ყველა გეგმარება დირსი-ში

14 გაყიდული დაგეგმარების ნახვა

ბინა-სტუდიო

დირსი, თბილისი-ში 30.64 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
62 752 GEL
( $ 21 509)
ფართობი30.64 2
დირსი, თბილისი-ში 30.64 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
62 752 GEL
( $ 21 509)
ფართობი30.64 2
დირსი, თბილისი-ში 30.39 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
62 241 GEL
( $ 21 334)
ფართობი30.39 2
დირსი, თბილისი-ში 30.39 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
62 241 GEL
( $ 21 334)
ფართობი30.39 2
დირსი, თბილისი-ში 30.38 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
62 221 GEL
( $ 21 327)
ფართობი30.38 2
დირსი, თბილისი-ში 30.38 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
62 221 GEL
( $ 21 327)
ფართობი30.38 2

1 ოთახიანი

დირსი, თბილისი-ში 41.48 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
84 954 GEL
( $ 29 119)
ფართობი41.48 2
დირსი, თბილისი-ში 41.48 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
84 954 GEL
( $ 29 119)
ფართობი41.48 2
დირსი, თბილისი-ში 41.95 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
85 917 GEL
( $ 29 449)
ფართობი41.95 2
დირსი, თბილისი-ში 41.95 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
85 917 GEL
( $ 29 449)
ფართობი41.95 2
დირსი, თბილისი-ში 41.62 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
85 240 GEL
( $ 29 217)
ფართობი41.62 2
დირსი, თბილისი-ში 41.62 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
85 240 GEL
( $ 29 217)
ფართობი41.62 2
დირსი, თბილისი-ში 49.85 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
102 097 GEL
( $ 34 995)
ფართობი49.85 2
დირსი, თბილისი-ში 49.17 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
100 703 GEL
( $ 34 517)
ფართობი49.17 2
დირსი, თბილისი-ში 49.51 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
101 400 GEL
( $ 34 756)
ფართობი49.51 2
დირსი, თბილისი-ში 50.06 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
102 526 GEL
( $ 35 142)
ფართობი50.06 2
დირსი, თბილისი-ში 49.72 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
101 829 GEL
( $ 34 903)
ფართობი49.72 2
დირსი, თბილისი-ში 51.55 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
105 578 GEL
( $ 36 188)
ფართობი51.55 2
დირსი, თბილისი-ში 51.86 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
106 214 GEL
( $ 36 406)
ფართობი51.86 2
დირსი, თბილისი-ში 51.17 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
104 799 GEL
( $ 35 921)
ფართობი51.17 2
დირსი, თბილისი-ში 51.75 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
105 989 GEL
( $ 36 329)
ფართობი51.75 2
დირსი, თბილისი-ში 51.96 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
106 418 GEL
( $ 36 476)
ფართობი51.96 2
დირსი, თბილისი-ში 52 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
106 500 GEL
( $ 36 504)
ფართობი52 2
დირსი, თბილისი-ში 51.07 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
104 595 GEL
( $ 35 851)
ფართობი51.07 2
დირსი, თბილისი-ში 52.07 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
106 643 GEL
( $ 36 553)
ფართობი52.07 2
დირსი, თბილისი-ში 51.79 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
106 071 GEL
( $ 36 357)
ფართობი51.79 2
დირსი, თბილისი-ში 51.17 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
104 799 GEL
( $ 35 921)
ფართობი51.17 2
დირსი, თბილისი-ში 51.55 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
105 578 GEL
( $ 36 188)
ფართობი51.55 2
დირსი, თბილისი-ში 50.96 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
104 370 GEL
( $ 35 774)
ფართობი50.96 2
დირსი, თბილისი-ში 51.43 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
105 333 GEL
( $ 36 104)
ფართობი51.43 2
დირსი, თბილისი-ში 51.23 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
104 922 GEL
( $ 35 963)
ფართობი51.23 2
