მწვანე სახლი

მწვანე სახლი
(Green House)

აშენებს საცხოვრებელ ფართებს 2013-დან

გასარკვევია დეველოპერთან მწვანე სახლი

ყველა სკ მწვანე სახლი რუკაზე

Строит жилые комплексы только вთბილისში
დეველოპერის ყველა ბინა გაყიდულია

მეტი დეველოპერი საქართველოში