბილისი-ში 81.5 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი81.5 2
არქი ვაზისუბანი 2, თბილისი-ში 82.5 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი82.5 2
არქი ვაზისუბანი 2, თბილისი-ში 101.1 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი101.1 2
არქი ვაზისუბანი 2, თბილისი-ში 106.3 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი106.3 2
არქი ვაზისუბანი 2, თბილისი-ში 115.6 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი115.6 2

3 ოთახიანი

არქი ვაზისუბანი 2, თბილისი-ში 106.2 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი106.2 2
არქი ვაზისუბანი 2, თბილისი-ში 112.3 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი112.3 2
არქი ვაზისუბანი 2, თბილისი-ში 114.9 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი114.9 2
არქი ვაზისუბანი 2, თბილისი-ში 122.3 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი122.3 2