დირსი, თბილისი-ში 51.47 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
105 415 GEL
( $ 36 132)
ფართობი51.47 2
დირსი, თბილისი-ში 51.23 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
104 922 GEL
( $ 35 963)
ფართობი51.23 2
დირსი, თბილისი-ში 51.18 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
104 819 GEL
( $ 35 928)
ფართობი51.18 2
დირსი, თბილისი-ში 51.28 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
105 027 GEL
( $ 35 999)
ფართობი51.28 2
დირსი, თბილისი-ში 51.73 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
105 946 GEL
( $ 36 314)
ფართობი51.73 2
დირსი, თბილისი-ში 51.52 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
105 517 GEL
( $ 36 167)
ფართობი51.52 2
დირსი, თბილისი-ში 51.28 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
105 027 GEL
( $ 35 999)
ფართობი51.28 2
დირსი, თბილისი-ში 50.96 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
104 370 GEL
( $ 35 774)
ფართობი50.96 2
დირსი, თბილისი-ში 52.63 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
107 789 GEL
( $ 36 946)
ფართობი52.63 2
დირსი, თბილისი-ში 52.7 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
107 932 GEL
( $ 36 995)
ფართობი52.7 2
დირსი, თბილისი-ში 52.35 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
107 218 GEL
( $ 36 750)
ფართობი52.35 2
დირსი, თბილისი-ში 51.68 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
105 843 GEL
( $ 36 279)
ფართობი51.68 2
დირსი, თბილისი-ში 51.64 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
105 762 GEL
( $ 36 251)
ფართობი51.64 2
დირსი, თბილისი-ში 52.31 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
107 136 GEL
( $ 36 722)
ფართობი52.31 2
დირსი, თბილისი-ში 53.99 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
110 576 GEL
( $ 37 901)
ფართობი53.99 2
დირსი, თბილისი-ში 54.25 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
111 110 GEL
( $ 38 084)
ფართობი54.25 2
დირსი, თბილისი-ში 53.99 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
110 576 GEL
( $ 37 901)
ფართობი53.99 2
დირსი, თბილისი-ში 54.25 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
111 110 GEL
( $ 38 084)
ფართობი54.25 2
დირსი, თბილისი-ში 54.13 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
110 862 GEL
( $ 37 999)
ფართობი54.13 2
დირსი, თბილისი-ში 53.87 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
110 331 GEL
( $ 37 817)
ფართობი53.87 2
დირსი, თბილისი-ში 53.84 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
110 269 GEL
( $ 37 796)
ფართობი53.84 2
დირსი, თბილისი-ში 53.84 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
110 269 GEL
( $ 37 796)
ფართობი53.84 2
დირსი, თბილისი-ში 53.87 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
110 331 GEL
( $ 37 817)
ფართობი53.87 2
დირსი, თბილისი-ში 55.09 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
112 828 GEL
( $ 38 673)
ფართობი55.09 2
დირსი, თბილისი-ში 55.1 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
112 848 GEL
( $ 38 680)
ფართობი55.1 2
დირსი, თბილისი-ში 55.35 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
113 362 GEL
( $ 38 856)
ფართობი55.35 2
დირსი, თბილისი-ში 54.38 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
111 375 GEL
( $ 38 175)
ფართობი54.38 2
დირსი, თბილისი-ში 63.15 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
129 335 GEL
( $ 44 331)
ფართობი63.15 2
დირსი, თბილისი-ში 63.16 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
129 356 GEL
( $ 44 338)
ფართობი63.16 2
დირსი, თბილისი-ში 63.41 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
129 869 GEL
( $ 44 514)
ფართობი63.41 2
დირსი, თბილისი-ში 63.36 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
129 767 GEL
( $ 44 479)
ფართობი63.36 2
დირსი, თბილისი-ში 82.35 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
168 660 GEL
( $ 57 810)
ფართობი82.35 2

