ყველა გეგმარება Biota Park-ში

1 ოთახიანი

Biota Park, თბილისი-ში 38.1 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
84 980 GEL
( $ 26 822)
ფართობი38.1 2
Biota Park, თბილისი-ში 38.4 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
85 652 GEL
( $ 27 034)
ფართობი38.4 2
Biota Park, თბილისი-ში 51.2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
114 202 GEL
( $ 36 045)
ფართობი51.2 2
Biota Park, თბილისი-ში 51.7 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
115 317 GEL
( $ 36 397)
ფართობი51.7 2
Biota Park, თბილისი-ში 53 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
118 216 GEL
( $ 37 312)
ფართობი53 2
Biota Park, თბილისი-ში 53.4 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
119 110 GEL
( $ 37 594)
ფართობი53.4 2
Biota Park, თბილისი-ში 53.6 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
119 553 GEL
( $ 37 734)
ფართობი53.6 2
Biota Park, თბილისი-ში 53.9 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
120 225 GEL
( $ 37 946)
ფართობი53.9 2
Biota Park, თბილისი-ში 55.6 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
124 014 GEL
( $ 39 142)
ფართობი55.6 2
Biota Park, თბილისი-ში 56.1 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
125 130 GEL
( $ 39 494)
ფართობი56.1 2
Biota Park, თბილისი-ში 56.6 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
126 245 GEL
( $ 39 846)
ფართობი56.6 2
Biota Park, თბილისი-ში 58.2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
129 815 GEL
( $ 40 973)
ფართობი58.2 2
Biota Park, თბილისი-ში 59 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
131 599 GEL
( $ 41 536)
ფართობი59 2
Biota Park, თბილისი-ში 59.4 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
132 493 GEL
( $ 41 818)
ფართობი59.4 2

2 ოთახიანი

Biota Park, თბილისი-ში 60.4 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
134 723 GEL
( $ 42 522)
ფართობი60.4 2
Biota Park, თბილისი-ში 61.3 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
136 729 GEL
( $ 43 155)
ფართობი61.3 2
Biota Park, თბილისი-ში 61.7 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
137 622 GEL
( $ 43 437)
ფართობი61.7 2
Biota Park, თბილისი-ში 62.9 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
140 299 GEL
( $ 44 282)
ფართობი62.9 2
Biota Park, თბილისი-ში 65.9 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
146 991 GEL
( $ 46 394)
ფართობი65.9 2
Biota Park, თბილისი-ში 66.5 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
148 328 GEL
( $ 46 816)
ფართობი66.5 2
Biota Park, თბილისი-ში 67 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
149 443 GEL
( $ 47 168)
ფართობი67 2
Biota Park, თბილისი-ში 67.6 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
150 780 GEL
( $ 47 590)
ფართობი67.6 2
Biota Park, თბილისი-ში 69.3 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
154 573 GEL
( $ 48 787)
ფართობი69.3 2
Biota Park, თბილისი-ში 70.1 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
156 357 GEL
( $ 49 350)
ფართობი70.1 2
Biota Park, თბილისი-ში 76.1 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
169 740 GEL
( $ 53 574)
ფართობი76.1 2
Biota Park, თბილისი-ში 77.5 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
172 864 GEL
( $ 54 560)
ფართობი77.5 2
Biota Park, თბილისი-ში 79.7 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
177 771 GEL
( $ 56 109)
ფართობი79.7 2
Biota Park, თბილისი-ში 81.3 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
181 339 GEL
( $ 57 235)
ფართობი81.3 2

3 ოთახიანი

Biota Park, თბილისი-ში 93.9 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
209 445 GEL
( $ 66 106)
ფართობი93.9 2
Biota Park, თბილისი-ში 94.7 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
211 229 GEL
( $ 66 669)
ფართობი94.7 2