ყველა გეგმარება Green Lisi-ში

1 ოთახიანი

Green Lisi, თბილისი-ში 47.7 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი47.7 2
Green Lisi, თბილისი-ში 51.4 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი51.4 2
Green Lisi, თბილისი-ში 53 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი53 2
Green Lisi, თბილისი-ში 60.6 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი60.6 2

2 ოთახიანი

Green Lisi, თბილისი-ში 66.2 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი66.2 2
Green Lisi, თბილისი-ში 68.8 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი68.8 2
Green Lisi, თბილისი-ში 70.4 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი70.4 2
Green Lisi, თბილისი-ში 76.9 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი76.9 2
Green Lisi, თბილისი-ში 80.9 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი80.9 2