2 ოთახიანი

დირსი, თბილისი-ში 55.3 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
113 260 GEL
( $ 38 821)
ფართობი55.3 2
დირსი, თბილისი-ში 65.66 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
134 476 GEL
( $ 46 093)
ფართობი65.66 2
დირსი, თბილისი-ში 65.38 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
133 904 GEL
( $ 45 897)
ფართობი65.38 2
დირსი, თბილისი-ში 66.39 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
135 973 GEL
( $ 46 606)
ფართობი66.39 2
დირსი, თბილისი-ში 66.39 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
135 973 GEL
( $ 46 606)
ფართობი66.39 2
დირსი, თბილისი-ში 65.49 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
134 129 GEL
( $ 45 974)
ფართობი65.49 2
დირსი, თბილისი-ში 65.49 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
134 129 GEL
( $ 45 974)
ფართობი65.49 2
დირსი, თბილისი-ში 65.66 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
134 476 GEL
( $ 46 093)
ფართობი65.66 2
დირსი, თბილისი-ში 66 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
135 173 GEL
( $ 46 332)
ფართობი66 2
დირსი, თბილისი-ში 68.72 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
140 743 GEL
( $ 48 241)
ფართობი68.72 2
დირსი, თბილისი-ში 69.32 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
141 974 GEL
( $ 48 663)
ფართობი69.32 2
დირსი, თბილისი-ში 68.72 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
140 743 GEL
( $ 48 241)
ფართობი68.72 2
დირსი, თბილისი-ში 68.44 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
140 171 GEL
( $ 48 045)
ფართობი68.44 2
დირსი, თბილისი-ში 68.16 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
139 596 GEL
( $ 47 848)
ფართობი68.16 2
დირსი, თბილისი-ში 68.16 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
139 596 GEL
( $ 47 848)
ფართობი68.16 2
დირსი, თბილისი-ში 68.44 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
140 171 GEL
( $ 48 045)
ფართობი68.44 2
დირსი, თბილისი-ში 68.5 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
140 293 GEL
( $ 48 087)
ფართობი68.5 2
დირსი, თბილისი-ში 68.38 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
140 048 GEL
( $ 48 003)
ფართობი68.38 2
დირსი, თბილისი-ში 68.5 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
140 293 GEL
( $ 48 087)
ფართობი68.5 2
დირსი, თბილისი-ში 69.78 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
142 916 GEL
( $ 48 986)
ფართობი69.78 2
დირსი, თბილისი-ში 69.53 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
142 403 GEL
( $ 48 810)
ფართობი69.53 2
დირსი, თბილისი-ში 69.6 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
142 546 GEL
( $ 48 859)
ფართობი69.6 2
დირსი, თბილისი-ში 68.79 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
140 888 GEL
( $ 48 291)
ფართობი68.79 2
დირსი, თბილისი-ში 68.78 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
140 868 GEL
( $ 48 284)
ფართობი68.78 2
დირსი, თბილისი-ში 68.78 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
140 868 GEL
( $ 48 284)
ფართობი68.78 2
დირსი, თბილისი-ში 68.79 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
140 888 GEL
( $ 48 291)
ფართობი68.79 2
დირსი, თბილისი-ში 68.38 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
140 048 GEL
( $ 48 003)
ფართობი68.38 2
დირსი, თბილისი-ში 70.13 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
143 631 GEL
( $ 49 231)
ფართობი70.13 2
დირსი, თბილისი-ში 69.81 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
142 977 GEL
( $ 49 007)
ფართობი69.81 2
დირსი, თბილისი-ში 70.06 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
143 488 GEL
( $ 49 182)
ფართობი70.06 2
დირსი, თბილისი-ში 69.85 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
143 059 GEL
( $ 49 035)
ფართობი69.85 2
დირსი, თბილისი-ში 71.56 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
146 560 GEL
( $ 50 235)
ფართობი71.56 2
დირსი, თბილისი-ში 71.05 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
145 516 GEL
( $ 49 877)
ფართობი71.05 2
დირსი, თბილისი-ში 70.31 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
144 001 GEL
( $ 49 358)
ფართობი70.31 2
დირსი, თბილისი-ში 69.99 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
143 345 GEL
( $ 49 133)
ფართობი69.99 2
დირსი, თბილისი-ში 70.27 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
143 920 GEL
( $ 49 330)
ფართობი70.27 2
დირსი, თბილისი-ში 71.56 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
146 560 GEL
( $ 50 235)
ფართობი71.56 2
დირსი, თბილისი-ში 70.59 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
144 573 GEL
( $ 49 554)
ფართობი70.59 2
დირსი, თბილისი-ში 71.31 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
146 050 GEL
( $ 50 060)
ფართობი71.31 2
დირსი, თბილისი-ში 71.17 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
145 761 GEL
( $ 49 961)
ფართობი71.17 2
დირსი, თბილისი-ში 71.31 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
146 050 GEL
( $ 50 060)
ფართობი71.31 2
დირსი, თბილისი-ში 71.05 2 ოთახიანი გეგმარება