City Residence Group

City Residence Group

აშენებს 2022 დან
1 პროექტი
შენდება
0 პროექტი
რეალიზებულია

მიმდინარე პროექტები

1 პროექტი
ამშენებელს ასევე ჰქვია სითი რეზიდენს გრუპი