ყველა გეგმარება არქი ვუდი-ში

28–ვე გაყიდული დაგეგმარების ჩვენება

3 ოთახიანი

არქი ვუდი, თბილისი-ში 86.2 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი86.2 2
არქი ვუდი, თბილისი-ში 86.7 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი86.7 2
არქი ვუდი, თბილისი-ში 89.1 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი89.1 2
არქი ვუდი, თბილისი-ში 97.3 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი97.3 2

4 ოთახიანი

არქი ვუდი, თბილისი-ში 97.5 4 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი97.5 2
არქი ვუდი, თბილისი-ში 98.9 4 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი98.9 2