ყველა გეგმარება გალაქსი დიღომი 3-ში

1 ოთახიანი

გაყიდულია
გალაქსი დიღომი 3, თბილისი-ში 41.5 1 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი41.5 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
გალაქსი დიღომი 3, თბილისი-ში 44.5 1 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი44.5 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
გალაქსი დიღომი 3, თბილისი-ში 45.1 1 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი45.1 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
გალაქსი დიღომი 3, თბილისი-ში 46.1 1 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი46.1 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
გალაქსი დიღომი 3, თბილისი-ში 51.3 1 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი51.3 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
გალაქსი დიღომი 3, თბილისი-ში 52.4 1 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი52.4 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
გალაქსი დიღომი 3, თბილისი-ში 53 1 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი53 2
ყველა ბინა გაყიდულია

2 ოთახიანი

გაყიდულია
გალაქსი დიღომი 3, თბილისი-ში 72.9 2 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი72.9 2
ყველა ბინა გაყიდულია

3 ოთახიანი

გაყიდულია
გალაქსი დიღომი 3, თბილისი-ში 92.7 3 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი92.7 2
ყველა ბინა გაყიდულია

4 ოთახიანი

გაყიდულია
გალაქსი დიღომი 3, თბილისი-ში 118.1 4 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი118.1 2
ყველა ბინა გაყიდულია