ბინექს

ბინექს
(Binex)

აშენებს საცხოვრებელ ფართებს 2013-დან

გასარკვევია დეველოპერთან ბინექს

ყველა სკ ბინექს რუკაზე

Строит жилые комплексы только вთბილისში
დეველოპერის ყველა ბინა გაყიდულია

მეტი დეველოპერი საქართველოში