ბინების გაყიდვა Garemo Dighomiში

ბინები
პროექტები
1
2
128 768 ₾-დან
243 711 ₾-მდე
47 მ²-დან
89 მ²-მდე
25 გეგმარება
25 გეგმარება
1 ოთახიანი ბინა, 128 768 ₾-დან, 47.5 მ², Garemo Dighomi
‍128 768 ₾-დან
‍2 710 ₾ / მ2
1 ოთახი
47.5 2
23-დან 19, 21 სართულები
არჩილ მეფის ქუჩა 13-15
ბარდება 1 კვ. 2026
1 ოთახიანი ბინა, 132 563 ₾-დან, 48.9 მ², Garemo Dighomi
‍132 563 ₾-დან
‍2 710 ₾ / მ2
1 ოთახი
48.9 2
23-დან 16, 18, 20, 21 სართულები
არჩილ მეფის ქუჩა 13-15
ბარდება 1 კვ. 2026
1 ოთახიანი ბინა, 136 359 ₾-დან, 50.3 მ², Garemo Dighomi
‍136 359 ₾-დან
‍2 710 ₾ / მ2
1 ოთახი
50.3 2
23-დან 18, 19 სართულები
არჩილ მეფის ქუჩა 13-15
ბარდება 1 კვ. 2026
1 ოთახიანი ბინა, 136 901 ₾-დან, 50.5 მ², Garemo Dighomi
‍136 901 ₾-დან
‍2 710 ₾ / მ2
1 ოთახი
50.5 2
23-დან 17, 18, 20, 21 სართულები
არჩილ მეფის ქუჩა 13-15
ბარდება 1 კვ. 2026
1 ოთახიანი ბინა, 138 799 ₾-დან, 51.2 მ², Garemo Dighomi
‍138 799 ₾-დან
‍2 710 ₾ / მ2
1 ოთახი
51.2 2
23-დან 2, 3, 7, 8, 10, 11, 16, 18-21 სართულები
არჩილ მეფის ქუჩა 13-15
ბარდება 1 კვ. 2026
1 ოთახიანი ბინა, 142 052 ₾-დან, 52.4 მ², Garemo Dighomi
‍142 052 ₾-დან
‍2 710 ₾ / მ2
1 ოთახი
52.4 2
23-დან 2, 12-14, 16-21 სართულები
არჩილ მეფის ქუჩა 13-15
ბარდება 1 კვ. 2026
1 ოთახიანი ბინა, 145 034 ₾-დან, 53.5 მ², Garemo Dighomi
‍145 034 ₾-დან
‍2 710 ₾ / მ2
1 ოთახი
53.5 2
23-დან 2, 10, 13, 16-20 სართულები
არჩილ მეფის ქუჩა 13-15
ბარდება 1 კვ. 2026
1 ოთახიანი ბინა, 145 847 ₾-დან, 53.8 მ², Garemo Dighomi
‍145 847 ₾-დან
‍2 710 ₾ / მ2
1 ოთახი
53.8 2
23-დან 3-11, 13-21 სართულები
არჩილ მეფის ქუჩა 13-15
ბარდება 1 კვ. 2026
1 ოთახიანი ბინა, 147 745 ₾-დან, 54.5 მ², Garemo Dighomi
‍147 745 ₾-დან
‍2 710 ₾ / მ2
1 ოთახი
54.5 2
23-დან 2, 3, 6-21 სართულები
არჩილ მეფის ქუჩა 13-15
ბარდება 1 კვ. 2026
1 ოთახიანი ბინა, 149 913 ₾-დან, 55.3 მ², Garemo Dighomi
‍149 913 ₾-დან
‍2 710 ₾ / მ2
1 ოთახი
55.3 2
23-დან 2, 4-21 სართულები
არჩილ მეფის ქუჩა 13-15
ბარდება 1 კვ. 2026
1 ოთახიანი ბინა, 150 184 ₾-დან, 55.4 მ², Garemo Dighomi
‍150 184 ₾-დან
‍2 710 ₾ / მ2
1 ოთახი
55.4 2
23-დან 2, 13-21 სართულები
არჩილ მეფის ქუჩა 13-15
ბარდება 1 კვ. 2026
1 ოთახიანი ბინა, 150 456 ₾-დან, 55.5 მ², Garemo Dighomi
‍150 456 ₾-დან
‍2 710 ₾ / მ2
1 ოთახი
55.5 2
23-დან 2-13, 15, 16, 19-21 სართულები
არჩილ მეფის ქუჩა 13-15
ბარდება 1 კვ. 2026
1 ოთახიანი ბინა, 150 998 ₾-დან, 55.7 მ², Garemo Dighomi
‍150 998 ₾-დან
‍2 710 ₾ / მ2
1 ოთახი
55.7 2
23-დან 2-17, 19-21 სართულები
არჩილ მეფის ქუჩა 13-15
ბარდება 1 კვ. 2026
1 ოთახიანი ბინა, 151 540 ₾-დან, 55.9 მ², Garemo Dighomi
‍151 540 ₾-დან
‍2 710 ₾ / მ2
1 ოთახი
55.9 2
23-დან 2-6, 8-11, 13-16, 20, 21 სართულები
არჩილ მეფის ქუჩა 13-15
ბარდება 1 კვ. 2026
1 ოთახიანი ბინა, 156 962 ₾-დან, 57.9 მ², Garemo Dighomi
‍156 962 ₾-დან
‍2 710 ₾ / მ2
1 ოთახი
57.9 2
23-დან 2, 3, 6-9, 13-21 სართულები
არჩილ მეფის ქუჩა 13-15
ბარდება 1 კვ. 2026
1 ოთახიანი ბინა, 157 775 ₾-დან, 58.2 მ², Garemo Dighomi
‍157 775 ₾-დან
‍2 710 ₾ / მ2
1 ოთახი
58.2 2
23-დან 2-4, 6, 7, 9-21 სართულები
არჩილ მეფის ქუჩა 13-15
ბარდება 1 კვ. 2026
1 ოთახიანი ბინა, 158 859 ₾-დან, 58.6 მ², Garemo Dighomi
‍158 859 ₾-დან
‍2 710 ₾ / მ2
1 ოთახი
58.6 2
23-დან 2, 3, 5-17, 19, 21 სართულები
არჩილ მეფის ქუჩა 13-15
ბარდება 1 კვ. 2026
1 ოთახიანი ბინა, 161 570 ₾-დან, 59.6 მ², Garemo Dighomi
‍161 570 ₾-დან
‍2 710 ₾ / მ2
1 ოთახი
59.6 2
23-დან 2-21 სართულები
არჩილ მეფის ქუჩა 13-15
ბარდება 1 კვ. 2026
1 ოთახიანი ბინა, 165 908 ₾-დან, 61.2 მ², Garemo Dighomi
‍165 908 ₾-დან
‍2 710 ₾ / მ2
1 ოთახი
61.2 2
23-დან 2, 3, 7-10, 12, 13, 15-21 სართულები
არჩილ მეფის ქუჩა 13-15
ბარდება 1 კვ. 2026
1 ოთახიანი ბინა, 167 534 ₾-დან, 61.8 მ², Garemo Dighomi
‍167 534 ₾-დან
‍2 710 ₾ / მ2
1 ოთახი
61.8 2
23-დან 2, 6, 9, 11-14, 17-21 სართულები
არჩილ მეფის ქუჩა 13-15
ბარდება 1 კვ. 2026
როგორ გავაუმჯობესოთ ეს გვერდი?